Tanyafejlesztési Program 2017


Tanyafejlesztési Program 2017


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód – sajátos értékeinek megmentése, megőrzése mellett – hátrányainak csökkentése, valamint az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése érdekében a tőkeszegény tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése.

A pályázaton kizárólag a tanyás térségben élők vehetnek részt, azaz Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, illetve Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Szigetszentmiklósi és Vecsési járása.

A 2017. évi Tanyafejlesztési Programon belül támogatás vehető igénybe

 1. a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület)
 2. a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításához és fejlesztéséhez (2. célterület)
 3. a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre (3. célterület)
 4. az országos zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramokhoz (4. célterület)
 5. a Tanyafejlesztési Program továbbfejlesztését szolgáló mintaprogramokhoz (5. célterület)

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Az 1. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

 • a) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése:
  • aa) tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése, gépjárműbeszerzés kivételével,
  • ab) tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztése, együttműködéseik kialakítása;
 • b) a tanyasi életet és gazdálkodást segítő szolgáltatások:
  • ba) tanyasi gazdálkodók részére tudásátadás biztosítása, kiadvány készítése,
  • bb) nyitott tanyagazdaságok hálózatának kialakítása, fejlesztése,
  • bc) tanyasi idegenforgalmat támogató szolgáltatások fejlesztése,
  • bd) esélyegyenlőségi programok szervezése tanyán élő lakosok számára,
  • be) mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése tanyai lakosok számára,
  • bf) a tanya mint tájérték megőrzése érdekében a tájgondnokképzésben való részvétel támogatása;
 • c) tanyasi közösségi tér kialakítása;
 • d) a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése;
 • e) a tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése;
 • f) szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban.

A 2. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

 • a) 0 Standard Termelési Értékkel (a  továbbiakban: STÉ) rendelkező, azaz induló tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:
  • aa) tanyai lakóépület felújítására a  pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50% áig – villamosenergia, ivóvíz, valamint szennyvízkezelés és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével,
  • ab) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére,
  • ac) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére,
  • ad) karám, kerítés létesítésére, felújítására,
  • ae) növényi és állati szaporítóanyag vásárlására, beszerzésére,
  • af) állatállomány kialakítására,
  • ag) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére –  villamosenergia, ivóvíz, valamint szennyvízkezelés és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével),
  • ah) tanyagazdaság energetikai megújítására – villamosenergia-fejlesztések kivételével,
  • ai) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a  biztonságot fokozó
   kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére;
 • b) 1–5999 STÉ-vel rendelkező tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:
  • ba) tanyai lakóépület felújítására a  pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-áig –  villamosenergia, ivóvíz, valamint szennyvízkezelés és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével,
  • bb) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére,
  • bc) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére,
  • bd) karám, kerítés létesítésére, felújítására,
  • be) növényi és állati szaporítóanyag vásárlására, beszerzésére,
  • bf) állatállomány kialakítására, bővítésére,
  • bg) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére –  villamosenergia, ivóvíz, valamint szennyvízkezelés és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével,
  • bh) tanyagazdaságok energetikai megújítására – villamosenergia-fejlesztések kivételével,
  • bi) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a  biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére;
 • c) 6000 STÉ feletti tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:
  • ca) tanyai lakóépület felújítására a  pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 75%-áig –  villamosenergia, ivóvíz, valamint szennyvízkezelés és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével,
  • cb) növényi és állati szaporítóanyag vásárlására, beszerzésére,
  • cc) állatállomány kialakítására, bővítésére, valamint
  • cd) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a  biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.

A 3. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

 • a) tanyai lakóépület felújítására, kivéve a  villamosenergia, ivóvíz, valamint szennyvízkezelés és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztéseket,
 • b) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a  biztonságot fokozó kommunikációs
  eszközök beszerzésére, telepítésére.

A  4. célterület keretében egyedi támogatási kérelem benyújtásával igényelhető támogatás zártkerti fekvésű földrészlet művelési célú revitalizációját szolgáló program megvalósítására, amely során közösségi termelés keretében igazoltan őshonos vagy tájfajta növény kerül ültetésre vagy telepítésre.

Az  5. célterület keretében egyedi támogatási kérelem benyújtásával igényelhető támogatás a  miniszter által vezetett minisztérium (a  továbbiakban: minisztérium) által közzétett, az  egyedi támogatási kérelem benyújtásáról szóló felhívásban (a továbbiakban: felhívás) meghatározott gazdaságfejlesztési célokra és területi lehatárolással.

Pályázatot benyújtani várhatóan június közepétől lehet majd.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Az 1. célterületre irányuló fejlesztés esetén támogatás igénybevételére jogosultak:

 • Az a) pontban meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, önkormányzat által alapított, a tanyás térség településein székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, a tanyás térség településein székhellyel rendelkező és ott működő civil szervezetek, a tanyás térség településein székhellyel rendelkező tanyai piacszövetkezetek,
 • A b) pont ba), bb), bc), bd), be), bg), valamint bh) alpontjában meghatározott célokra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek,
 • A b) pont bf ) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben működő tanyagondnoki szolgálatokat összefogó civil szervezetek,
 • A c) pontban meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, tanyás térségben található helyi önkormányzati társulások, a tanyás térség megyei önkormányzatai, valamint a tanyás térségben működő civil szervezetek,
 • A d) pontban meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, a tanyás térségben található helyi önkormányzati társulások, egyházak, a tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, a tanyás térségben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó, illetve tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek,
 • Az e) pontban meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található települési önkormányzatok.

A 2. célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a magánszemély, őstermelő vagy egyéni vállalkozó jogosult,

 • aki tanyás települések valamelyikén 2017. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen – az ingatlan- nyilvántartás szerint – a saját, a házastársa, testvére, valamely egyeneságbeli rokona, vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán mint tartózkodási helyén él,
 • akinek a 2. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott fejlesztés esetén a 2013., 2014. és 2015. évi összes bevételének, valamint a 2013., 2014. és 2015. évben nem önálló tevékenységből származó jövedelmének összegéből számított átlag legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott és a 2013., 2014. és 2015. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a nettó nyolcmillió forintot.

A 3. célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a magánszemély jogosult, aki a tanyás térségben található települések valamelyikén 2017. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen – az ingatlan- nyilvántartás szerint – a saját, a házastársa, testvére, valamely egyeneságbeli rokona, vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán mint tartózkodási helyén él.

A 2. és a 3. célterületre irányuló fejlesztés esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a fejlesztés tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapján nem szerepelhet végrehajtási jog bejegyzés.

A 4. célterületre irányuló fejlesztés esetén egyedi támogatási kérelem benyújtására Magyarország területén lévő önkormányzat és önkormányzati konzorcium jogosult.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Az igénybe vehető támogatás maximális összegét a pályázati felhívás fogja tartalmazni.

Az igényelhető támogatás mértéke

 • a) az  1. célterület esetében az  összes jogosult, elszámolható költség – a  támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a  pályázó által az  előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – a  2.  § (2) bekezdés a), b), c), e) és f) pontjában meghatározott célok esetében legfeljebb 90%-a, a 2. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott cél esetében legfeljebb 100%-a,
 • b) a 2. célterület esetében az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét betöltött pályázó esetében legfeljebb 75%-a, a  pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét be nem töltött pályázó esetében legfeljebb 90%-a, de mindösszesen legfeljebb a pályázó, illetve a pályázó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás vagy vállalkozások részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretnek megfelelő forintösszeg,
 • c) a 3. célterület esetében az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – legfeljebb 75%-a,
 • d) a 4. célterület esetében az összes jogosult, elszámolható költség legfeljebb 100%-a,
 • e) az 5. célterület esetében amennyiben az egyedi támogatási kérelmet benyújtó
  • ea) az  egyedi támogatási kérelem benyújtásának időpontjában 40. életévét betöltött természetes személy, őstermelő vagy egyéni vállalkozó, úgy az összes jogosult, elszámolható költség legfeljebb 75%-a, de mindösszesen legfeljebb az  egyedi támogatási kérelmet benyújtó, illetve az  egyedi támogatási kérelmet benyújtó és a  vele egy és ugyanazon vállalkozás vagy vállalkozások részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretnek megfelelő forintösszeg,
  • eb) az  egyedi támogatási kérelem benyújtásának időpontjában 40. életévét be nem töltött pályázó esetében az  összes jogosult, elszámolható költség legfeljebb 90%-a, de mindösszesen legfeljebb a  pályázó, illetve a  pályázó és a  vele egy és ugyanazon vállalkozás vagy vállalkozások részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretnek megfelelő forintösszeg,
  • ec) önkormányzat, egyházi jogi személy, valamint nonprofit szervezet esetében az  összes jogosult, elszámolható költség legfeljebb 100%-a, de mindösszesen legfeljebb a pályázó, illetve a pályázó és a  vele egy és ugyanazon vállalkozás vagy vállalkozások részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretnek megfelelő forintösszeg.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A célterületekre vonatkozóan külön pályázati felhívások készülnek, amelyeket a miniszter jóváhagyását követően, a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a kormányzati portálon és a Herman Ottó Intézet a saját honlapján a 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet hatálybalépését követő (2017.04.30.) harminc naptári napon belül tesz közzé.

Pályázatot benyújtani várhatóan június közepétől lehet majd.

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17060.pdf
Fotó: Wikimedia – Forrás: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Tanya_Mártélyon_napraforgók_között.jpg


Tanyafejlesztési Program 2017
2 1 szavazat

A bejegyzést jelenleg 40 látogató olvassa.

Hozzászólások száma: 7 Menjen a hozzászólásokhoz

 1. Kacsó Hunor /

  Tisztelt Cím!
  Érdeklődnék, hogy tanya vásárlás esetében lehet valamelyik célterületet igénybe venni megpályázni? Őstermelő vagyok igaz csak zárt kertben gazdálkodunk kb. 0,5 ha-on.

  1. Vicus Máté /

   Tisztelt Cím !
   sajnos nem rendelkezem őstermelői igazolvánnyal.Nagyszüleim gazdálkodtak, nekem vállalkozásom s munkahelyem van A lakóépület is amit felujitani szeretnék egy éve került a nevemre, s január 30-án jelentkeztem be.Tudok e a 3.-as célterületre pályázni ???

 2. Pingback: Hamarosan megjelennek az idei tanyafejlesztési pályázatok! /

 3. Szabo Oldiko /

  Az erdekelne hol tudom kitolteni a tanyafelujitasi palyazatot. 1998 ota tanyan elunk es szeretnenk kihasznalni a lehetoseget mivel onerobol nem tudunk kutat furatni ujat mivel a regi mar nem hasznalhato.Segitseguket elore is koszonom. Tisztelettel Szabo Ildiko

 4. Guttyán Lászlóné /

  Tisztelt Cím!
  Az érdekelne, van-e még lehetőség 3. célterületre pályázatot beadni!? 1966 óta élünk tanyán szeretnénk kihasználni ha van rá lehetőség!

  1. Baloghné Kapusi Éva /

   T.Cím:Tavaj vettünk egy tanyát van egy lakoház és egy tizezer férös csirkenevelde minden felszereléssel rajta.Újitgatjuk sok állatot vettünk már csirke sertés lovakat ,de szeretnénk tovább gondolni.Hagyományörző dolgokat amit a városi gyerekek és felnötteknek szánnánk.Lovaglás disznóvágás stb.Kérdésem hogy van e pályázat erre?Elöre is köszönöm a válaszát!Tisztelettel Baloghné u.i magánszemély vagyok

 5. Szagri Tibor /

  Tisztelt Cím!
  Tanya fejlesztési program!

  Nekem nagyon érdekel pályázat, mivel nekem nincs lehetősség ön erőből felújítani mivel ennyi pénzzel semmi képen nem tudok!
  Én 1989 oda itt lakok tanyán szeretnék sokat felújítani mert 2017 okt. 29.-én elég sok gond okozott viharral!
  Van-e rá lehetősség pályázni?
  Tisztelettel: Szagri Tibor

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *