• Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 2018

  Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 2018

   


  Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 2018


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartás ára, felújítására.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban közművelődési intézményt, közösségi színteret saját fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében működtető települési önkormányzat részesülhet. [Tovább…]

  Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 2018
  5 4 szavazat

 • Pályázat a Tesco “Ön választ, mi segítünk” programjában való részvételre

  Pályázat a Tesco Ön választ, mi segítünk programjában való részvételre

  Pályázat a Tesco Ön választ, mi segítünk programjában való részvételre


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázati felhívás célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló programok támogatása az alábbi területeken (a felsorolás példa jellegű, nem kizárólagos):

  1. A helyi közösségek környezetének megszépítésére, illetve a helyi közösségi élet előmozdítására irányuló kezdeményezések támogatása – a környezet szépítése, védelme, zöldítése és/vagy beruházás jellegű fejlesztése a helyi közösség részvételével; továbbá a helyi közösségi élet fejlesztése

  Például:

  • közterületek, parkok, játszóterek, bölcsődék, óvodák, iskolák, állatmenhelyek, közösségi épületek, terek stb. felújítása, fejlesztése, eszközök telepítése közösségi munkában, a közösség bevonásával;
  • turistautak, tanösvények, mezítlábas ösvények létrehozása és felújítása közösségi munkában, a közösség bevonásával;
  • növénytelepítés közösségi munkában, a közösség bevonásával;
  • közösségi kertek, fűszerkertek kialakítása;
  • a közösség részvételével a közösségi élet fejlesztésére irányuló események, projektek szervezése, megvalósítása;
  • a helyben élőket, a közösségek tagjait összehozó, megmozdító, részvételüket serkentő rendezvény(sorozatok), stb.

  2. Oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek számára

  Például:

  • kompetenciák, készségek fejlesztését célzó közös tevékenységek, képzések, tanfolyamok;
  • szemléletformáló közösségi projektek;
  • oktatási célú, tanórán kívüli csoportos foglalkozások és fejlesztő táborok;
  • továbbképzések szervezése, pályaorientációval foglalkozó csoportos tréningek;
  • személyi készségek fejlesztése annak érdekében, hogy a projekttel elért célcsoport jobb eséllyel induljon a munkaerőpiacon, stb.

  3. Egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítását célzó projektek

  Például:

  • az élelmiszerpazarlás csökkentésére, az élelmiszerfelesleg rászorulókhoz történő eljuttatására irányuló kezdeményezések;
  • az egészséges táplálkozást gyakorlati oldalról bemutató közösségi főzőtanfolyamok, képzések vagy rendezvények;
  • az egészség és az egészséges életmód népszerűsítését célzó, oktató jellegű képzések, szűrések, helyi közösségi sportesemények;
  • az egészségkárosító környezeti hatások, környezetszennyezés csökkentésére irányuló akciók és tevékenységek;
  • egyéb, az egészség és az egészséges életmód népszerűsítését célzó közösségi tevékenységek, stb.

  A pályázat során olyan programokat keresünk, ahol a megvalósítani kívánt ötlet kapcsán a helyi közösség tagjaival együtt végzett igényfelmérés történt, a projekt a helyi közösség tagjaival együtt kerül megtervezésre és megvalósításra, valamint együtt gondoskodnak a projekt fenntarthatóságáról.
  [Tovább…]

  Pályázat a Tesco “Ön választ, mi segítünk” programjában való részvételre
  5 2 szavazat

 • Pályázat kulturális rendezvények megvalósítására a 2018. évi “Kultúrházak éjjel-nappal” program keretében

  Pályázat kulturális rendezvények megvalósítására a 2018. évi Kultúrházak éjjel-nappal program keretében

  Pályázat kulturális rendezvények megvalósítására a 2018. évi Kultúrházak éjjel-nappal program keretében


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Magyar Népművelők Egyesülete a Kultúrházak éjjel-nappal 2018. évi kommunikációs kampánya keretei között pályázatot hirdet rendezvények megvalósítására.

  A pályázat célja olyan rendezvények megvalósítása, amely a kommunikációs kampány során az idei fő tematikához igazodva (Helyben van a sokszínűség) bemutatja a magyar közművelődési intézményrendszer sokszínűségét, innovatív jellegét, valamint azt, hogy a közművelődési intézmények által megvalósított programok mindenki számára elérhetőek. A programokat 2018. február 2-a és 4-e között kell megvalósítani.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Minden olyan közművelődési intézmény és/vagy feladatellátó (intézmény, közösségi színtér, kézműves alkotóház, közősségi ház, faluház vagy azok fenntartói) pályázhat, amelyek az elmúlt két évben bizonyíthatóan részt vett a Kultúrházak éjjel-nappal akcióban és programot regisztrált a kulturhazak.hu oldalon.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A kiíró a Kultúrházak éjjel-nappal 2018. évi kommunikációs kampány sajátosságainak és a reklámértékek felhasználhatóságának figyelembevételével az alábbi pályázói köröket jelöli meg:

  • Budapesti kerületekben vagy Pest Megyében működő intézmény – pályázható maximális összeg 1.000.000 Ft, (a programot 2018. február 2-án 13:00 órától kell megvalósítani).
  • Bármely Pest megyén kívüli magyarországi városban működő feladatellátó – pályázható összeg 750.000 Ft, (a programot 2018. február 3-án kell megvalósítani).
  • Bármely község – pályázható összeg 500.000 Ft, (a programot 2018. február 4-én kell megvalósítani).

  A pályázat kiírója nem közvetlen pénzbeli támogatás nyújt, hanem a megítélt összeg erejéig a költségvetésben szeplő tételekre vonatkozóan számlát fogad be.
  [Tovább…]

  Pályázat kulturális rendezvények megvalósítására a 2018. évi “Kultúrházak éjjel-nappal” program keretében
  Értékelés

 • Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra

  Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 2017

   


  Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 2017


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartás ára, felújítására.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban közművelődési intézményt, közösségi színteret saját fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében működtető települési önkormányzat részesülhet. [Tovább…]

  Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
  5 3 szavazat

 • Ön választ, mi segítünk – Pályázat helyi közösségi projektek támogatására

  Ön választ, mi segítünk - Pályázat helyi közösségi projektek támogatására

  Ön választ, mi segítünk - Pályázat helyi közösségi projektek támogatására


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A TESCO-GLOBAL Zrt. a Magyar Adományozói Fórum és az Ökotárs Alapítvány közreműködésével (a továbbiakban közreműködők) második alkalommal hirdeti meg Ön választ, mi segítünk című pályázatát. A program a vásárlók bevonásával zajlik, célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek támogatása.

  TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  Pályázni az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan lehet (a felsorolás példa jellegű, nem kizárólagos):

  • 1. A lakókörnyezet megszépítésére irányuló kezdeményezések támogatása – a környezet szépítése és védelme a helyi közösség részvételével; a közösségi élet fejlesztése Például:
   • közterületek, parkok, játszóterek, óvodák, iskolák stb. felújítása, fejlesztése;
   • turistautak és tanösvények létrehozása és felújítása;
   • növénytelepítés;
   • közösségi kertek kialakítása;
   • az élelmiszerhulladék megszüntetésére, csökkentésére irányuló kezdeményezések.
  • 2. Oktatás, képességfejlesztés gyermekek, fiatalok számára Például:
   • táboroztatás, oktatási célú, tanórán kívüli foglalkozások;
   • továbbképzések szervezése, pályaorientációval foglalkozó tréningek;
   • személyi készségek fejlesztése annak érdekében, hogy a projekttel elért célcsoport jobb eséllyel induljon a munkaerőpiacon (önéletrajzírás, kommunikációs készség stb.);
   • kompetenciák fejlesztését célzó tevékenységek (pénzügyi ismeretek, a közösségi média használata, vezetőképzések stb.).
  • 3. Egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítását célzó projektek Például:
   • az egészséges táplálkozást gyakorlati oldalról bemutató főzőtanfolyamok, képzések vagy rendezvények;
   • az egészség és az egészséges életmód népszerűsítését célzó, oktató jellegű képzések (szakemberek előadásai, szemináriumok, műhelymunkák, egészséggel és egészséges életmóddal kapcsolatos egyéb rendezvények stb.);
   • a szabadidő tartalmas eltöltésére irányuló lehetőségek (sporttevékenységek, gyerekklubok stb.).

  A pályázati projekt futamideje: 2017. május 1. és 2018. február 28.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A rendelkezésre álló keret: 25.200.000 Forint

  Az egy pályázó által elnyerhető adomány összege: 400.000 Forint

  A nyertes pályázatok száma: 63 darab

  A magyarországi Tesco áruházak összesen 63 darab körzetbe lettek besorolva. Az adott körzetben a vásárlók egy vásárlás alkalmával összesen egy szervezetet támogathatnak szavazatukkal. A körzetek listáját a www.tesco.hu/kozosseg oldalon közzétettük.
  [Tovább…]

  Ön választ, mi segítünk – Pályázat helyi közösségi projektek támogatására
  4.5 6 szavazat

 • 300 millió forint közművelődési támogatás települési önkormányzatoknak


  Háromszázmillió forint keretösszegű közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma olyan települési önkormányzatok számára, amelyek közművelődési intézményt, közösségi színteret saját fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében működtetnek.

  A pályázat célja közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki-technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása. [Tovább…]

  300 millió forint közművelődési támogatás települési önkormányzatoknak
  Értékelés

 • Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra

  Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra

   


  Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartás ára, felújítására.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban közművelődési intézményt, közösségi színteret saját fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében működtető települési önkormányzat részesülhet. [Tovább…]

  Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
  5 2 szavazat