• Újranyílt a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztését támogató uniós pályázat


  2017. december 4-től újra benyújthatók támogatási kérelmek a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” című (GINOP-5.3.4-16 kódszámú) konstrukcióban.

  A pályázat keretében 20 millió és 142 millió forint közötti összegben igényelhető vissza nem térítendő támogatás olyan projektekre, amelyek az adott ágazatra vagy alágazatra leginkább jellemző egészségkárosító vagy baleseti kockázati szempontból leginkább meghatározó esetek kivédésére, megelőzésére irányulnak, illetve a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatására, szemléletformálására, tudatosságának növelésére fókuszálnak.

  Támogatható például a munkavédelmi képviselők számára készülő tananyagok, oktatási segédanyagok kidolgozása, aktualizálása, online közzététele és eljuttatása a munkáltatóknak. A támogatás szintén felhasználható képzések szervezésére, a munkavédelmi szaktevékenységek fejlesztésére, illetve hatékony munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer bevezetésének támogatására.

  A pályázatra munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek konzorciumai gazdasági ágazatonként, alágazatonként nyújthatják be a támogatási kérelmüket.
  [Tovább…]

  Újranyílt a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztését támogató uniós pályázat
  5 3 szavazat

 • Pályázat civil szervezetek számára, fiatal pályakezdők képzését célzó projektjeik támogatására

  Pályázat civil szervezetek számára, fiatal pályakezdők képzését célzó projektjeik támogatására

  Pályázat civil szervezetek számára, fiatal pályakezdők képzését célzó projektjeik támogatására


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A fiatalok munkanélküliségének társadalmi súlyából és jelentőségéből fakadóan a Coca-Cola Hellenic Bottling Company (CCHBC) Magyarország helyi fiatalok munkához jutását kívánja elősegíteni alapvető készségek kialakításával, valamint olyan hálózatok és kapcsolatok fejlesztésében szeretne részt venni, melyek a fiatalok elhelyezkedését mozdítják elő.

  2016-ban a CCHBC új vállalati küldetést dolgozott ki és egy olyan kiterjedt kezdeményezést indított el, amely az alapvető szociális és vállalkozói készségek fejlesztésére fókuszál a 18-30 év közötti korosztály körében, illetve olyan kapcsolatfejlesztésbe fog, mely a célcsoport munkához jutásának esélyeit növeli.

  A program neve: #énjövőm.

  A jelen pályázat célja olyan magyarországi szervezetek támogatása, amelyek a 18 és 30 év közötti korosztály számára nyújtanak felkészítő, oktatási programokat és hatékonyan segítik őket a munkaerőpiaci elhelyezkedésben.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Kizárólag olyan szervezetek pályázhatnak, amelyek a fentiekben meghatározott korosztály munkához jutását kívánják támogatni.

  Minden olyan Magyarországon tevékenykedő alapítvány és egyesület, nonprofit gazdasági társaság, valamint közhasznú (nonprofit) szociális szövetkezet pályázhat, amelyet a bíróság 2015. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, amely az alapszabályának, illetve a létesítő okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatja.

  Csak olyan szervezet pályázhat, amely az elmúlt két évben megvalósított legalább egy olyan tevékenységet, amely a fentiekben (a pályázat céljánál) részletezett célcsoport munkaerőpiaci esélyeinek növelését célozta.
  [Tovább…]

  Pályázat civil szervezetek számára, fiatal pályakezdők képzését célzó projektjeik támogatására
  5 1 szavazat

 • Pályázat testvér-települési együttműködések és programok támogatására

  Pályázat testvér-települési együttműködések és programok támogatására 2017

  Pályázat testvér-települési együttműködések és programok támogatására 2017


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA törvény), valamint a BGA törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

  A pályázat célja: Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A teljes támogatási keretösszeg 250.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve az Alap Bizottsága dönt.

  Az igényelhető támogatás összege 500.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedhet.

  A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása utólagos beszámolási kötelezettséggel. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
  [Tovább…]

  Pályázat testvér-települési együttműködések és programok támogatására
  5 2 szavazat

 • Pályázat „a magyar kultúráért és oktatásért” külhoni szervezetek és projektek számára

  Pályázat "a magyar kultúráért és oktatásért" külhoni szervezetek és projektek számára

  Pályázat "a magyar kultúráért és oktatásért" külhoni szervezetek és projektek számára


  A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: BGA Zrt) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA törvény), valamint a BGA törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

  A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, az e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

  TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása

  Ezen belül:

  • a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok, szórványprogramok támogatása
  • egyházi programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek)
  • magyar nyelvű köznevelési (oktatási-nevelési) programok támogatása
  • szakképzést végző oktatási intézmények programjai
  • magyar nyelvű felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások, konferenciák; tanulmányi versenyek és szaktáborok támogatása
  • iskolabusz-üzemeltetésének támogatása
  • amatőr és hivatásos színházi produkciók támogatása
  • a határon túli magyar közösségek egymással való kapcsolattartását elősegítő, azt fejlesztő kulturális programok támogatása

  II. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása

  Ezen belül:

  • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás
  • szakmai kiadványok támogatása
  • honlap létrehozása és fejlesztése

  III. Civil szervezetek, egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények működése, valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása

  Ezen belül:

  • jelen pályázati felhívás 5. pontjában megjelölt pályázói kör részére működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek)
  • a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása
  • magyar tannyelven is oktató intézmények, háttérintézmények valamint országos és regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések.

  [Tovább…]

  Pályázat „a magyar kultúráért és oktatásért” külhoni szervezetek és projektek számára
  5 7 szavazat

 • Még lehet pályázni a Kincses Kultúróvoda címre


  A nagy érdeklődésre való tekintettel az Emberi Erőforrások Minisztériuma két héttel meghosszabbítja a Kincses Kultúróvoda pályázat benyújtási határidejét.

  Beadási határidő: 2017. november 30.

  Harmadik alkalommal hirdette meg a Kincses Kultúróvoda pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködésének erősítésére, illetve a két terület értékeinek elismerésére.

  Cél annak elősegítése, hogy az óvodák egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmények nevelést támogató kínálatát, és a kulturális tartalmak minél sokrétűbben épüljenek be az óvodák pedagógiai programjába.

  A Kincses Kultúróvoda 2018 címet 20 intézmény nyerheti el.

  A pályázó intézménynek be kell mutatnia, hogy pedagógiai programjában kiemelt szerepet játszanak a kulturális tartalmak, illetve, hogy tevékenysége során igénybe vette az intézményen kívüli kultúra-közvetítő lehetőségeket. A díjazott intézmény lehetőséget kap az óvodával együttműködő kulturális intézmények, illetve civil szervezetek bevonásával egy komplex kulturális programcsomag megvalósítására a 2018-2019-es tanévben.

  A pályázatról bővebben itt tájékozódhat:

  [Tovább…]

  Még lehet pályázni a Kincses Kultúróvoda címre
  5 4 szavazat

 • Pályázat KINCSES KULTÚRÓVODA cím elnyerésére

  Pályázat KINCSES KULTÚRÓVODA 2018 cím elnyerésére

  Pályázat KINCSES KULTÚRÓVODA 2018 cím elnyerésére


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fontosnak tartja, hogy az óvodai kulturális területen meglévő értékeket elismerje, és az óvodai és kulturális intézményrendszer együttműködését erősítse. A múzeumoknak, könyvtáraknak, közművelődési és művészeti intézményeknek kiemelt szerepe van a gyermekek személyiségformálásában, identitásuk erősítésében, képességeik kibontakoztatásában, erkölcsi és érzelmi fejlődésük ösztönzésében. Ennek érdekében szeretnénk elősegíteni, hogy az óvodák egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmények küldetéséből fakadó, nevelést segítő programokat és a kulturális tartalmak minél sokrétűbben épüljenek be az óvodák helyi pedagógiai programjába.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A “Kincses Kultúróvoda 2018” címet a nyertes pályázó a nyertesek listájának közzététele napjától számított három naptári éven keresztül használhatja. A cím három éves periódus végén újabb pályázat útján ismét megszerezhető.

  A “Kincses Kultúróvoda 2018” címet 20 intézmény nyerheti el.

  A díjazott intézmény lehetőséget kap a 2018-2019-es tanévben egy olyan komplex kulturális programcsomag igénybevételére, amely az óvodával együttműködő kulturális intézmények, illetve civil szervezetek szolgáltatásai integrálja.
  [Tovább…]

  Pályázat KINCSES KULTÚRÓVODA cím elnyerésére
  5 6 szavazat

 • Fogyatékosügyi pályázatok 2018

  Fogyatékosügyi pályázatok 2018

  Fogyatékosügyi pályázatok 2018


  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. a fogyatékossággal élő személyek, illetve az őket ellátó szervezetek számára az alábbi pályázatokat hirdette meg:

  1. Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása
  2. Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére
  3. Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása
  4. Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása
  5. Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása
  6. Szülősegítő szolgáltatások támogatása

  [Tovább…]

  Fogyatékosügyi pályázatok 2018
  5 2 szavazat

 • Kulturális Örökség Európai Éve 2018


  Megnyílt a lehetőség a Kulturális Örökség Európai Éve 2018 programsorozatában való részvételre együttműködésben a Miniszterelnökséggel. A nemzetközi tematikus év általános célkitűzése, hogy a kulturális örökség szereplőivel és a civil társadalommal közösen előremozdítsa és támogassa az Európai Uniót, a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat Európa kulturális örökségének védelmében, megóvásában, fejlesztésében és népszerűsítésében.

  2017. május 17-én az Európai Parlament és az Európa Tanács a 2018-as évet a Kulturális Örökség Európai Évének (KÖEÉ) nyilvánította. A KÖEÉ országos és európai szinten is nyilvántartott rendezvénysorozatához intézmények, civil szervezetek, valamint önkéntes szervezők is kapcsolódhatnak kulturális örökség vonatkozású programjaikkal, ha annak célja összhangban van a KÖEÉ szellemiségével és törekvéseivel.
  [Tovább…]

  Kulturális Örökség Európai Éve 2018
  Értékelés

 • Pályázat utcai szociális munkát végző szolgáltató befogadására és állami támogatására

  Pályázat utcai szociális munkát végző szolgáltató befogadására és állami támogatására

  Pályázat utcai szociális munkát végző szolgáltató befogadására és állami támogatására


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázat célja Magyarország közigazgatási területén működő utcai szociális munkát végző szolgáltatók befogadása – 1. számú melléklet szerinti területekre – az ellátórendszerbe, továbbá a befogadott szolgáltatók működésének fenntartásához évente pénzügyi forá.s biztosítása.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 8 125 000,- Ft.

  Pályázható összeg pályázatonként: 1 625 000 Ft.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Pályázatot nyújthat be az a fenntartó, aki rendelkezik Magyarország területén utcai szociális munka szolgáltatói nyilvántartásba vételi engedéllyel.

  A pályázat benyújtásának nem feltétele, hogy a fenntartó a kiírásban szereplő ellátási területre vonatkozóan az utcai szociális munka ellátásra jogerős bejegyzéssel rendelkezzen. A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázat benyújtásával egyidejűleg kezdeményezi az illetékes Kormányhivatalnál a megpályázott ellátási területre vonatkozóan a szolgáltatói nyilvántartásba vétel módosítását.
  [Tovább…]

  Pályázat utcai szociális munkát végző szolgáltató befogadására és állami támogatására
  Értékelés

 • Pályázat Iskolai Közösségi Szolgálat megvalósításának támogatására – KÖSZ! Program 2017

  Pályázat Iskolai Közösségi Szolgálat megvalósításának támogatására KÖSZ Program 2017

  Pályázat Iskolai Közösségi Szolgálat megvalósításának támogatására KÖSZ Program 2017


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az Új Európa Alapítvány az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek és egyházi szervezetek, intézmények, mint lehetséges fogadószervezetek számára azzal a céllal, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat előírásainak megfelelő programokat valósítsanak meg a középfokú oktatás 9-13. évfolyamos diákjai számára.

  A program szeretné elősegíteni, hogy a helyi civil szervezetek és oktatási intézmények összefogásával új iskolai közösségi szolgálati projektek valósuljanak meg. A program hozzá kíván járulni, hogy minél több diák elvégezze az érettségi előfeltételének számító Iskolai Közösségi Szolgálatot és ennek során olyan élményben legyen része, ami motiválhatja őt a további önkéntes tevékenységre.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  „Fogadó szervezetként” az alábbiak:

  • egyesületek, alapítványok,
  • egyházak, egyházi szervezetek vagy egyházi fenntartású intézmények,

  amelyek az alábbi területek egyikén tevékenykednek.

  • egészségügy
  • szociális és jótékonysági
  • oktatási
  • kulturális és közösségi
  • környezet- és természetvédelmi
  • katasztrófavédelmi
  • bűn- és balesetmegelőzés
  • óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, idős emberek sport- és szabadidős tevékenysége.

  [Tovább…]

  Pályázat Iskolai Közösségi Szolgálat megvalósításának támogatására – KÖSZ! Program 2017
  Értékelés

 • Képzőművészeti és filmművészeti pályázat Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából

  Pályázat Arany János emlékév

  Pályázat Arany János emlékév


  Az NKA pályázatot hirdet Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából, mellyel csatlakozik az országos rendezvény-sorozathoz az alábbi témakörökben:

  1. Képzőművészek részére alkotói támogatás biztosítása Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából, kizárólag olyan új képzőművészeti alkotások létrehozására, melyekben a költő szellemisége korunknak megfelelően újra értelmeződik
  2. Arany János munkásságához kapcsolódó rövidfilmeket bemutató filmfesztivál létrehozása

  [Tovább…]

  Képzőművészeti és filmművészeti pályázat Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából
  Értékelés

 • 2 pályázat a magyar kortárs képzőművészet támogatására

  Pályázat a magyar kortárs képzőművészet támogatására

  Pályázat a magyar kortárs képzőművészet támogatására


  Az NKA Képzőművészet Kollégiuma pályázatot hirdet a magyar kortárs képzőművészet támogatására az alábbi 2 témakörben:

  1. Magyar kortárs képzőművészeti alkotások megvásárlása közgyűjtemények számára
  2. A magyar kortárs képzőművészet nemzetközi jelenlétének elősegítése, a kortársművészeti magánvállalkozások nemzetközi szerepvállalásának növelése érdekében magyar kortárs galériák külföldi nemzetközi művészeti vásárokon való jelenlétének támogatására

  [Tovább…]

  2 pályázat a magyar kortárs képzőművészet támogatására
  Értékelés

 • 2 pályázat a magyar kortárs iparművészet támogatására

  Pályázat a magyar kortárs iparművészet támogatására

  Pályázat a magyar kortárs iparművészet támogatására


  Az NKA Iparművészet Kollégiuma pályázatot hirdet a magyar kortárs képzőművészet támogatására az alábbi 2 témakörben:

  1. Magyar kortárs iparművészeti alkotások megvásárlása közgyűjtemények számára
  2. Technológiai eszközfejlesztés

  [Tovább…]

  2 pályázat a magyar kortárs iparművészet támogatására
  Értékelés

 • Pályázat a cigányok/romák társadalmi és egyházi beilleszkedését szolgáló projektek támogatására 2017

  Pályázat a cigányok romák társadalmi és egyházi beilleszkedését szolgáló projektek támogatására 2017

  Pályázat a cigányok romák társadalmi és egyházi beilleszkedését szolgáló projektek támogatására 2017


  A HEKS és a Magyarországi Református Egyház (MRE) megállapodásának (Országprogram 2017-2020) egyik fontos célja az MRE gyülekezetei cigány családok, gyermekek és fiatalok között folyó szolgálatának támogatása.

  A megállapodás értelmében a HEKS pályázatot hirdet meg olyan gyülekezeti projektek (949.335 sz. projektek) támogatására, melyek célja a romák/cigányok egyházi és társadalmi integrációjának segítése. A projektek működési költségének támogatása mellett a HEKS az Országos Református Cigánymisszióval (amely a Zsinati Hivatal Missziói Irodájának része) együttműködve a pályázó gyülekezetek számára folyamatos kísérést és képzési lehetőséget is biztosít.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Kizárólag az MRE gyülekezetei pályázhatnak. A program 2020-ig tizenhét gyülekezetet kíván támogatni, projektenként 6-8,6 millió forinttal.

  PÁLYÁZAT CÉLJA

  A pályázat célja a romák/cigányok társadalmi és egyházi integrációja. Ennek részeként támogatja az integrált közösségek fejlesztését, valamint a roma/cigány gyermekek tanulmányi előmenetelét, szociális és életkészségeinek erősítését szolgáló programokat.

  PROJEKTEK TARTALMA

  • Minden projekt részét képezi kötelező elemként a közösségfejlesztés, roma és nem roma résztvevők és segítők bevonása a programba.
  • Valamint legalább egy az alábbiak közül
   • Az életkészségek és szociális készségek erősítését és társadalmi hátrányok csökkentését célzó tevékenységek 0-18 évesek számára: pl. szabadidős klubok, játszóházak, tanfolyamok, személyiség-, kompetencia- és készségfejlesztő tevékenységek, baba-mama klub, identitáserősítő tevékenységek stb. Ugyanazon kedvezményezettel rendszeres, legalább havi két találkozással.
   • Tanoda-típusú program a(z egyéni) tanulás előmozdítására: pl. tantárgyi felzárkózás segítése, kompetencia területek fejlesztése, tehetséggondozás, a továbbtanulás közvetlen támogatása, mentorálás, pályatanácsadás stb. – legalább heti rendszerességű találkozással.

  Ugyanazon gyülekezet egy pályázaton belül akár mindkét típusú tevékenységre is pályázhat.
  [Tovább…]

  Pályázat a cigányok/romák társadalmi és egyházi beilleszkedését szolgáló projektek támogatására 2017
  5 1 szavazat

 • Pályázat hosszú távon együtt dolgozó települések és egyesületek hálózatainak támogatására – Európa a Polgárokért 2017

  Pályázat hosszú távon együtt dolgozó települések és egyesületek hálózatainak támogatására Európa a Polgárokért 2017

  Pályázat hosszú távon együtt dolgozó települések és egyesületek hálózatainak támogatására Európa a Polgárokért 2017


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az Európa a polgárokért program keretén belül a pályázat a városok hálózatait, azaz a hosszú távon, közös témán együtt dolgozó települések és egyesületek projektjeit támogatja.

  Milyen projekteket támogat?

  • A hosszú távon, közös témán együtt dolgozó települések és egyesületek projektjeit támogatja a program.
  • A több testvérvárosi kapcsolat révén létrejött hálózatokban rejlő lehetőségeket fel kell használni a települések közötti tematikus és hosszan tartó együttműködés kialakítására.

  A program célja:

  • együttműködések tartósabbá tétele
  • jó gyakorlatok cseréje
  • elsőbbséget élveznek az éves prioritási témákra koncentráló hálózatok

  A jó projektek kritériumai:

  • közös érdekű téma / témák köré szervezett tevékenységek – a program célkitűzéseivel vagy éves prioritásaival összefüggésben
  • meghatározott célcsoportok megnevezése
  • az adott témával aktívan foglalkozó közösségi tagok bevonása (szakértők, helyi szövetségek, polgárok, polgári csoportok)
  • számukra a témák különös jelentőségűek legyenek
  • az érintett témákban és közös érdekű kérdésekben alapul szolgálnak a résztvevő települések közötti jövőben kezdeményezésekhez és intézkedésekhez

  [Tovább…]

  Pályázat hosszú távon együtt dolgozó települések és egyesületek hálózatainak támogatására – Európa a Polgárokért 2017
  5 1 szavazat

 • Pályázat testvérvárosi találkozók támogatására – Európa a Polgárokért 2017

  Pályázat testvérvárosi találkozók támogatására Európa a Polgárokért 2017

  Pályázat testvérvárosi találkozók támogatására Európa a Polgárokért 2017


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az Európa a polgárokért program keretén belül a pályázat városok / települések és testvérvárosi bizottságaik vagy más, helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek számára nyújt támogatást testvérvárosi találkozók megszervezésére, amelyek

  • testvérvárosokból érkező polgárok széles rétegei számára szerveznek találkozási alkalmat
  • a program célkitűzéseivel összhangban lévő témák köré épülnek
  • elsőbbséget élveznek az éves prioritásokra irányuló projektek

  A Program célja

  • helyi és uniós szinten ösztönzi a polgárokat az uniós politikai menetrend konkrét kérdéseiről folytatott vitára
  • törekszik a polgárok körében az uniós döntéshozatali folyamatokban való részvétel előmozdítására
  • lehetőséget teremt az uniós szintű társadalmi szerepvállalásra és önkéntességre

  TESTVÉRVÁROS FOGALMA

  • valamennyi olyan település, amely testvérvárosi megállapodást írt alá VAGY annak aláírására kötelezettséget vállalt
  • azok a települések, amelyek más partnerség formájában erősítik együttműködésüket és kulturális kapcsolataikat.

  [Tovább…]

  Pályázat testvérvárosi találkozók támogatására – Európa a Polgárokért 2017
  4.5 2 szavazat

 • Két év alatt háromszorosára nő a fesztiváltámogatási keret


  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) két év alatt háromszorosára növeli a fesztiváltámogatási keretet; újabb 250 millió forinttal emelkedik a vidéki és határon túli magyar fesztiválok támogatására szánt összeg az Emmi jövő évi költségvetésében.

  A magyarországi fesztiválok – a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) fesztiválfinanszírozásra fordítható kerete mellett – 2,7 milliárd forint állami támogatásban részesülhetnek. A támogatás növelésével az Emmi célja a fővárosi mellett a vidéki művészeti fesztiválélet erősítése – közölte Retvári Bence, minisztérium parlamenti államtitkára az MTI-vel.
  [Tovább…]

  Két év alatt háromszorosára nő a fesztiváltámogatási keret
  Értékelés

 • Három pályázatot hirdettek meg a fogyatékossággal élőket segítő szervezeteknek


  Három pályázatot hirdetett az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az otthonukban fogyatékossággal élő embereket segítő civil szervezeteknek – közölte az Emmi szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.

  Czibere Károly a VIII. kerületben található, fogyatékossággal élők által működtetett Nem Adom Fel Cafe & Barban közölte, a felhívásokkal a felnőttkorban látássérültté vált emberek elemi rehabilitációját, segítő és terápiás kutyák kiképzését, valamint a fogyatékossággal élők családjának információt nyújtó szervezeteket támogatják összesen mintegy 150 millió forint értékben.
  [Tovább…]

  Három pályázatot hirdettek meg a fogyatékossággal élőket segítő szervezeteknek
  5 1 szavazat

 • Pályázat elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosításának támogatására látássérült személyek számára

  Pályázat elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosításának támogatására látássérült személyek számára

  Pályázat elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosításának támogatására látássérült személyek számára


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázati program célja az elemi rehabilitációs jogszabály elfogadásáig az átmeneti időszakra az elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása és a készülő jogszabály alapján a szolgáltatás átszervezése.

  A pályázati program célja a látássérült személyek számára nyújtott elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosításához szükséges feltételek megteremtése, a szolgáltatás folyamatos működésének biztosítása. Az elemi rehabilitációs szolgáltatás újratervezése, a működési feltételeik újraszervezése. A pályázat kiemelt célja a szolgáltatás népszerűsítése.

  Közvetlen célcsoport: látássérült személyek számára elemi rehabilitációs szolgáltatást működtető vagy létrehozni kívánó nem állami, nem egyházi szervezet.

  Közvetett célcsoport: elemi rehabilitációs szolgáltatásban részesülő fogyatékos személyek.

  TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  A pályázaton vissza nem térítendő működési támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

  A pályázó egy-egy ellátási területre pályázik, ahol elemi rehabilitációs szolgáltatást biztosít.

  Támogatott program az elemi rehabilitációs szolgáltatás népszerűsítése, szakmai konzultációk és rendezvények, a szolgáltatás fejlesztése is.

  A pályázati program keretén belül pályázni lehet 18 megyei, 1 főváros és pest megyei ellátási terület és 1 siketvak személyek elemi rehabilitációs szolgáltatás országos ellátására. Összesen 19 ellátási területen megvalósuló elemi rehabilitációs szolgáltatás és egy speciális célcsoport ellátása támogatható.
  [Tovább…]

  Pályázat elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosításának támogatására látássérült személyek számára
  5 1 szavazat

 • Pályázat szülősegítő szolgáltatások támogatására

  Pályázat szülősegítő szolgáltatások támogatására

  Pályázat szülősegítő szolgáltatások támogatására


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázati program célja a fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő szülők, családok, valamint a fogyatékos szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása.

  Átfogó célok: a szülők tájékoztatása, társadalmi integráció elősegítése, érzékenyítés, önérvényesítés segítése, együttműködések ösztönzése, tanácsadás, konfliktuskezelés, közösségfejlesztés, szülői hivatás erősítése, mentálhigiénés segítségnyújtás, önfejlesztési/önismereti módszerek átadása, kapcsolati hálók építése, harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakítása.

  TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  A Pályázók a következő 2 szolgáltatástípusból választhatnak:

  A.) Szülősegítő foglalkozások

  Célja a hasznos ismeretek, információk átadása, tanácsadás, kikapcsolódási lehetőség biztosítása, mentálhigiénés segítségnyújtás, egyéni vagy csoportos formában.

  A szülősegítő foglalkozások megvalósítása történhet előadássorozatok szervezésével, mentálhigiénés alkalmak formájában, a programba beépíthetőek intézménylátogatások, igény esetén támogatható az egyéni tanácsadás, a párterápia. A pályázók a projekt zárásaként vagy egyéb időpontban a megvalósítás során beépíthetnek egy rekreációs programelemet is a projekttervbe (pl. kirándulás, közös kulturális, sport program, stb.).

  Ebben a kategóriában maximum bruttó 100 000 Ft összegben beszerezhetőek eszközök, illetve szakirodalom, melynek célja a kölcsönzőbe történő elhelyezésükkel, a kölcsönzési lehetőség biztosításával a fogyatékos gyermeket nevelő családok támogatása. Az eszköz és szakirodalom beszerzése azonban csak kiegészítő tevékenység lehet a pályázatban; önállóan, csak erre a tevékenységre pályázni nem lehet.

  A foglalkozások megvalósítás történhet rendszeres találkozások formájában vagy pár napba sűrített intenzív alkalmak keretében is.

  A mentálhigiénés foglalkozásokat kizárólag pszichológus vagy mentálhigiénés vagy a vá- lasztott foglalkozástípushoz kifejezetten illeszkedő végzettséggel rendelkező szakember vezetheti.

  A maximálisan igényelhető összeg A.) kategóriában: maximum 400 000 Ft.

  B.) Komplex szülősegítő projektek

  Célja: a szülősegítő szervezet tevékenységi körének bővítése, területi kiterjesztése, a szülők segítővé történő képzésével szülősegítő hálózatok kialakítása, az önérvényesítési képesség és az érdekvédelmi tevékenység erősítése, a szülők foglalkoztatásának elősegítése.

  A B.) kategória esetében kiemelten fontos, hogy a projektterv előre mutató, jól felépített legyen; tükrözze, hogy a civil szervezet tudatosan, jól körvonalazott igényekhez igazodva végzi szülősegítő tevékenységét.

  A B.) kategóriában van lehetőség eszköz és szakirodalom beszerzésére is, maximum az igényelt összeg 20%-ának erejéig, de kizárólag abban az esetben, ha ez szorosan kapcsolódik a tervezett projekthez, és ezt megfelelő indoklással alátámasztják.

  A maximálisan igényelhető összeg B.) kategóriában: 1 200 000 Ft.

  [Tovább…]

  Pályázat szülősegítő szolgáltatások támogatására
  5 1 szavazat