Tanyafejlesztési Program 2016


Tanyafejlesztési Program 2016


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód – sajátos értékeinek megmentése, megőrzése mellett – hátrányainak csökkentése, valamint az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése érdekében a tőkeszegény tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése.

A pályázaton kizárólag a tanyás térségben élők vehetnek részt, azaz Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, illetve Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Szigetszentmiklósi és Vecsési járása.

A 2016. évi Tanyafejlesztési Programon belül támogatás vehető igénybe

 1. a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület),
 2. a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításához és fejlesztéséhez (2. célterület),
 3. a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre (3. célterület),
 4. az országos zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramokhoz (4. célterület).

A célterületekre vonatkozóan külön pályázati felhívások készülnek, amelyeket a miniszter jóváhagyását követően, a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a kormányzati portálon és a Herman Ottó Intézet a saját honlapján a 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet rendelet hatálybalépését (2016.04.30.) követő 30 napon belül tesz közzé.

Pályázatot benyújtani várhatóan június közepétől lehet majd.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Az 1. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

 • a) tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetése, fejlesztése;
 • b) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése az alábbi alcélok szerint:
  • ba) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése gépjárműbeszerzés kivételével,
  • bb) tanyasi gazdálkodók oktatása, képzése,
  • bc) tanyasi közösségi ház kialakítása,
  • bd) tanyasi idegenforgalmat támogató szolgáltatások fejlesztése,
  • be) igényvezérelt közlekedési rendszer fejlesztése,
  • bf ) tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztése, együttműködéseik kialakítása,
  • bg) esélyegyenlőségi programok szervezése tanyasi lakosok számára, valamint
  • bh) mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése tanyai lakosok számára;
 • c) a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése;
 • d) tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése;
 • e) szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban.

A 2. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

 • a) A Standard Termelési Értékkel (a továbbiakban: STÉ) rendelkező, azaz induló tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:
  • aa) tanyai lakóépület felújítása a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-áig,
  • ab) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,
  • ac) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,
  • ad) karám, kerítés létesítése, felújítása,
  • ae) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,
  • af ) állatállomány kialakítása,
  • ag) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,
  • ah) tanyagazdaságok energetikai megújítása (villamos energia fejlesztések kivételével),valamint
  • ai) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése;
 • b) 1–5999 STÉ-vel rendelkező tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:
  • ba) tanyai lakóépület felújítása a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-áig,
  • bb) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,
  • bc) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,
  • bd) karám, kerítés létesítése, felújítása,
  • be) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,
  • bf ) állatállomány kialakítása, bővítése,
  • bg) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,
  • bh) tanyagazdaságok energetikai megújítása (villamos energia fejlesztések kivételével), valamint
  • bi) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése;
 • c) 6000 STÉ feletti tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:
  • ca) tanyai lakóépület felújítása a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-áig,
  • cb) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,
  • cc) állatállomány kialakítása, bővítése, valamint
  • cd) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése.

A 3. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

 • a) tanyai lakóépület felújítása villamos energia, ivóvíz, valamint szennyvíz-kezelés és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével;
 • b) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése.

A 4. célterület keretében egyedi támogatási kérelem benyújtásával igényelhető támogatás zártkerti fekvésű földrészlet művelési célú revitalizációját szolgáló program megvalósítására, amely során közösségi termelés keretében igazoltan őshonos vagy tájfajta növény kerül ültetésre vagy telepítésre.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Az 1. célterületre irányuló fejlesztés esetén támogatás igénybevételére jogosultak:

 • Az a) pontban meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, önkormányzat által alapított, a tanyás térség településein székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, a tanyás térség településein székhellyel rendelkező és ott működő civil szervezetek, a tanyás térség településein székhellyel rendelkező tanyai piacszövetkezetek,
 • A b) pont ba), bb), bc), bd), be), bg), valamint bh) alpontjában meghatározott célokra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek,
 • A b) pont bf ) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben működő tanyagondnoki szolgálatokat összefogó civil szervezetek,
 • A c) pontban meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, tanyás térségben található helyi önkormányzati társulások, a tanyás térség megyei önkormányzatai, valamint a tanyás térségben működő civil szervezetek,
 • A d) pontban meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, a tanyás térségben található helyi önkormányzati társulások, egyházak, a tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, a tanyás térségben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó, illetve tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek,
 • Az e) pontban meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található települési önkormányzatok.

A 2. célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a magánszemély, őstermelő vagy egyéni vállalkozó jogosult,

 • aki tanyás települések valamelyikén 2016. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen – az ingatlan- nyilvántartás szerint – a saját, a házastársa, testvére, valamely egyeneságbeli rokona, vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán mint tartózkodási helyén él,
 • akinek a 2. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott fejlesztés esetén a 2012., 2013. és 2014. évi összes bevételének, valamint a 2012., 2013. és 2014. évben nem önálló tevékenységből származó jövedelmének összegéből számított átlag legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott és a 2012., 2013. és 2014. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a nettó nyolcmillió forintot.

A 3. célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a magánszemély jogosult, aki a tanyás térségben található települések valamelyikén 2016. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen – az ingatlan- nyilvántartás szerint – a saját, a házastársa, testvére, valamely egyeneságbeli rokona, vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán mint tartózkodási helyén él.

A 2. és a 3. célterületre irányuló fejlesztés esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a fejlesztés tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapján nem szerepelhet végrehajtási jog bejegyzés.

A 4. célterületre irányuló fejlesztés esetén egyedi támogatási kérelem benyújtására Magyarország területén lévő önkormányzat jogosult.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Az igénybe vehető támogatás maximális összegét a pályázati felhívás fogja tartalmazni.

Az igényelhető támogatás mértéke

 • az 1. célterület esetében az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – a 2. § (3) bekezdés a), b), d) és e) pontjában meghatározott célok esetében legfeljebb 90%-a, a 2. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott cél esetében legfeljebb 100%-a,
 • a 2. célterület esetében az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétő vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét betöltött pályázó esetében legfeljebb 75%-a, a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét be nem töltött pályázó esetében legfeljebb 90%-a, de mindösszesen legfeljebb a pályázó, illetve a pályázó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás vagy vállalkozások részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretnek megfelelő forintösszeg,
 • a 3. célterület esetében az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – legfeljebb 75%-a,
 • a 4. célterület esetében az összes jogosult, elszámolható költség legfeljebb 100%-a.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A célterületekre vonatkozóan külön pályázati felhívások készülnek, amelyeket a miniszter jóváhagyását követően, a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a kormányzati portálon és a Herman Ottó Intézet a saját honlapján a 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet hatálybalépését követő (2016.04.30.) harminc naptári napon belül tesz közzé.

Pályázatot benyújtani várhatóan június közepétől lehet majd.

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16060.pdf
Fotó: Wikimedia – Forrás: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Tanya_Mártélyon_napraforgók_között.jpg


Tanyafejlesztési Program 2016
2.3 3 szavazat

A bejegyzést jelenleg 9 látogató olvassa.

Hozzászólások száma: 3 Menjen a hozzászólásokhoz

 1. Barna Erzsébet /

  Többszöri sikertelen tanyafejlesztési pályázat után ujra elindulok, igaz 60 éves vagyok de a kor nem számít.

 2. Barna Erzsébet /

  Tanyafejlesztési Program pályázata érdekelne.

 3. Névtelen /

  korábban nyert pályázó is indulhat rajta?

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *