• Pályázat művészeti szakmai programok támogatására

  Pályázat művészeti szakmai programok megvalósításának támogatására 2018

  Pályázat művészeti szakmai programok megvalósításának támogatására 2018


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XXXIV. MMA fejezet, 4. cím 7. alcím szerinti Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzaton 200.000.000 Ft áll rendelkezésre.

  A rendelkezésre álló összeg a tagozatok közötti arányosság figyelembe vétele mellett kerül felosztásra.

  Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1.000.000 forint. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását a támogató nem írja elő.
  [Tovább…]

  Pályázat művészeti szakmai programok támogatására
  5 2 szavazat

 • Pályázat kulturális szempontból értékes ismeretterjesztő művek elkészítésére, rendezvények megvalósítására

  Pályázat kulturális szempontból értékes ismeretterjesztő művek elkészítésére rendezvények megvalósítására 2018

  Pályázat kulturális szempontból értékes ismeretterjesztő művek elkészítésére rendezvények megvalósítására 2018


  Az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet, kulturális szempontból értékes művek elkészítésére, valamint kulturális szempontból értékes rendezvények megvalósítására az alábbi 2 témakörben:

  1. Alkotói támogatás tudományos ismeretterjesztés és környezetkultúra területen, igényes művek szerzői számára
  2. Magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, közönségtalálkozók – megvalósítása

   [Tovább…]

  Pályázat kulturális szempontból értékes ismeretterjesztő művek elkészítésére, rendezvények megvalósítására
  5 1 szavazat

 • Pályázat a 2018. évi képzőművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására

  Pályázat a 2018. évi képzőművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására

  Pályázat a 2018. évi képzőművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására


  Az NKA Képzőművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2018. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi 6 témakörökben:

  1. Pályázat hazai képzőművészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi képzőművészek magyar szakmai fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére a képzőművészet területén
  2. Pályázat képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint magyar művészek részvételére a hazai alkotótelepeken
  3. Alkotói támogatás
  4. Pályázat képzőművészeti egyéni és csoportos kiállítás (Biennálék, Triennálék, Quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, valamint képzőművészeti szakmai szervezetek és egyéni alkotók kiállításainak támogatására belföldön és külföldön, és a kiállításhoz tartozó katalógusra
  5. Pályázat külföldi és hazai képzőművészeti szakvásárokon nonprofit művészeti szervezetek megjelenésére
  6. Pályázat a magyar képzőművészettel foglalkozó szervezetek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására

  [Tovább…]

  Pályázat a 2018. évi képzőművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására
  5 1 szavazat

 • Pályázat fotóművészeti tevékenységek 2018. évi fejlesztésére és megújítására

  Pályázat fotóművészeti tevékenységek 2018 évi fejlesztésére és megújítására

  Pályázat fotóművészeti tevékenységek 2018 évi fejlesztésére és megújítására


  A Fotóművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2018. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi 5 témakörben:

  1. Alkotói támogatás fotóművészek számára új alkotások létrehozására
  2. Alkotói támogatás kutatók, szakírók számára kortárs fotóművészetet és fotótörténetet elemző és értékelő, a fotótörténetet feltáró tanulmányok megírására
  3. Egyéni és csoportos fotóművészeti, fotótörténeti kiállítás előkészítésére/megrendezésére, valamint a kiállításhoz kapcsolódó katalógus előkészítésére/megjelentetésére
  4. Kiállítási program keretében egyéni és csoportos fotóművészeti, fotótörténeti kiállítás előkészítésére/megrendezésére, valamint a kiállításhoz kapcsolódó katalógus előkészítésére/megjelentetésére
  5. Fotóművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szakmai fórumok programjainak megvalósítására, valamint magyar fotóművészek részvételére hazai és külföldi alkotótelepeken, szakmai fórumokon

  [Tovább…]

  Pályázat fotóművészeti tevékenységek 2018. évi fejlesztésére és megújítására
  5 1 szavazat

 • Pályázat 2018. évi iparművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására

  Pályázat 2018. évi iparművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására

  Pályázat 2018. évi iparművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására


  Az NKA Iparművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2018. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi 7 témakörben:

  1. Hazai iparművészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi iparművészek magyar szakmai fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére az iparművészet területén
  2. Iparművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint magyar iparművészek részvételére a hazai alkotótelepeken
  3. Iparművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatás biztosítása, kizárólag új alkotások létrehozására
  4. Művészettörténészek, szakírók részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít a design és a kortárs iparművészetet elemző és értékelő tanulmányok megírására
  5. Iparművészeti és design egyéni és csoportos kiállítás (Biennálék, Triennálék, Quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, valamint szakmai szervezetek és egyéni iparművész alkotók kiállításainak támogatására belföldön és külföldön, és a kiállításhoz tartozó katalógusra
  6. Külföldi szakvásárokon nonprofit iparművészeti szervezetek, valamint iparművészeti ágak akkreditált képzését folytató felsőoktatási intézmények megjelenésére
  7. A magyar iparművészettel foglalkozó szervezetek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására

  [Tovább…]

  Pályázat 2018. évi iparművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására
  5 1 szavazat

 • Pályázat fiatal színházi művészek kezdeményezéseinek támogatására

  Pályázat fiatal színházi művészek kezdeményezéseinek támogatására

  Pályázat fiatal színházi művészek kezdeményezéseinek támogatására


  Az NKA Színházművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet az alábbi két témakörben:

  1. Fiatal, szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező vagy felsőoktatási képzésben részt vevő, 30. életévüket be nem töltött művészek produkcióinak megjelentetése nem budapesti székhelyű, kiemelt vagy nemzeti minősítésű színházakban
  2. Nem budapesti székhelyű, kiemelt vagy nemzeti minősítésű színházakban társulati tag fiatal művészek saját kezdeményezéseinek támogatása nem budapesti székhelyű, kiemelt vagy nemzeti besorolású színházakban

  [Tovább…]

  Pályázat fiatal színházi művészek kezdeményezéseinek támogatására
  5 1 szavazat

 • Pályázat kulturális szempontból értékes ismeretterjesztő művek elkészítésére, rendezvények megvalósítására

  Pályázat kulturális szempontból értékes ismeretterjesztő művek elkészítésére rendezvények megvalósítására 2017

  Pályázat kulturális szempontból értékes ismeretterjesztő művek elkészítésére rendezvények megvalósítására 2017


  Az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet, kulturális szempontból értékes művek elkészítésére, valamint kulturális szempontból értékes rendezvények megvalósítására az alábbi 2 témakörben:

  1. Alkotói támogatás tudományos ismeretterjesztés és környezetkultúra területen, igényes művek szerzői számára
  2. Magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, közönségtalálkozók – megvalósítása

  [Tovább…]

  Pályázat kulturális szempontból értékes ismeretterjesztő művek elkészítésére, rendezvények megvalósítására
  Értékelés

 • 2 pályázat a magyar kortárs képzőművészet támogatására

  Pályázat a magyar kortárs képzőművészet támogatására

  Pályázat a magyar kortárs képzőművészet támogatására


  Az NKA Képzőművészet Kollégiuma pályázatot hirdet a magyar kortárs képzőművészet támogatására az alábbi 2 témakörben:

  1. Magyar kortárs képzőművészeti alkotások megvásárlása közgyűjtemények számára
  2. A magyar kortárs képzőművészet nemzetközi jelenlétének elősegítése, a kortársművészeti magánvállalkozások nemzetközi szerepvállalásának növelése érdekében magyar kortárs galériák külföldi nemzetközi művészeti vásárokon való jelenlétének támogatására

  [Tovább…]

  2 pályázat a magyar kortárs képzőművészet támogatására
  Értékelés

 • 2 pályázat a magyar kortárs iparművészet támogatására

  Pályázat a magyar kortárs iparművészet támogatására

  Pályázat a magyar kortárs iparművészet támogatására


  Az NKA Iparművészet Kollégiuma pályázatot hirdet a magyar kortárs képzőművészet támogatására az alábbi 2 témakörben:

  1. Magyar kortárs iparművészeti alkotások megvásárlása közgyűjtemények számára
  2. Technológiai eszközfejlesztés

  [Tovább…]

  2 pályázat a magyar kortárs iparművészet támogatására
  Értékelés

 • Pályázat kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális SZÍNHÁZI előadó-művészeti szervezetek részére

  Pályázat kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális SZÍNHÁZI előadó művészeti szervezetek részére 2017

  Pályázat kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális SZÍNHÁZI előadó művészeti szervezetek részére 2017


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az EMMI nyílt pályázatot hirdet kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására, előadó-művészeti szervezetek számára az alábbi altémákban:

  • 01. altéma: Határon túli színházak vendégjátékai befogadásának támogatása
  • 02. altéma: Katona József produkciós pályázat
  • 03. altéma: Külföldi forgalmazás támogatása
  • 04. altéma Kortárs gyermek, ifjúsági és felnőtt bábszínházi művek és előadásaik megszületésének elősegítése
  • 05. altéma Kortárs gyermek, ifjúsági és felnőtt bábszínházi bemutatók megszületésének elősegítése
  • 06. altéma: Színházi nevelési programot / drámapedagógiai foglalkozást létrehozó és műsorán tartó színházak, valamint az e programban részt vevő munkatársak képzésének támogatása
  • 07. altéma: Színházművészeti mobilitás támogatása
  • 08. altéma: Színházak akadálymentesítésének támogatása

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Professzionális, létesítő okiratukban alap-, illetve főtevékenységük szerint előadó-művészeti szervezetek. További, speciális kritériumokat az egyes altémák részletes ismertetője tartalmaz!

  A megvalósítás időszaka: 2017. május 16. – 2018. június 30.

  PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

  A pályázatok postára adásának határideje: a pályázati kiírásnak az NKA portálján történő megjelenésétől számított 35. naptári nap, a jelen pályázati felhívás esetében 2017. július 5.
  [Tovább…]

  Pályázat kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális SZÍNHÁZI előadó-művészeti szervezetek részére
  5 1 szavazat

 • Pályázat kulturális szempontból értékes ismeretterjesztő művek elkészítésére, rendezvények megvalósítására

  Pályázat kulturális szempontból értékes ismeretterjesztő művek elkészítésére rendezvények megvalósítására

  Pályázat kulturális szempontból értékes ismeretterjesztő művek elkészítésére rendezvények megvalósítására


  Az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet, kulturális szempontból értékes művek elkészítésére, valamint kulturális szempontból értékes rendezvények megvalósítására az alábbi 2 témakörben:

  1. Alkotói támogatás tudományos ismeretterjesztés és környezetkultúra területen, igényes művek szerzői számára
  2. Magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, közönségtalálkozók – megvalósítása

  [Tovább…]

  Pályázat kulturális szempontból értékes ismeretterjesztő művek elkészítésére, rendezvények megvalósítására
  Értékelés

 • Pályázat a 2017. évi képzőművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására

  Pályázat a 2017 évi képzőművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására

  Pályázat a 2017 évi képzőművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására


  Az NKA Képzőművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2017. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi 6 témakörökben:

  1. Pályázat hazai képzőművészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi képzőművészek magyar szakmai fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére a képzőművészet területén
  2. Pályázat képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint magyar művészek részvételére a hazai alkotótelepeken
  3. Alkotói támogatás
  4. Pályázat képzőművészeti egyéni és csoportos kiállítás (Biennálék, Triennálék, Quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, valamint képzőművészeti szakmai szervezetek és egyéni alkotók kiállításainak támogatására belföldön és külföldön, és a kiállításhoz tartozó katalógusra
  5. Pályázat külföldi és hazai képzőművészeti szakvásárokon nonprofit művészeti szervezetek megjelenésére
  6. Pályázat a magyar képzőművészettel foglalkozó szervezetek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására

  [Tovább…]

  Pályázat a 2017. évi képzőművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására
  Értékelés

 • Pályázat fotóművészeti tevékenységek 2017. évi fejlesztésére és megújítására

  Pályázat fotóművészeti tevékenységek 2017 évi fejlesztésére és megújítására

  Pályázat fotóművészeti tevékenységek 2017 évi fejlesztésére és megújítására


  A Fotóművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2016. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi 4 témakörben:

  • Alkotói támogatás fotóművészek számára új alkotások létrehozására
  • Alkotói támogatás kutatók, szakírók számára kortárs fotóművészetet és fotótörténetet elemző és értékelő, a fotótörténetet feltáró tanulmányok megírására
  • Pályázat egyéni és csoportos fotóművészeti, fotótörténeti kiállítás (biennálék, triennálék, quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, valamint a kiállításhoz kapcsolódó katalógusra
  • Pályázat fotóművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szakmai fórumok programjainak megvalósítására, valamint magyar művészek részvételére hazai és külföldi alkotótelepeken, szakmai fórumokon

  [Tovább…]

  Pályázat fotóművészeti tevékenységek 2017. évi fejlesztésére és megújítására
  5 1 szavazat

 • Pályázat művészeti szakmai programok támogatására

  Pályázat művészeti szakmai programok megvalósításának támogatására

  Pályázat művészeti szakmai programok megvalósításának támogatására


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XXXIV. MMA fejezet, 4. cím 7. alcím szerinti Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzaton 200.000.000 Ft áll rendelkezésre.

  A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint, felső határa 1.000.000 forint.

  A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását a támogató nem írja elő.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Az MMA fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére támogatásban részesíthető: az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli szervezet – kivéve a központi költségvetési intézményeket –, az MMA tv.-ben nevesített művészeti ágak területén működő civil szervezet, amelyet az arra jogosult bíróság 2016. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályának, illetve alapító okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja, továbbá természetes személy.

  Amennyiben a pályázó természetes személy, abban az esetben a támogatási összeg utalása kizárólag utófinanszírozással történhet.
  [Tovább…]

  Pályázat művészeti szakmai programok támogatására
  Értékelés

 • Pályázat magyar kortárs galériák külföldi nemzetközi művészeti vásárokon való jelenlétének támogatására

  Pályázat magyar kortárs galériák külföldi nemzetközi-művészeti vásárokon való jelenlétének támogatására

  Pályázat magyar kortárs galériák külföldi nemzetközi-művészeti vásárokon való jelenlétének támogatására


  Az NKA Képzőművészet Kollégiuma pályázatot hirdet a magyar kortárs képzőművészet nemzetközi jelenlétének elősegítése, a kortársművészeti magánvállalkozások nemzetközi szerepvállalásának növelése érdekében magyar kortárs galériák külföldi nemzetközi művészeti vásárokon való jelenlétének támogatására.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 13.000.000 Ft

  Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  • kortárs képzőművészeti galériát működtető Magyarországon bejegyzett jogi személy, egyéni vállalkozó

  [Tovább…]

  Pályázat magyar kortárs galériák külföldi nemzetközi művészeti vásárokon való jelenlétének támogatására
  Értékelés

 • Pályázat a 2016. évi képzőművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására

  Pályázat a 2016 évi képzőművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására

  Pályázat a 2016 évi képzőművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására


  Az NKA Képzőművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2016. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi 7 témakörben:

  1. Hazai képzőművészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi képzőművészek magyar szakmai fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére a képzőművészet területén
  2. Képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint magyar művészek részvételére a hazai alkotótelepeken
  3. Képzőművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatás biztosítása, kizárólag új alkotások létrehozására
  4. Művészettörténészek, szakírók részére vissza nem térítendő, alkotói támogatás biztosítása a kortárs képzőművészetet elemző és értékelő tanulmányok megírására
  5. Képzőművészeti egyéni és csoportos kiállítás (biennálék, triennálék, quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, valamint képzőművészeti szakmai szervezetek és egyéni alkotók kiállításainak támogatására belföldön és külföldön, és a kiállításhoz tartozó katalógusra
  6. Külföldi és hazai képzőművészeti szakvásárokon nonprofit művészeti szervezetek megjelenésére
  7. A magyar képzőművészettel foglalkozó szervezetek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására

  [Tovább…]

  Pályázat a 2016. évi képzőművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására
  Értékelés

 • Pályázat 2016. évi iparművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására

  Pályázat 2016 évi iparművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására

  Pályázat 2016 évi iparművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására


  Az NKA Iparművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2016. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi 7 témakörben:

  1. Hazai iparművészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi iparművészek magyar szakmai fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére az iparművészet területén
  2. Iparművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint magyar iparművészek részvételére a hazai alkotótelepeken
  3. Iparművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatás biztosítása, kizárólag új alkotások létrehozására
  4. Művészettörténészek, szakírók részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít a kortárs iparművészetet elemző és értékelő tanulmányok megírására
  5. Iparművészeti egyéni és csoportos kiállítás (Biennálék, Triennálék, Quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, valamint szakmai szervezetek és egyéni iparművész alkotók kiállításainak támogatására belföldön és külföldön, és a kiállításhoz tartozó katalógusra
  6. Külföldi szakvásárokon nonprofit iparművészeti szervezetek megjelenésére
  7. A magyar iparművészettel foglalkozó szervezetek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására

  [Tovább…]

  Pályázat 2016. évi iparművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására
  Értékelés

 • Pályázat fotóművészeti tevékenységek 2016. évi fejlesztésére és megújítására

  Pályázat fotóművészeti tevékenységek 2016 évi fejlesztésére

  Pályázat fotóművészeti tevékenységek 2016 évi fejlesztésére


  A Fotóművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2016. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi 5 témakörben:

  1. Alkotói támogatás fotóművészek számára új alkotások létrehozására
  2. Alkotói támogatás kutatók, szakírók számára kortárs fotóművészetet és fotótörténetet elemző és értékelő, a fotótörténetet feltáró tanulmányok megírására
  3. Egyéni és csoportos fotóművészeti, fotótörténeti kiállítás (biennálék, triennálék, quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, valamint szakmai szervezetek és egyéni alkotók kiállításainak támogatására belföldön és külföldön, továbbá a kiállításhoz tartozó katalógusra
  4. Fotóművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szakmai fórumok programjainak megvalósítására, valamint magyar művészek részvételére hazai és külföldi alkotótelepeken, szakmai fórumokon
  5. Magyar kortárs fotográfiai alkotások megvásárlása közgyűjtemények számára

  [Tovább…]

  Pályázat fotóművészeti tevékenységek 2016. évi fejlesztésére és megújítására
  Értékelés

 • 10 pályázat magas művészeti színvonalú táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására

  10 pályázat magas művészeti színvonalú táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására

  10 pályázat magas művészeti színvonalú táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására


  Az NKA Színház- és Táncművészet Kollégiuma pályázatot hirdet magas művészeti színvonalú táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására az alábbi 10 témakörben:

  1. Pályázat új színházi produkciók megvalósítására
  2. Pályázat már bemutatott színházi produkciók Magyarországon történő forgalmazása, előadások befogadása, szakmai együttműködések kialakítása
  3. Pályázat új színházi előadások koprodukcióban történő megvalósítása és forgalmazása
  4. Pályázat színházi témájú nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai utakon, külföldi vendégszerepléseken való részvételre
  5. Pályázat kihívással élők színházi programjai megvalósítására
  6. Pályázat magyarországi színházak rendszeres színházi nevelési tevékenységének (színházi látogatáshoz kapcsolódó felkészítő és feldolgozó beszélgetések és foglalkozások, osztályterem-színház, komplex színházi nevelési programok) megvalósítására
  7. Pályázat új táncprodukciók megvalósítására
  8. Pályázat már bemutatott táncprodukciók bel- és külföldi forgalmazására
  9. Pályázat táncművészeti témájú nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai utakon való részvételre
  10. Pályázat a cirkuszművészet társadalmi hasznosságának népszerűsítésére

  [Tovább…]

  10 pályázat magas művészeti színvonalú táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására
  5 18 szavazat

 • Pályázat alkotóművészek részére üresen álló műteremlakások bérlési lehetőségének elnyerésére

  Pályázat alkotóművészek részére üresen álló műteremlakások bérlési lehetőségének elnyerésére

  Pályázat alkotóművészek részére üresen álló műteremlakások bérlési lehetőségének elnyerésére


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. nyílt pályázatokat tett közzé a bérlőkijelölési jogával érintett üresen álló műteremlakások határozott időre szóló bérlésére alkotóművészeknek.

  A pályázat keretében alkotóművészek pályázhatnak műteremlakások bérlési lehetőségének elnyerésére.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  A műteremlakások bérlésére pályázhat minden olyan alkotóművész, aki már igazolhatóan önálló művészi tevékenységet tud felmutatni és csatlakozott a Magyar Mecénás Programhoz. [Tovább…]

  Pályázat alkotóművészek részére üresen álló műteremlakások bérlési lehetőségének elnyerésére
  5 1 szavazat