• Pályázat civil szervezetek részére adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra 2018

  Pályázat civil szervezetek részére adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra 2018

  Pályázat civil szervezetek részére adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra 2018


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása a nemzeti összetartozás erősítése és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében.

  A civil szervezetek által gyűjtött, és számviteli beszámolóban feltüntetett (számviteli beszámoló külön során szerepeltetett) adományok után járó öt százalékos normatív kiegészítés működési támogatásnak minősül.

  A támogatás a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítására fordítható.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A civil szervezet működéséhez jelen kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban feltüntetett adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a számviteli beszámolóban adományként feltüntetett összeg legalább 200.000,- Ft).

  Az adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfeljebb 500.000,- Ft értékig biztosítható.
  [Tovább…]

  Pályázat civil szervezetek részére adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra 2018
  5 1 szavazat

 • 2018. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére

  2018. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére

  2018. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázat célja a környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

  TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

  1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
  2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
  3. az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

  A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

  • élőhelyvédelem;
  • földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;
  • tájvédelem;
  • környezet- és természetvédelmi monitorozás;
  • ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek készítése, kiadása;
  • szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
  • környezetvédelmi tanácsadás;
  • környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
  • kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
  • ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása;
  • természet-, környezet- és tájvédelmi ismeretterjesztési, szemléletformálási céllal, rendezvényeken való részvétel.

  [Tovább…]

  2018. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére
  5 2 szavazat

 • Pályázat magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására

  Pályázat magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására 2018

  Pályázat magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására 2018


  Az NKA Színházművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására az alábbi témakörökben:

  1. Pályázat új színházi produkciók megvalósítására – kiemelten magyar szerzők művei, ősbemutatók, magyarországi bemutatók, valamint pályakezdő alkotók és előadók közreműködésével létrejött produkciók létrehozásának támogatására
  2. Pályázat már bemutatott színházi produkciók Magyarországon történő forgalmazására, továbbjátszására, hazai vendégjátékok és belföldi koprodukciók megvalósítására
  3. Pályázat nemzetközi szakmai kapcsolatok, együttműködések, vendégjátékok és workshopok megvalósítására
  4. Pályázat magyarországi színházak rendszeres színházi nevelési tevékenységének (színházi látogatáshoz kapcsolódó felkészítő és feldolgozó beszélgetések és foglalkozások, osztályterem-színház, komplex színházi nevelési programok) megvalósítására
  5. Pályázat fogyatékkal élők számára és/vagy részvételével színházi programok megvalósítására

  [Tovább…]

  Pályázat magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására
  5 1 szavazat

 • Íme a döntési lista a 2018. évi nemzetiségi támogatásokról


  Megjelentek a 2018. évi nemzetiségi pályázatok döntési listái, melyeket az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni:

  Bővebben a pályázatról:

  [Tovább…]

  Íme a döntési lista a 2018. évi nemzetiségi támogatásokról
  5 2 szavazat

 • Pályázat magas művészeti színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására  Az NKA Táncművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására az alábbi 5 témakörben:

  1. Új táncprodukciók megvalósítása
  2. Már bemutatott táncprodukciók bel- és külföldi forgalmazása
  3. Külföldi táncművészek, táncegyüttesek felléptetése, táncművészeti szakemberek (koreográfus, táncművész, zeneszerző) fogadása
  4. Táncművészeti témájú belföldi és nemzetközi fórumokon, versenyeken, workshopokon, tanulmányutakon, szakmai utakon való részvétel
  5. Táncművek felújítása, amelyek bemutatása legalább 2 évvel megelőzi a felújítás tervezett időpontját

  [Tovább…]

  Pályázat magas művészeti színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására
  Értékelés

 • Pályázat minősítéssel nem rendelkező zeneművészeti szervezetek 2018. évi működési támogatására

  pályázat minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok 2018 évi működésének támogatására

  pályázat minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok 2018 évi működésének támogatására


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az EMMI nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 19. §-a és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. §-a alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő, minősítéssel nem rendelkező zeneművészeti szervezetek 2018. április 1 – 2019. március 31. közötti időszakra vonatkozó működésének és szakmai programmegvalósításának támogatására, mely a 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) módosított, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU rendelet (HL L187., 2014.6.26.) 53. cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatást tartalmaz.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A pályázati keretösszeg 154 millió Ft.

  A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100 % lehet.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Pályázatot nyújthat be az a zenekar vagy énekkar, amely

  • nem állami fenntartású vagy tulajdonú, továbbá
  • a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján előadó-művészeti szervezetként szerepel, továbbá
  • nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között.

  A nyilvántartásba vételre vonatkozó információkat a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által kezelt adatok szolgáltatják az EMMI és az EMET-NKAI részére.
  [Tovább…]

  Pályázat minősítéssel nem rendelkező zeneművészeti szervezetek 2018. évi működési támogatására
  5 1 szavazat

 • Pályázat minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2018. évi működési támogatására

  pályázat minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2018 évi működési támogatására

  pályázat minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2018 évi működési támogatására


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az EMMI nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 19. §-a és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. §-a alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő, minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti, előadó-művészeti szervezetek 2018. március 1. – 2019. február 28. közötti időszakra vonatkozó működésének és szakmai programmegvalósításának támogatására, mely a 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) módosított, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU rendelet (HL L187., 2014.6.26.) 53. cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatást tartalmaz.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A pályázati keretösszeg  1110,3 millió Ft.

  A támogatás intenzitása legfeljebb 80 % lehet. Színházi nevelési előadó-művészeti szervezet (kizárólag az 1/C alkategóriában), valamint táncművészeti előadó-művészeti szervezet a 3. kategóriában pályázók esetében a megítélt támogatás intenzitása 100 %.

  • 1. kategória: Színház I.
   • 1/A alkategória: állandó játszóhellyel nem rendelkező előadó-művészeti szervezet (minimum 3 000 000 Ft, maximum 35 000 000 Ft);
   • 1/B alkategória: állandó játszóhellyel rendelkező előadó-művészeti szervezet (minimum 5 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft);
   • 1/C alkategória: színházi nevelési előadó-művészeti szervezet (minimum 3 000 000 Ft, maximum 35 000 0000 Ft).
  • 2. kategória: Színház II. (minimum 3 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft);
  • 3. kategória: Táncművészet
   • 3/A kategória: állandó játszóhellyel nem rendelkező előadó-művészeti szervezet (minimum 3 000 000 Ft, maximum 35 000 000 Ft);
   • 3/B kategória: állandó játszóhellyel rendelkező előadó-művészeti szervezet (minimum 5 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft).
  • 4. kategória: Forgalmazó – Ernyőszervezet (minimum 5 000 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft);
  • 5. kategória: Forgalmazó – Produkciós szervezet (minimum 5 000 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft);
  • 6. kategória: Forgalmazó – Produkciós ház (minimum 5 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft);
  • 7. kategória: Forgalmazó – Befogadó színház (minimum 5 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft);
  • 8. kategória: Szabadtéri színház (minimum 2 000 000 Ft, maximum 60 000 000 Ft);
  • 9. kategória: Nemzetiségi színház (minimum 1 000 000 Ft, maximum 30 000 000 Ft).

  [Tovább…]

  Pályázat minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2018. évi működési támogatására
  Értékelés

 • Pályázat civil szervezetek működési célú támogatására 2018

  Pályázat civil szervezetek működési célú támogatására 2018

  Pályázat civil szervezetek működési célú támogatására 2018


  TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése. a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  • szövetségek
  • alapítványok, egyesületek

  Nem nyújthatnak be pályázatot:

  • szakszervezetek,
  • pártok,
  • párt által alapított alapítványok,
  • párt részvételével létrehozott egyesületek,
  • kölcsönös biztosító egyesületek,
  • közalapítványok,
  • bevett egyház, egyházi jogi személy,
  • civil társaság,

  Nem nyújthatnak be pályázatot azon szervezetek:

  • amelyek nyilvántartásba vételéről szóló végzés a pályázat benyújtásának évében emelkedett jogerőre
  • amelyek a megelőző lezárt üzleti évben a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI törvény (továbbiakban: Tao. tv,). alapján 3.000.000 Ft feletti látványcsapatsport támogatásban részesültek;

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 100.000 forint, felső határa 3.000.000 forint. A támogatás pályázati benyújtásához legalább 10% önrész szükséges. Önrész biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű Önkéntes munka igazolásával) vagy készpénzben.

  Kizárólag visszatérítendő működési támogatás nyújtható azon civil szervezetnek, akiknek az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló szerinti összes éves bevétele eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot.
  [Tovább…]

  Pályázat civil szervezetek működési célú támogatására 2018
  5 4 szavazat

 • 2 pályázat magyar hadtörténelmet és honvédelmi eszmét népszerűsítő civil szervezetek számára

  Pályázat magyar hadtörténelmet és honvédelmi eszmét népszerűsítő civil szervezetek számára 2017

  Pályázat magyar hadtörténelmet és honvédelmi eszmét népszerűsítő civil szervezetek számára 2017


  A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály pályázatot hirdet:

  • a honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatására HM TKKF KULT-2017
  • a honvédelem érdekében tevékenykedő katonai hagyományőrző szervezetek pályázati támogatására HM TKKF HAGY-2017

  [Tovább…]

  2 pályázat magyar hadtörténelmet és honvédelmi eszmét népszerűsítő civil szervezetek számára
  5 6 szavazat

 • Nemzetiségi támogatások 2018

  Nemzetiségi támogatások 2018

  Nemzetiségi támogatások 2018


  A nemzetiségi támogatások célja, hogy a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi nemzetiségeket nyelvük, kulturális hagyományaik, szellemi és tárgyi örökségük méltó ápolásában segítse, és ezzel hozzájáruljon Magyarország kulturális sokszínűségének megtartásához.

  Támogatást négy kategóriában lehet igényelni:

  • a nemzetiségi civil szervezetek 2018. évi költségvetési támogatása (NEMZ-CISZ-18)
  • a nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költségvetési támogatása (NEMZ-KUL-18)
  • nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának támogatása (NEMZ-TAB-18)
  • az anyaországi nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2018. évi költségvetési támogatása (NEMZ-PED-18)

  [Tovább…]

  Nemzetiségi támogatások 2018
  5 9 szavazat

 • Pályázat magas művészeti színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására

  Pályázat magas művészeti színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására 2018

  Pályázat magas művészeti színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására 2018


  Az NKA Táncművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására az alábbi témakörökben:

  1. Már bemutatott táncprodukciók bel- és külföldi forgalmazása
  2. Nagy múltú (minimum 20 éve dokumentálhatóan működő), professzionális táncegyüttesek archívumának (kiadványok, fotók, plakátok, szórólapok stb.) digitális feldolgozása, illetve online és/vagy nyomtatott formában történő megjelentetése
  3. Táncművészeti iskolák vizsgaelőadásainak megvalósítása, valamint szakemberek meghívása

  [Tovább…]

  Pályázat magas művészeti színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására
  5 1 szavazat

 • Működési támogatások – Strukturális támogatás európai agytrösztök és európai szintű civil társadalmi szervezetek számára

  Strukturális támogatás európai agytrösztök és európai szintű civil társadalmi szervezetek számára

  Strukturális támogatás európai agytrösztök és európai szintű civil társadalmi szervezetek számára


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A jelenlegi pályázati felhívás célja olyan európai hatókörű szervezetek kiválasztása, amelyek állandó, szokásos és rendszeres tevékenységeik révén kézzelfoghatóan hozzájárulnak az Európa a polgárokért program célkitűzéseinek megvalósításához.

  A működési támogatásokból azokat a működési költségeket társfinanszírozzák, amelyek lehetővé teszik a szerv számára, hogy önállóan létezzen, és a program célkitűzéseinek körébe tartozó különféle tevékenységeket hajtson végre.

  A program konkrét célkitűzései a következők:

  • eszmecserék, elmélkedés és hálózatok kialakításának ösztönzése révén növelni a tudatosságot az emlékezés, közös történelmünk és értékeink, valamint az Unió célja, vagyis a béke, az uniós értékek és az Unió népei jólétének előmozdítása tekintetében (1. ág),
  • az uniós szintű demokratikus és polgári részvétel ösztönzése az uniós döntéshozatali folyamattal kapcsolatos polgári ismeretek bővítése, valamint a társadalmi és kultúrák közötti szerepvállalás és az önkéntesség uniós szintű lehetősé­geinek előmozdítása révén (2. ág).

  [Tovább…]

  Működési támogatások – Strukturális támogatás európai agytrösztök és európai szintű civil társadalmi szervezetek számára
  Értékelés

 • Pályázat civil szervezetek részére adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra 2017

  Pályázat civil szervezetek részére adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra 2017

  Pályázat civil szervezetek részére adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra 2017


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása a nemzeti összetartozás erősítése és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében.

  A civil szervezetek által gyűjtött, és számviteli beszámolóban feltüntetett (számviteli beszámoló külön során szerepeltetett) adományok után járó öt százalékos normatív kiegészítés működési támogatásnak minősül.

  A támogatás a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítására fordítható.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A civil szervezet működéséhez jelen kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban feltüntetett adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a számviteli beszámolóban adományként feltüntetett összeg legalább 200.000,- Ft).

  Az adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfeljebb 500.000,- Ft értékig biztosítható. [Tovább…]

  Pályázat civil szervezetek részére adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra 2017
  5 1 szavazat

 • A Zöld Forrás 2017. évi pályázat eredménye


  Megszületett a döntés a Földművelésügyi Minisztérium által idén márciusban meghirdetett 2017 évi Zöld Forrás pályázat nyerteseiről. A támogatott zöld civil szervezetek listáját, az alábbi linkre kattintva tekintheti meg:

  A Zöld Forrás 2017. évi pályázat támogatási döntése
  [Tovább…]

  A Zöld Forrás 2017. évi pályázat eredménye
  5 1 szavazat

 • Pályázat kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

  Pályázat kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére 2017

  Pályázat kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére 2017


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot ír ki kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A pályázati keretösszeg a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján 22.000.000 Ft.

  A  támogató nem határoz meg minimum és maximum elnyerhető támogatási összeget. A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100 % lehet. [Tovább…]

  Pályázat kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére
  Értékelés

 • Megszületett a döntés a nemzetiségi támogatásokról


  Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztatja a pályázókat, hogy elérhetőek a 2017. évi nemzetiségi támogatások döntési listái.

  A felhívások kódjai: NEMZ-CISZ-17, NEMZ-KUL-17, NEMZ-PED-17, NEMZ-TAB-17

  A döntési listákat a linkekre kattintva találja:

  [Tovább…]

  Megszületett a döntés a nemzetiségi támogatásokról
  5 2 szavazat

 • Pályázat vallási tevékenységet végző szervezetek támogatására

  Pályázat vallási tevékenységet végző szervezetek támogatására2017

   


  Pályázat vallási tevékenységet végző szervezetek támogatására2017


  TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló törvény XX. EMMI fejezetén belül az 55. alcímszám (Egyházi célú központi költségvetési támogatások) 12. jogcímcsoport szám tartalmazza a vallási tevékenységet végző szervezetek működési támogatására vonatkozó előirányzatot.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Jelen felhívás keretében támogatási kérelmet a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény (Ehtv.) 9/A.§ (1) bekezdése alapján a Fővárosi Törvényszék által nyilvántartásba vett vallási tevékenységet végző szervezetek, illetve az emberi erőforrások minisztere által 2013. szeptember 1-jén közzétett, az Ehtv. 33. § (1) bekezdésével érintett közösségek nyújthatnak be az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársághoz.
  [Tovább…]

  Pályázat vallási tevékenységet végző szervezetek támogatására
  5 1 szavazat

 • 2017. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére

  2017. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére

  2017. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázat célja a környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

  TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

  1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
  2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
  3. az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

  A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

  • élőhelyvédelem;
  • földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;
  • tájvédelem;
  • környezet- és természetvédelmi monitorozás;
  • ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek készítése, kiadása;
  • szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
  • környezetvédelmi tanácsadás;
  • környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
  • kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
  • ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása;
  • természet-, környezet- és tájvédelmi ismeretterjesztési, szemléletformálási céllal, rendezvényeken való részvétel.

  [Tovább…]

  2017. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére
  5 1 szavazat

 • Pályázat magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására

  Pályázat magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására 2017

  Pályázat magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására 2017


  Az NKA Színházművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására az alábbi témakörökben:

  1. Pályázat új színházi produkciók megvalósítására – kiemelten magyar szerzők művei, ősbemutatók, magyarországi bemutatók, valamint pályakezdő alkotók és előadók közreműködésével létrejött produkciók létrehozásának támogatására
  2. Pályázat már bemutatott színházi produkciók Magyarországon történő forgalmazására, továbbjátszására, hazai vendégjátékok és belföldi koprodukciók megvalósítására
  3. Pályázat nemzetközi szakmai kapcsolatok, együttműködések, vendégjátékok és workshopok megvalósítására
  4. Pályázat magyarországi színházak rendszeres színházi nevelési tevékenységének (színházi látogatáshoz kapcsolódó felkészítő és feldolgozó beszélgetések és foglalkozások, osztályterem-színház, komplex színházi nevelési programok) megvalósítására
  5. Pályázat fogyatékkal élők számára és/vagy részvételével színházi programok megvalósítására

  [Tovább…]

  Pályázat magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására
  5 1 szavazat

 • Pályázat magas művészeti színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására

  Pályázat magas művészeti színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására 2017

  Pályázat magas művészeti színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására 2017


  Az NKA Táncművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására az alábbi témakörökben:

  1. Új táncprodukciók megvalósítása
  2. Már bemutatott táncprodukciók bel- és külföldi forgalmazása
  3. Külföldi táncművészek, táncegyüttesek felléptetése, táncművészeti szakemberek (koreográfus, vendégművész) fogadása
  4. Táncművészeti témájú belföldi és nemzetközi fórumokon, versenyeken, workshopokon, tanulmányutakon, szakmai utakon való részvétel
  5. Táncművek felújítása, amelyek bemutatása legalább 2 évvel megelőzi a felújítás tervezett időpontját

  [Tovább…]

  Pályázat magas művészeti színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására
  5 3 szavazat