• Pályázat értékes, szakmailag magas színvonalú könnyűzenei alkotások létrehozására, azok közönséghez történő eljuttatására, terjesztésére és megörökítésére

  Pályázat értékes szakmailag magas színvonalú könnyűzenei alkotások létrehozására azok közönséghez történő eljuttatására terjesztésére és megörökítésére 2018

  Pályázat értékes szakmailag magas színvonalú könnyűzenei alkotások létrehozására azok közönséghez történő eljuttatására terjesztésére és megörökítésére 2018


  Az NKA Könnyűzene Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet értékes, szakmailag magas színvonalú könnyűzenei alkotások létrehozására, azok közönséghez történő eljuttatására, terjesztésére és megörökítésére az alábbi 8 témakörben:

  1. Alkotói támogatás több éves szakmai múlttal rendelkező, elismert magyar zeneszerzők és szövegírók számára új, könnyűzenei művek létrehozására
  2. Kiemelt alkotói támogatás tartalmában és megvalósításában nagyszabású (színpadi művek, balett, filmzenék, jazz kompozíciók, stb.), nagy apparátust (szimfonikus zenekar, kórus, bigband, stb.) igénylő könnyűzenei művek létrehozására
  3. Magyarországi könnyűzenei koncertek, produkciók megvalósítása (hazai és határon túli magyar előadók részére)
  4. Kiemelt támogatás legalább 10 éve aktívan koncertező előadók/együttesek részére, tartalmában és megvalósításában nagyszabású, nagy apparátust igénylő, legalább 1000 fő befogadására alkalmas helyszínen, jubileumi könnyűzenei koncert megrendezésére
  5. Magyarországi könnyűzenei előadók és együttesek külföldi vendégszerepléseire, magyarlakta területen, nyilvános koncerten, túlnyomóan magyar anyanyelvű közönség számára
  6. Könnyűzenei hangfelvételek készítésének, terjesztésének elősegítése
  7. Könnyűzenei képanyagok, képfelvételek készítésének, terjesztésének elősegítése
  8. Tematikus könnyűzenei – kizárólag magyarországi oktatási intézményekben megvalósuló – ismeretterjesztő, hangszeres interaktív előadások támogatása a diákok zenei nevelésének elősegítése, a könnyűzene/hangszeres zene iránti nyitottság, valamint a koncertlátogató közönség számának növelése céljából

  [Tovább…]

  Pályázat értékes, szakmailag magas színvonalú könnyűzenei alkotások létrehozására, azok közönséghez történő eljuttatására, terjesztésére és megörökítésére
  5 1 szavazat

 • Pályázat magas művészeti szakmai színvonalú komolyzenei tervek megvalósításának támogatására

  Pályázat magas művészeti szakmai színvonalú komolyzenei tervek megvalósításának támogatására 2018

  Pályázat magas művészeti szakmai színvonalú komolyzenei tervek megvalósításának támogatására 2018


  Az NKA Zeneművészet Kollégiuma pályázatot hirdet az alábbi 6 témakörben:

  1. Magyarországi hagyományos komolyzenei hangversenyélet támogatása (egyedi hangversenyek vagy hangversenysorozatok megrendezése, koncertszerű rendezvények megvalósítása)
  2. Ismeretterjesztő tematikus komolyzenei koncertsorozatok, komolyzenei vetélkedők, komolyzenei táborok és kurzusok, továbbá interaktív komolyzenei foglalkozások kidolgozásának és megvalósításának támogatása a magyarországi alap- és középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok zenei nevelésének elősegítése, a zene iránti nyitottság és a jövő koncertlátogató közönség számának növelése céljából
  3. Komolyzene vonatkozásában külföldi vendégszerepléseken, nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai utakon, továbbá jelentős nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel
  4. Komolyzene vonatkozásában külföldi művészek és együttesek felléptetése, szakemberek fogadása magyarországi helyszíneken
  5. A magyarországi amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása. A területi alapon rendszeresen szervezett magyarországi megyei, regionális, országos találkozók, versenyek, az Éneklő Ifjúság megyei és központi rendezvényeinek megvalósítása, kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvétel, a magyar kórusművészet értékeinek nemzetközi megismertetése
  6. A magyarországi amatőr fúvószenekari tevékenység támogatása, közösségi tevékenységeinek fejlesztése, társadalmi presztízsének, közönségkapcsolatainak megerősítése. A területi alapon rendszeresen szervezett magyarországi megyei, regionális, országos találkozók, versenyek megvalósítása, kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvétel

  [Tovább…]

  Pályázat magas művészeti szakmai színvonalú komolyzenei tervek megvalósításának támogatására
  5 2 szavazat

 • Pályázat minősítéssel nem rendelkező zeneművészeti szervezetek 2018. évi működési támogatására

  pályázat minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok 2018 évi működésének támogatására

  pályázat minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok 2018 évi működésének támogatására


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az EMMI nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 19. §-a és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. §-a alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő, minősítéssel nem rendelkező zeneművészeti szervezetek 2018. április 1 – 2019. március 31. közötti időszakra vonatkozó működésének és szakmai programmegvalósításának támogatására, mely a 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) módosított, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU rendelet (HL L187., 2014.6.26.) 53. cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatást tartalmaz.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A pályázati keretösszeg 154 millió Ft.

  A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100 % lehet.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Pályázatot nyújthat be az a zenekar vagy énekkar, amely

  • nem állami fenntartású vagy tulajdonú, továbbá
  • a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján előadó-művészeti szervezetként szerepel, továbbá
  • nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között.

  A nyilvántartásba vételre vonatkozó információkat a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által kezelt adatok szolgáltatják az EMMI és az EMET-NKAI részére.
  [Tovább…]

  Pályázat minősítéssel nem rendelkező zeneművészeti szervezetek 2018. évi működési támogatására
  5 1 szavazat

 • Pályázat fiatal pályakezdő együttesek, előadóművészek előzenekarként történő élőzenei fellépéseinek elősegítésére

  Pályázat fiatal pályakezdő együttesek előadóművészek előzenekarként történő élőzenei fellépéseinek elősegítésére 2017

  Pályázat fiatal pályakezdő együttesek előadóművészek előzenekarként történő élőzenei fellépéseinek elősegítésére 2017


  A Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium nyílt pályázatot hirdet a Cseh Tamás Program keretén belül olyan könnyűzenei műfajba besorolható, élőzenét szolgáltató együttesek számára, akik főzenekarként megvalósított koncertjeiken vagy turnéikon könnyűzenei és jazz műfajba besorolható, élőzenét szolgáltató előzenekarokat léptetnek fel.

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Támogatott pályázat megvalósítása során az alábbi célok megvalósulását várja el a Kollégium a pályázatot benyújtó főzenekartól:

  • művészi értékkel bíró, élőzenei koncertek megvalósítása (Az élőzenei kitétel egyaránt érvényes az együttes/szólista/énekes produkciójára és a kíséretre is. A Kollégium ugyanakkor méltányolható szakmai indokokra tekintettel elfogadhat elektronikus zenei támogatást. A felvett alapra történő élő éneket a Kollégium nem tekinti élőzenei produkciónak.),
  • legalább 6 alkalom biztosítása bel- és külföldi fellépések során a könnyűzenei műfajba besorolható, élőzenét szolgáltató előzenekarok számára, alkalmanként minimum 20 perc tiszta játékidővel,
  • a pályázatban vállalt koncertek 50%-a belépődíjas koncert legyen.

  [Tovább…]

  Pályázat fiatal pályakezdő együttesek, előadóművészek előzenekarként történő élőzenei fellépéseinek elősegítésére
  Értékelés

 • Pályázat magas művészeti szakmai színvonalú komolyzenei tervek megvalósításának támogatására

  Pályázat magas művészeti szakmai színvonalú komolyzenei tervek megvalósításának támogatására

  Pályázat magas művészeti szakmai színvonalú komolyzenei tervek megvalósításának támogatására


  Az NKA Zeneművészet Kollégiuma pályázatot hirdet az alábbi 7 témakörben:

  1. Komolyzenei hang- és képanyagok készítésének, terjesztésének elősegítése
  2. Komolyzenei kottakiadványok, zenetudományi, zenekritikai és zenepedagógiai művek megjelentetése
  3. Nemzetközi előadó-művészeti szervezetekben való jelenlét támogatása, a 2018. évre fizetendő tagdíjhoz való hozzájárulás
  4. Alkotói támogatás hazai és határon túli magyar zeneszerzők számára új, magyar, komolyzenei művek megalkotására (nagyobb terjedelmű szimfonikus-, oratorikus-, kórus-, verseny- és zenés színpadi-, valamint szóló- és kamarazenei művek)
  5. Kortárs magyar komolyzenei művek belföldi vagy külföldi megszólalásának és terjesztésének támogatása, kortárs egyedi hangversenyek vagy hangversenysorozatok megrendezése, kortárs koncertszerű rendezvények megvalósítása
  6. Magyarországi komolyzenei mesterkurzusok megvalósítása
  7. Hazai előadó-művészeti civil szervezetek által alapított művészeti díjakhoz való hozzájárulás a kiemelkedő előadóművészi életutat felmutató művészek számára

  [Tovább…]

  Pályázat magas művészeti szakmai színvonalú komolyzenei tervek megvalósításának támogatására
  5 1 szavazat

 • Pályázat értékes, szakmailag magas színvonalú könnyűzenei alkotások létrehozására, azok közönséghez történő eljuttatására, terjesztésére és megörökítésére

  Pályázat értékes szakmailag magas színvonalú könnyűzenei alkotások létrehozására azok közönséghez történő eljuttatására terjesztésére és megörökítésére 2017

  Pályázat értékes szakmailag magas színvonalú könnyűzenei alkotások létrehozására azok közönséghez történő eljuttatására terjesztésére és megörökítésére 2017


  Az NKA Könnyűzene Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet értékes, szakmailag magas színvonalú könnyűzenei alkotások létrehozására, azok közönséghez történő eljuttatására, terjesztésére és megörökítésére az alábbi 8 témakörben:

  1. Alkotói támogatás több éves szakmai múlttal rendelkező, elismert magyar zeneszerzők és szövegírók számára új, könnyűzenei művek megalkotására
  2. Kiemelt alkotói támogatás tartalmában és megvalósításában nagyszabású (színpadi művek, balett, filmzenék, jazz kompozíciók, stb.), nagy apparátust (szimfonikus zenekar, kórus, bigband, stb.) igénylő könnyűzenei művek létrehozására
  3. Magyarországi könnyűzenei koncertek, produkciók megvalósítása (hazai és határon túli magyar előadók részére)
  4. Kiemelt támogatás legalább 10 éve aktívan koncertező előadók/együttesek részére, tartalmában és megvalósításában nagyszabású, nagy apparátust igénylő, jubileumi könnyűzenei koncert megrendezésére
  5. Magyarországi könnyűzenei előadók és együttesek külföldi vendégszerepléseire, magyarlakta területen, nyilvános koncerten, túlnyomóan magyar anyanyelvű közönség számára
  6. Könnyűzenei hangfelvételek készítésének, terjesztésének elősegítése
  7. Könnyűzenei képanyagok, képfelvételek készítésének, terjesztésének elősegítése
  8. Tematikus könnyűzenei – kizárólag magyarországi oktatási intézményekben megvalósuló – ismeretterjesztő, hangszeres interaktív előadások támogatása a diákok zenei nevelésének elősegítése, a könnyűzene/hangszeres zene iránti nyitottság, valamint a koncertlátogató közönség számának növelése céljából

  [Tovább…]

  Pályázat értékes, szakmailag magas színvonalú könnyűzenei alkotások létrehozására, azok közönséghez történő eljuttatására, terjesztésére és megörökítésére
  5 1 szavazat

 • Pályázat könnyűzenei koncerthelyszíneken (klubok, művelődési intézmények, szórakozóhelyek stb.) rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására – Cseh Tamás Program 2017

  Pályázat könnyűzenei koncerthelyszíneken rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására

  Pályázat könnyűzenei koncerthelyszíneken rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására


  A Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium nyílt pályázatot hirdet a Cseh Tamás Program Könnyűzenei Klubtámogató Alprogram keretén belül az alábbi 3 témakörben:

  • Pályázat könnyűzenei produkciók befogadására alkalmas, az év nagyobb részében folyamatosan működő fővárosi helyszínek (klubok, művelődési intézmények stb.) számára
  • Pályázat könnyűzenei produkciók befogadására alkalmas, az év nagyobb részében folyamatosan működő fővároson kívüli helyszínek (klubok, művelődési intézmények stb.) számára
  • Pályázat könnyűzenei produkciók befogadására alkalmas, az év nagyobb részében folyamatosan nyitva tartó, Magyarországgal szomszédos államok magyarlakta területein működő könnyűzenei klubok (klubok, művelődési intézmények stb.) számára, magyar együttesek és előadók fellépésének támogatására

  [Tovább…]

  Pályázat könnyűzenei koncerthelyszíneken (klubok, művelődési intézmények, szórakozóhelyek stb.) rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására – Cseh Tamás Program 2017
  5 1 szavazat

 • Pályázat induló és kezdő előadók, zenekarok támogatására – Cseh Tamás Program 2017

  Pályázat Cseh Tamás Program keretében induló és kezdő előadók zenekarok támogatására 2017

  Pályázat Cseh Tamás Program keretében induló és kezdő előadók zenekarok támogatására 2017


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Induló és kezdő előadók, zenekarok hang- és képfelvételének elkészítése, turnék és fellépések, valamint ezek kommunikációjának megvalósítása.

  A pályázat célja, hogy ösztönözze és támogassa azoknak az induló és kezdő zenekaroknak, előadóknak az első lépéseit, akiknek a produkciói színvonala alapján feltételezhető, hogy gazdagítják a magyar könnyűzenei kultúrát és számíthatnak a közönség érdeklődésére. A Cseh Tamás Program további alprogramjaival együtt komplex támogatási rendszerben kívánja segíteni az alkotókat tehetségük kibontakoztatásában és szakmai fejlődésükben.

  Támogatott pályázat megvalósítása során, a támogatási összeg terhére az alábbi céloknak kell megvalósulniuk:

  • a támogatott – a pályázati cél elérése érdekében – köteles a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium által kijelölt mentorral együttműködni,
  • minimum öt, korábban még stúdióban nem rögzített saját zeneszám, minőségi, profi hangstúdióban történő felvétele, rögzítése, amit a támogatottnak elkészülte után meg kell küldenie elektronikus úton a Cseh Tamás Programirodának,
   minimum egy, újonnan rögzített saját dalhoz kapcsolódó, profi technikával és szakemberekkel rögzített, minőségi videoklip felvétele, elkészítése, amit a támogatottnak elkészülte után meg kell küldenie elektronikus úton a Cseh Tamás Programirodának,
  • a támogatott előadó vagy zenekar promóciós portfóliójának elkészítése (fotó, logó, sajtóanyagok, alaphirdetési eszközök – komplex kiajánló anyag, amely magában foglalja az előadó/zenekar bemutatkozó anyagait: fotó, videó, hangzóanyag, rövid leírását és elérhetőségeit),
  • pályázó előadó vagy zenekar webes felületének folyamatos működtetése minimum a program megvalósításának végéig,
   az elkészült hanganyagok minimum 100 példányban való megjelentetése hanghordozón, amiből 50 példányt a szakmai beszámolóhoz az NKA Igazgatóságára postai úton be kell nyújtani.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft

  Igényelhető támogatás: 2.000.000 Ft pályázatonként. A Kollégium 20 pályázatot kíván támogatni.

  Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%. [Tovább…]

  Pályázat induló és kezdő előadók, zenekarok támogatására – Cseh Tamás Program 2017
  Értékelés

 • Pályázat zenei produkciók létrehozására az Arany János emlékév keretében

  Pályázat zenei produkciók létrehozására az Arany János emlékév keretében

  Pályázat zenei produkciók létrehozására az Arany János emlékév keretében


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Halmos Béla Program célja a népzenei utánpótlás támogatása, színvonalas népzenei és világzenei produkciók fellépési lehetőségeinek, bel- és külföldi népszerűsítésének elősegítése.

  A Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium nyílt pályázatot hirdet az Arany János emlékév keretében az alábbi kér témakörben:

  • Olyan, minimum 40 perces zenei produkció megvalósítása, amelyben a 200 éve született Arany János műveinek és/vagy népdalgyűjteményének felhasználásával készült népzenei alapú feldolgozások, vers-megzenésítések, koreográfiazenék szerepelnek
  • Olyan hanglemez megjelentetése, amelyen a 200 éve született Arany János műveinek és/vagy népdalgyűjteményének felhasználásával készült népzenei összeállítások, feldolgozások vagy vers megzenésítések szerepelnek

  Egy pályázó mindkét altémára egy-egy pályázatot nyújthat be.
  [Tovább…]

  Pályázat zenei produkciók létrehozására az Arany János emlékév keretében
  Értékelés

 • Pályázat kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

  Pályázat kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére 2017

  Pályázat kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére 2017


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot ír ki kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A pályázati keretösszeg a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján 22.000.000 Ft.

  A  támogató nem határoz meg minimum és maximum elnyerhető támogatási összeget. A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100 % lehet. [Tovább…]

  Pályázat kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére
  Értékelés

 • Pályázat magas művészeti szakmai színvonalú, kizárólag komolyzenei tervek megvalósításának támogatására

  Pályázat magas művészeti szakmai színvonalú komolyzenei tervek megvalósításának támogatására

  Pályázat magas művészeti szakmai színvonalú komolyzenei tervek megvalósításának támogatására


  Az NKA Zeneművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet, magas művészeti szakmai színvonalú, kizárólag komolyzenei tervek megvalósításának támogatására az alábbi 6 témakörben:

  1. Magyarországi hagyományos komolyzenei hangversenyélet támogatása (egyedi hangversenyek vagy hangversenysorozatok megrendezése, koncertszerű rendezvények megvalósítása)
  2. Ismeretterjesztő tematikus komolyzenei koncertsorozatok, komolyzenei vetélkedők, komolyzenei táborok és kurzusok, továbbá interaktív komolyzenei foglalkozások kidolgozásának és megvalósításának támogatása a magyarországi alap- és középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok zenei nevelésének elősegítése, a zene iránti nyitottság és a jövő koncertlátogató közönség számának növelése céljából
  3. Komolyzene vonatkozásában külföldi vendégszerepléseken, nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai utakon, továbbá jelentős nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel
  4. Komolyzene vonatkozásában külföldi művészek és együttesek felléptetése, szakemberek fogadása magyarországi helyszíneken
  5. A magyarországi amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása
  6. A magyarországi amatőr fúvószenekari tevékenység támogatása, közösségi tevékenységeinek fejlesztése, társadalmi presztízsének, közönségkapcsolatainak megerősítése. A területi alapon rendszeresen szervezett magyarországi megyei, regionális, országos találkozók, versenyek megvalósítása, kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvétel
   [Tovább…]
  Pályázat magas művészeti szakmai színvonalú, kizárólag komolyzenei tervek megvalósításának támogatására
  Értékelés

 • Pályázat értékes, szakmailag magas színvonalú könnyűzenei alkotások létrehozására, közönséghez történő eljuttatására, terjesztésére és megörökítésére

  Pályázat értékes, szakmailag magas színvonalú könnyűzenei alkotások létrehozására, azok közönséghez történő eljuttatására, terjesztésére és megörökítésére

  Pályázat értékes, szakmailag magas színvonalú könnyűzenei alkotások létrehozására, azok közönséghez történő eljuttatására, terjesztésére és megörökítésére


  Az NKA Könnyűzene Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet értékes, szakmailag magas színvonalú könnyűzenei alkotások létrehozására, azok közönséghez történő eljuttatására, terjesztésére és megörökítésére az alábbi 5 témakörben:

  1. Pályázat magyarországi könnyűzenei előadók és együttesek külföldi vendégszerepléseire, magyarlakta területen, nyilvános koncerten, túlnyomóan magyar anyanyelvű közönség számára
  2. Pályázat tematikus könnyűzenei – elsősorban magyarországi oktatási intézményekben megvalósuló – ismeretterjesztő, interaktív élőzenei előadások támogatására a diákok zenei nevelésének elősegítése, a zenei/hangszeres zene iránti nyitottság, valamint a koncertlátogató közönség számának növelése céljából
  3. Pályázat magyarországi könnyűzenei koncertek, produkciók megvalósítására (hazai és határon túli magyar előadók részére)
  4. Pályázat könnyűzenei hangfelvételek készítésének, terjesztésének elősegítésére
  5. Pályázat könnyűzenei képanyagok, képfelvételek készítésének, terjesztésének elősegítésére

  [Tovább…]

  Pályázat értékes, szakmailag magas színvonalú könnyűzenei alkotások létrehozására, közönséghez történő eljuttatására, terjesztésére és megörökítésére
  Értékelés

 • Pályázat a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok 2017. évi működésének támogatására

  Pályázat a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok 2017. évi működésének támogatására

  Pályázat a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok 2017. évi működésének támogatására


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az EMMI nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 20. § (3) pontja alapján a Nemzeti Kulturális Alap Előadó-művészeti Iroda által vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő, minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok 2017. évi szakmai program-megvalósításának és működésének támogatására.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A pályázati keretösszeg a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján 154 millió Ft.

  A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100 % lehet.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Pályázatot nyújthat be az a zenekar vagy énekkar, amely

  • nem állami fenntartású vagy tulajdonú; továbbá
  • a Nemzeti Kulturális Alap Előadó-művészeti Iroda (EMI) által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján szerepel, továbbá
  • nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között.

  A nyilvántartásba vételre vonatkozó információkat az NKA Előadó-művészeti Iroda által kezelt adatok szolgáltatják az EMMI és NKA FEPO részére. [Tovább…]

  Pályázat a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok 2017. évi működésének támogatására
  5 1 szavazat

 • Pályázat könnyű-, jazz- és világzenei élőzenét szolgáltató együttesek, előadóművészek külföldön történő felléptetésének támogatására

  Pályázat könnyű-, jazz- és világzenei műfajba besorolható, élőzenét szolgáltató együttesek, előadóművészek külföldön történő, 2017-ben megvalósuló élőzenei felléptetésének támogatására

  Pályázat könnyű-, jazz- és világzenei műfajba besorolható, élőzenét szolgáltató együttesek, előadóművészek külföldön történő, 2017-ben megvalósuló élőzenei felléptetésének támogatására


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Pályázat célja a Cseh Tamás Program keretén belül, a magyar élőzene nemzetközi érvényesülése érdekében, könnyű-, jazz- és világzenei műfajba besorolható, élőzenét szolgáltató együttesek, előadóművészek külföldön történő, 2017-ben megvalósuló élőzenei felléptetésének támogatása (vendégszereplés, koncert, koncertsorozat, turné).

  Felhívjuk a pályázók figyelmét:

  • A Kollégium kizárólag a művészi értékkel bíró élőzenei koncertek megvalósítását támogatja.
  • Az élőzenei kitétel egyaránt érvényes az együttes/szólista/énekes produkciójára és a kíséretre is. A Kollégium ugyanakkor – méltányolható szakmai indokokra tekintettel – elfogadhat elektronikus zenei támogatást. A felvett alapra történő élő éneket a Kollégium nem tekinti élőzenei produkciónak.
  • A Kollégium a Magyarországgal szomszédos államok magyarlakta területein megvalósuló koncerteket és fellépéseket nem ennek a pályázatnak a keretében kívánja támogatni.
  • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a projekt nem külföldi magyar intézetben vagy azzal együttműködve valósul meg.
  • Külföldi turné alatt a Kollégium azon koncertsorozatot érti, amelynek első és utolsó fellépése között a zenekar/előadó külföldön tartózkodik, és ezen időszak során több fellépést is teljesíthet.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 100.000.000 Ft

  Igényelhető támogatás: fellépésenként maximum 600.000 Ft

  Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
  [Tovább…]

  Pályázat könnyű-, jazz- és világzenei élőzenét szolgáltató együttesek, előadóművészek külföldön történő felléptetésének támogatására
  Értékelés

 • Pályázat fővárosi könnyűzenei koncerthelyszíneken rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására

  Pályázat fővárosi könnyűzenei koncerthelyszíneken rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására

  Pályázat fővárosi könnyűzenei koncerthelyszíneken rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázat célja a fővárosi könnyűzenei koncerthelyszíneken (klubok, művelődési intézmények stb.) rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítása.

  Támogatott pályázat megvalósítása során az alábbi céloknak kell megvalósulniuk:

  • a megvalósítási időszak során minimum nyolc különböző könnyűzenei műfajba besorolható előadó/együttes felléptetése,
  • a koncerteknek legalább három egymást követő hónapban kell megvalósulniuk,
  • művészi értékkel bíró, élőzenei koncertek megvalósítása (Az élőzenei kitétel egyaránt érvényes az együttes/szólista/énekes produkciójára és a kíséretre is. A Kollégium ugyanakkor méltányolható szakmai indokokra tekintettel elfogadhat elektronikus zenei támogatást. A felvett alapra történő élő éneket a Kollégium nem tekinti élőzenei produkciónak.),
  • kizárólag belépődíjas koncertek.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft

  Igényelhető támogatás: koncertenként legfeljebb 250.000 Ft, összesen maximum 2.000.000 Ft pályázatonként.

  Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
  [Tovább…]

  Pályázat fővárosi könnyűzenei koncerthelyszíneken rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására
  Értékelés

 • Pályázat magas művészeti szakmai színvonalú komolyzenei tervek megvalósításának támogatására

  Pályázat magas művészeti szakmai színvonalú, kizárólag komolyzenei tervek megvalósításának támogatására

  Pályázat magas művészeti szakmai színvonalú, kizárólag komolyzenei tervek megvalósításának támogatására


  Az NKA Zeneművészet Kollégium pályázatot hirdet az alábbi 6 témakörben:

  1. Komolyzenei hang- és képanyagok készítésének, terjesztésének elősegítése
  2. Komolyzenei kottakiadványok, zenetudományi, zenekritikai és zenepedagógiai művek megjelentetése
  3. Hazai előadó-művészeti civil szervezetek által alapított művészeti díjakhoz való hozzájárulás a kiemelkedő előadóművészi életutat felmutató művészek számára
  4. Nemzetközi előadó-művészeti szervezetekben való jelenlét támogatása, a 2017. évre fizetendő tagdíjhoz való hozzájárulás
  5. Alkotói támogatás hazai és határon túli magyar zeneszerzők számára új, magyar, komolyzenei művek megalkotására (nagyobb terjedelmű szimfonikus, oratorikus, kórus-, verseny- és zenés színpadi, valamint szóló- és kamarazenei művek)
  6. Kortárs magyar komolyzenei művek belföldi vagy külföldi megszólalásának és terjesztésének támogatása, kortárs egyedi hangversenyek vagy hangversenysorozatok megrendezése, kortárs koncertszerű rendezvények megvalósítása

  [Tovább…]

  Pályázat magas művészeti szakmai színvonalú komolyzenei tervek megvalósításának támogatására
  Értékelés

 • Pályázat értékes, szakmailag magas színvonalú könnyűzenei alkotások létrehozására, azok közönséghez történő eljuttatására, terjesztésére és megörökítésére

  Pályázat értékes, szakmailag magas színvonalú könnyűzenei alkotások létrehozására, azok közönséghez történő eljuttatására, terjesztésére és megörökítésére

  Pályázat értékes, szakmailag magas színvonalú könnyűzenei alkotások létrehozására, azok közönséghez történő eljuttatására, terjesztésére és megörökítésére


  Az NKA Könnyűzene Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:

  1. Alkotói támogatás többéves szakmai múlttal rendelkező, elismert magyar zeneszerzők és szövegírók számára új, könnyűzenei művek megalkotására
  2. Külföldi vendégszereplések magyarországi könnyűzenei előadók és együttesek részére nyilvános koncerten, magyarlakta területen, túlnyomóan magyar anyanyelvű közönség számára
  3. Tematikus könnyűzenei koncert/koncertsorozat megvalósításának támogatása a magyarországi oktatási intézményekben tanuló diákok zenei nevelésének elősegítése a zene/hangszeres zene iránti nyitottság és a koncertlátogató közönség növelése céljából
  4. Nemzetközi könnyűzenei szerzői/előadóművészeti szervezetekben való jelenlét támogatása, a 2017. évre fizetendő tagdíjhoz való hozzájárulás
  5. Külföldi könnyűzenei előadók és együttesek felléptetése kizárólag vendégszereplőként, magyarországi művészekkel és együttesekkel közös előadásokon, magyarországi helyszíneken
  6. Magyarországi könnyűzenei koncertek, produkciók megvalósítása
  7. Könnyűzenei hang- és képanyagok készítésének, terjesztésének elősegítése
  8. Hazai könnyűzenei szerzői/előadóművészeti civil szervezetek által alapított művészeti díjakhoz való hozzájárulás a kiemelkedő szerzői/előadóművészi vagy zenepedagógiai életutat felmutató művészek számára

  [Tovább…]

  Pályázat értékes, szakmailag magas színvonalú könnyűzenei alkotások létrehozására, azok közönséghez történő eljuttatására, terjesztésére és megörökítésére
  Értékelés

 • Pályázat fiatal, pályakezdő együttesek előzenekarként történő fellépésének elősegítésére (CSEH TAMÁS PROGRAM)


  Pályázat fiatal, pályakezdő együttesek előzenekarként történő fellépésének elősegítésére 2016


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium nyílt pályázatot hirdet a Cseh Tamás Program keretén belül olyan könnyűzenei műfajba besorolható, élőzenét szolgáltató együttesek számára, akik koncertjeiken vagy turnéikon könnyű-, jazz- és népzenei műfajba besorolható, élőzenét szolgáltató előzenekarokat léptetnek fel.

  Támogatott pályázat megvalósítása során az alábbi célok megvalósulását várja el a Kollégium a főzenekartól:

  • művészi értékkel bíró, élőzenei koncertek megvalósítása (Az élőzenei kitétel egyaránt érvényes az együttes/szólista/énekes produkciójára és a kíséretre is. A Kollégium ugyanakkor méltányolható szakmai indokokra tekintettel elfogadhat elektronikus zenei támogatást. A felvett alapra történő élő éneket a Kollégium nem tekinti élőzenei produkciónak.),
  • legalább 6 alkalom biztosítása bel- és külföldi fellépések során a könnyűzenei műfajba besorolható, élőzenét szolgáltató előzenekarok számára, alkalmanként minimum 20 perc tiszta játékidővel,
  • a pályázatban vállalt koncertek 50%-a belépődíjas koncert legyen.

  Felhívjuk pályázóink figyelmét:

  • Előzenekarként minden könnyűzenei műfajba besorolható, élőzenét szolgáltató zenekar felléptethető.
  • A Kollégium kizárólag a művészi értékkel bíró élőzenei koncertek megvalósítását támogatja.
  • Az élőzenei kitétel egyaránt érvényes az együttes/szólista/énekes produkciójára és a kíséretre is. A Kollégium ugyanakkor méltányolható szakmai indokokra tekintettel elfogadhat elektronikus zenei támogatást. A felvett alapra történő élő éneket a Kollégium nem tekinti élőzenei produkciónak.
  • Egy-egy rendezvényen több előzenekar felléptetésére is lehet pályázni.
  • Egy-egy előzenekar játékidejére legalább 20 perc tiszta játékidőt kell biztosítani, legalább 6 alkalommal bel- és/vagy külföldi fellépések során.
  • A pályázatban vállalt koncertek 50%-a belépődíjas koncert legyen.

  [Tovább…]

  Pályázat fiatal, pályakezdő együttesek előzenekarként történő fellépésének elősegítésére (CSEH TAMÁS PROGRAM)
  Értékelés

 • Pályázat fővároson kívüli könnyűzenei koncert-helyszíneken rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására

  Pályázat fővároson kívüli könnyűzenei koncerthelyszíneken rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására

  Pályázat fővároson kívüli könnyűzenei koncerthelyszíneken rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A támogatás célja, hogy a fővároson kívül minden megyében legalább egy olyan könnyűzenei koncerthelyszín tartósan működjön, ahol az élőzenei koncertet vállaló előadók rendszeresen felléphetnek.

  Támogatott pályázat megvalósítása során az alábbi céloknak kell megvalósulniuk:

  • havonta legalább egy, a megvalósítási időszak során minimum nyolc különböző, nem a klub működési megyéjével azonos megyei illetőségű, minden könnyűzenei műfajba besorolható együttes felléptetése a megvalósítási időszak során,
  • művészi értékkel bíró, élőzenei koncertek megvalósítása (Az élőzenei kitétel egyaránt érvényes az együttes/szólista/énekes produkciójára és a kíséretre is. A Kollégium ugyanakkor méltányolható szakmai indokokra tekintettel elfogadhat elektronikus zenei támogatást. A felvett alapra történő élő éneket a Kollégium nem tekinti élőzenei produkciónak.),
  • kizárólag belépődíjas koncertek.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 140.000.000 Ft

  Igényelhető támogatás: koncertenként legfeljebb 250.000 Ft, összesen maximum 4.000.000 Ft pályázatonként.

  Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

  [Tovább…]

  Pályázat fővároson kívüli könnyűzenei koncert-helyszíneken rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására
  Értékelés

 • Pályázat könnyű-, jazz- és világzenei műfajba besorolható, élőzenét szolgáltató együttesek, előadóművészek külföldön történő, élőzenei felléptetésének elősegítésére

  Pályázat könnyű jazz és világzenei műfajba besorolható, élőzenét szolgáltató együttesek, előadóművészek külföldön történő élőzenei felléptetésének elősegítésére

  Pályázat könnyű jazz és világzenei műfajba besorolható, élőzenét szolgáltató együttesek, előadóművészek külföldön történő élőzenei felléptetésének elősegítésére


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Pályázati cél: A Cseh Tamás Program keretén belül, a magyar élőzene nemzetközi érvényesülése érdekében, könnyű-, jazz és világzenei műfajba besorolható, élőzenét szolgáltató együttesek, előadóművészek külföldön történő, élőzenei felléptetésének támogatása (vendégszereplés, koncert, koncertsorozat, turné).

  Felhívjuk pályázóink figyelmét:

  • A Kollégium kizárólag a művészi értékkel bíró élőzenei koncertek megvalósítását támogatja.
  • Az élőzenei kitétel egyaránt érvényes az együttes/szólista/énekes produkciójára és a kíséretre is. A Kollégium ugyanakkor – méltányolható szakmai indokokra tekintettel – elfogadhat elektronikus zenei támogatást. A felvett alapra történő élő éneket a Kollégium nem tekinti élőzenei produkciónak.
  • A Kollégium a Magyarországgal szomszédos államok magyarlakta területein megvalósuló koncerteket és fellépéseket nem ennek a pályázatnak a keretében kívánja támogatni.
  • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a projekt nem külföldi magyar intézetben vagy azzal együttműködve valósul meg.

  Külföldi turné alatt a Kollégium azon koncertsorozatot érti, amelynek első és utolsó fellépése között a zenekar/előadó külföldön tartózkodik, és ezen időszak során több fellépést is teljesíthet.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft

  Igényelhető támogatás: fellépésenként minimum 100.000 Ft, maximum 600.000 Ft

  Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%. [Tovább…]

  Pályázat könnyű-, jazz- és világzenei műfajba besorolható, élőzenét szolgáltató együttesek, előadóművészek külföldön történő, élőzenei felléptetésének elősegítésére
  Értékelés