KÉRDEZZ TERVEZZ PÁLYÁZZ - Pályázat vállalkozásoknak, szervezeteknek class="home blog ">
 • Pályázat a „Kamara által AJÁNLOTT vállalkozás” védjegy megszerzésére Győr-Moson-Sopron megyében

  Pályázat a Kamara által AJÁNLOTT vállalkozás védjegy megszerzésére Győr Moson Sopron megyében

  Pályázat a Kamara által AJÁNLOTT vállalkozás védjegy megszerzésére Győr Moson Sopron megyében


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A program célja egy olyan üzleti közösség és adatbázis kialakítása, amelynek kereteit az etikus üzleti működés és kölcsönös bizalom jelenti. Külsős megkeresés esetén kamaránk ezeket a vállalkozásokat ajánlja az érdeklődők figyelmébe adatbázisán keresztül.

  A kiíró szándéka, hogy a védjegyet elnyert kamarai tagvállalkozások ismertsége és elismertsége növekedjen, a védjegyet birtokló vállalkozások folyamatosan fejlődjenek. A Védjegy minősítést évente egyszerűsített pályázat keretében kell megújítani.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Pályázatot nyújthat be mindazon gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyek) amely:

  • A pályázat benyújtásának időpontjában legalább egy éve tagja a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának
  • Nincsen lejárt kamarai tartozása, illetve 60 napot meghaladó köztartozása
  • Rendelkezik két ajánló taggal (Ajánlatot adhat: önkéntes kamarai tag)
  • Nem áll felszámolási, csőd-, és végelszámolási eljárás, illetve végrehajtás alatt
  • Ellene a Kamarai Etikai Bizottságnak és a Fogyasztóvédelmi Békéltető Testületnek nincs elmarasztaló határozata (3 éven belül)
  • Vállalja, hogy „Kamara által AJÁNLOTT vállalkozás” védjegy elnyerése esetén beszállítói kiválasztásánál, illetve kifizetéseikor előnyben részesíti a többi védjeggyel rendelkező vállalkozást.

  [Tovább…]

 • Pályázat egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok támogatására – Menő menzák az iskolákban

  Pályázat egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok támogatására Menő menzák az iskolákban

  Pályázat egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok támogatására Menő menzák az iskolákban


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Menő menzák az iskolában címmel írt ki pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az egészséges étkezés és életmód népszerűsítésére.

  A felhívás célja az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony támogatása, ezzel az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében a gyermekek étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javítása, a várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek számának növelése.

  Célok:

  • A köznevelésben részt vevő gyermekek egészséges táplálkozáshoz szükséges tudása és készségei megszerzésének támogatása a szülők bevonásával
  • A gyermekek intézményi étkeztetésének tárgyi körülményeinek javítása

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,8 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 453 – 1360 db.

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000,- Ft, maximum 15.000.000,- Ft.

  A megvalósítandó altevékenységek számától függően az alábbi összegekre lehet támogatási kérelmet benyújtani:

  • a Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 1. tevékenységcsoportja mellett a 2. és 3. tevékenységcsoport 1-1 altevékenységének megvalósítása esetén legfeljebb 5.000.000,- Ft-ra
  • a Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 1. tevékenységcsoportja mellett a 2. és 3. tevékenységcsoport 2-2 altevékenységének megvalósítása esetén legfeljebb 10.000.000,- Ft-ra
  • a Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 1. tevékenységcsoportja mellett a 2. és 3. tevékenységcsoport valamennyi altevékenységének megvalósítása esetén legfeljebb 15.000.000,- Ft-ra

  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
  [Tovább…]

 • A hagyományos éttermi cigányzene népszerűsítésére hirdettek pályázatot


  A hagyományos éttermi cigányzene támogatása és népszerűsítése céljából Muzsikáló Budapest címmel hirdetett pályázatot a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Hagyományok Háza a főváros turisztikai szempontból frekventált helyszínein működő éttermek számára.

  A pályázaton 12 budapesti étterem kap lehetőséget, hogy május 20. és augusztus 20. között a hét hat napján 4-7 tagú cigányzenekart foglalkoztasson – ismertette a kiírás részleteit Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott csütörtökön Budapesten.

  Kiemelte, hogy a pályázatot Budapest turisztikai szempontból frekventált helyszínein működő, minimum 30 vendég fogadására alkalmas vendéglátó egységek tulajdonosai vagy üzemeltetői nyújthatják be a Hagyományok Háza honlapján található feltételek szerint április 25-ig.
  [Tovább…]

 • A Google kiterjeszti a digital workshop programját a magyar kkv-szektorra


  A Google kiterjeszti a digital workshop programját a magyar kis- és közepes vállalkozásokra (kkv), idén legalább 15 000 kkv-t akar elérni, hogy az online platformon található oktatási felület személyes tanácsadás, illetve konferenciák szervezésével járuljon hozzá a cégek digitális készségeinek fejlesztéséhez – mondta Heal Edina, a Google Magyarország vezetője csütörtökön, Budapesten, sajtótájékoztatón.

  A helyszínen kiadott közlemény szerint azért, hogy az ingyenes képzés minél több vállalkozást érjen el, a Google közös eseménytervet dolgozott ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által létrehozott Modern vállalkozások programjával.
  [Tovább…]

 • KPMG az oktatásért – Társadalmi befektetési program

  KPMG az oktatásért Társadalmi befektetési program

  KPMG az oktatásért Társadalmi befektetési program


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A KPMG 2017-ben meghirdeti társadalmi befektetési programját, amelynek célja az oktatás, és azon belül is a gazdasági nevelés fejlesztése, a pénzügyi ismeretek elmélyítése.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A KPMG maximálisan 9 millió ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a pályázati folyamatban kiválasztott szervezet számára meglévő program továbbfejlesztésére, fenntartására vagy új kezdeményezés elindítására.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Pályázhat minden Magyarországon működő oktatási intézmény vagy non-profit szervezet, amely 7-18 éves korosztály számára kínál fejlesztési programokat elsődlegesen gazdasági nevelés vagy pénzügyi ismeretek fejlesztése terén.
  [Tovább…]

 • Félmilliárd forintra pályázhatnak a muravidéki magyar vállalkozások


  Félmilliárd forint gazdaságfejlesztési forrást biztosít Magyarország a muravidéki magyar vállalkozásoknak 2017-ben – mondta Kiss-Parciu Péter határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár telefonon az MTI-nek kedden.

  A politikus egy lakossági fórumon vett részt a muravidéki Dobronakon, ahol háromszáz érdeklődő előtt jelentette be a Kárpát-medence legkisebb határon túli közösségét célzó gazdasági fejlesztési program indítását. Kiss-Parciu Péter elmondta, hogy három kategóriában hirdetnek pályázatot a térségben.

  Az elsőben a mezőgazdasági tevékenységet támogatják, azon belül is a parasztgazdaságokat, hogy azok versenyképessé válhassanak. A másodikban a kis- és középvállalkozók pályázhatnak eszközbeszerzésre, illetve kisebb beruházásokra. A harmadik a turizmus fejlesztését célozza meg, ebben mikro- és kisvállalkozások pályázhatnak kapacitás bővítésre és innovációra.
  [Tovább…]

 • Pályázat roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelésére – BARI SHEJ – NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ

  Pályázat roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelésére BARI SHEJ NAGYLÁNY FÁTĂ MÁRÉ

  Pályázat roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelésére BARI SHEJ NAGYLÁNY FÁTĂ MÁRÉ


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A roma származású nők halmozottan hátrányos helyzetű csoportnak tekinthetők még a roma népességen belül is. Bizonyos problématerületeken rendkívül jellemző a roma nők szinte kizárólagos jelenléte, ezért ezekben az esetekben koncentrált beavatkozásokra van szükség. A roma nők iskolai végzettsége, foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is jelentősen alacsonyabb. A roma nők kiszolgáltatottságának egyik alapvető forrása az alacsony iskolai végzettség és az ebből fakadó hátrányos munkaerő-piaci pozíció, elsőrendű feladat, hogy minél korábbi életkortól koncentrált eszközökkel támogassuk iskolai és munkaerő-piaci esélyeik növelését. A roma nők foglalkoztatási aranya 15,9%. Összességében a nem roma nők foglalkoztatottságának aránya két és félszer nagyobb a roma nőkhöz viszonyítva.

  A pályázat a hátrányokkal küzdő roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanulási esélyeik növelését célozza. A beavatkozások stabil alapot teremtenek a majdani iskolai előrehaladásához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, és a későbbi foglalkoztathatósághoz, valamint hozzájárulnak életminőségük, egészségi állapotuk javulásához, továbbá szüleik nevelési képességének fejlődéséhez.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2.000.000.000 forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 66-80 db.

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 millió Ft maximum 30 millió Ft.

  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
  [Tovább…]

 • Módosult a “Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” című pályázat beadási határideje


  Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” című (VP6-6.4.1–16 kódszámú) felhívás benyújtásának határideje.

  A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 8. napjától 2019. május 14. napjáig van lehetőség.

  Első szakasz zárása: 2017. június 08. Ezen időszak alatt a benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.
  [Tovább…]

 • Április végéig még jár a támogatás az online pénztárgépekre


  A januártól online pénztárgép beszerzésére kötelezetteknek még 18 napjuk van arra, hogy igénybe vegyék az 50 ezer forintos állami támogatást, ehhez csak annyit kell tenniük, hogy április 30-ig üzembe helyezik a pénztárgépet – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára az MTI-nek.
  [Tovább…]

 • Tájékoztatás a mezőgazdasági kistermelői támogatás 2017. évi egyszerűsített kérelmezési eljárásáról


  A Földművelésügyi Minisztérium felhívja a mezőgazdasági kistermelői rendszerben részt vevő gazdálkodók figyelmét a 2017. évi egyszerűsített kérelmezési eljárás pontos menetére.

  A kistermelői támogatási rendszerbe a termelők 2015. augusztus 15-ig léphettek be, kilépni bármelyik évben lehetséges. Az egyszerűsített kistermelői támogatás a SAPS, a zöldítés, a fiatal gazda és a termeléshez kötött támogatások összegét helyettesíti.

  A rendszerben való részvétel legfontosabb követelménye, hogy a gazdálkodónak az egyszerűsített támogatási rendszerbe történő belépés évében, a kifizető ügynökség által 2015-ben megállapított SAPS támogatásra jogosult terület nagysága (referenciaterület), akár eltérő elhelyezkedéssel is, de nem csökkenhet, amíg a kistermelői rendszer tagja kíván maradni (legfeljebb 2020-ig). [Tovább…]

 • Pályázat Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására

  Pályázat roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására 2017

  Pályázat roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására 2017


  Pályázat kódszáma: ROM-RKT-17

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyílt pályázatot hirdet roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására.

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázat közvetlen célja a roma kulturális események megvalósításán keresztül:

  • a cigány nyelvek (romani és beás) ápolása és fejlesztése
  • a roma hagyományok megőrzése, korszerű újraértelmezése, átadása fiatalabb korosztályoknak
  • a roma nemzetiség kulturális örökségeinek, ünnepeinek, történelmének és múltjának megismerése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, és mások)
  • a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése

  [Tovább…]

 • Április hetedikétől nyújthatják be a gazdák az egységes kérelmet


  Elkezdődött az egységes kérelmek benyújtásának időszaka, a gazdálkodók április 7-e és május 15-e között adhatják be szankciómentesen a szükséges dokumentumokat a Magyar Államkincstárhoz (MÁK) – tájékoztatta Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár a termelőket a Kiskőrösön rendezett Agrárexpon.

  A Földművelésügyi Minisztérium (FM) államtitkára hangsúlyozta: a továbbiakban június 9-ig adhatóak még be az egységes kérelmek, de akkor már csak szankcióval együtt fogadja be az igényeket a MÁK.
  [Tovább…]

 • Pályázat járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi események, rendezvények valamint szakmai konferenciák megrendezésére

  Pályázat járási megyei országos és nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi események, rendezvények valamint szakmai konferenciák megrendezésére

  Pályázat járási megyei országos és nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi események, rendezvények valamint szakmai konferenciák megrendezésére


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Pályázati cél: Járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi események, rendezvények valamint szakmai konferenciák megrendezése.

  Pályázni csak közművelődési tematikájú pályázatokkal lehet a 2016. évi közművelődési tevékenységet igazoló OSAP 1438 számú statisztikai jelentés internetes szállítólevelének másolata dokumentum birtokában lehet. Amennyiben a dokumentum nem kerül feltöltésre, az a pályázat érvénytelenségét jelentheti.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 50.000.000 Ft

  Igényelhető támogatás: programonként 800.000 Ft

  Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
  [Tovább…]

 • Pályázat 2000 fő alatti magyarországi kistelepülések értékmentő-értékteremtő közösségek létrehozásának és szakmai tevékenységeinek támogatására

  Pályázat 2000 fő alatti magyarországi kistelepülések értékmentő értékteremtő közösségek létrehozásának és szakmai tevékenységeinek támogatására

  Pályázat 2000 fő alatti magyarországi kistelepülések értékmentő értékteremtő közösségek létrehozásának és szakmai tevékenységeinek támogatására


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Pályázati cél: Kétezer fő alatti magyarországi kistelepülések értékmentő-értékteremtő közösségek létrehozásának és szakmai tevékenységeinek támogatása (települési szintű kulturális értékek felkutatása, újragondolása, élményközpontú befogadásának segítése; helyi identitás erősítése; támogatásban részesülnek: alkotó és előadóművészeti, hely- és honismereti, illetve a mindennapi élet minőségét fejlesztő közösségek.)

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE,MÉRTÉKE

  Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft

  Igényelhető támogatás: maximum 500.000 Ft

  Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
  [Tovább…]

 • Megszületett a döntés a HISZEK Benned Sport Program pályázatáról!


  Megszületett a döntés a HISZEK Benned Sport Program második alprogramjában is, amelynek keretében sportegyesületek pályázhattak tehetségkiválasztáshoz, tehetséggondozáshoz kapcsolódó feladataik támogatására.

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárság 2016 őszén hirdette meg a HISZEK Benned Sport Programot (Helyi, Integrált Szabadidősportos és Egyesületi Keretek közötti Sport Program). A program céljaként az egészséges életmódra nevelést, a versenysportban és az ahhoz kapcsolódó utánpótlás-nevelésben és tehetséggondozásban rejlő lehetőségeket a társadalmi felzárkóztatás terén, valamint a szabadidősportot végző társadalmi rétegek szélesítésének jelentőségét az ország népegészségügyi mutatóinak fejlődése érdekében jelölte meg.
  [Tovább…]

 • Pályázat óvodai gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 2017

  Pályázat önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2017

  Pályázat önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2017


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású és működtetésű óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha. befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében.

  Pályázati alcélok:

  Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése

  • az önkormányzat által működtetett saját konyha kapacitásbővítésével,
  • új konyha létesítésével,
  • az Önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével,
  • az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésével, felújításával, akadálymentesítésével, új étkező, étterem kialakításával.

  [Tovább…]

 • Pályázat óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására 2017

  Pályázat óvodai kapacitásbővítést célzóberuházások támogatására 2017

  Pályázat óvodai kapacitásbővítést célzóberuházások támogatására 2017


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású óvodák kapacitásbővítésére és új óvodák építésére a fennálló férőhelyhiány megszüntetése érdekében.

  Pályázati alcélok:

  Önkormányzati fenntartású óvoda férőhelyeinek bővítése

  • már működő önkormányzati tulajdonban lévő óvodaépület átalakításával (hasznos alapterület nagyság változtatása nélkül),
  • önkormányzati tulajdonban lévő, korábban óvodai célra működtetett óvodaépület új irányításával,
  • önkormányzati tulajdonban lévő, de nem óvodai funkciót betöltő épület átalakításával,
  • már működő önkormányzati tulajdonban lévő óvodaépület bővítésével,
  • új óvoda létesítése vásárlással (telek ás épület) és/vagy építéssel,
  • új óvoda létrehozása, az életveszélyes és az óvodai feladatok ellátására alkalmatlan óvoda kiváltásával.

  [Tovább…]

 • Pályázat jelent meg külhoni, magyar vonatkozású, különösen veszélyeztetett műemléki értékek megmentésére


  A  felhívás célja, hogy összegyűjtse a jelentős külhoni, magyar vonatkozású, különösen veszélyeztetett műemléki értékek pusztulásának megakadályozásához, illetve súlyos, visszavonhatatlan károsodásának elhárításához, megelőzéséhez szükséges beavatkozásokra vonatkozó kezdeményezéseket és ezek költségvonzatát.

  A Rómer Flóris Terv keretében történő megvalósításra kezdeményezéseket nyújthatnak be:
  Magyarországgal határos szomszédos országokban – Szlovákiában, Ukrajnában (a Kárpátaljai Kerületben), Romániában (a Partiumban, Erdélyben és a moldvai csángó területeken / közigazgatásilag az Észak-nyugati, a Nyugati-, Észak-keleti és a Középső Régióban/), Szerbiában (a Vajdaság Autonóm Tartományban), Horvátországban, Szlovéniában (a Muravidék Régióban) –

  • székhellyel rendelkező vagy
  • az ingatlanok tulajdonosaiként bejegyzett vagy
  • egyéb jogcímen a kezdeményezésben szereplő objektummal rendelkező egyházi jogi személyek, önkormányzatok, civil szervezetek,
  • vagy az objektumok tulajdonosainak hozzájárulásával rendelkező egyéb magyarországi, illetve külhoni egyházi jogi személyek, önkormányzatok, költségvetési szervek, illetve civil szervezetek (a továbbiakban: Kezdeményező).

  Kezdeményezés kizárólag egyházi jogi személyek, önkormányzatok, költségvetési szervek, illetve civil szervezetek tulajdonában vagy hosszú távú (legalább 15 évre szóló) használatában álló objektumra nyújtható be.
  [Tovább…]

 • Hárommilliárd forintos pályázati felhívás a szabadidősport támogatására


  Hárommilliárd forintos pályázati felhívást tett közzé a szabadidősport támogatására az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi).

  A felhívás átfogó célja, hogy egységes szakmai elvek mentén olyan egészségfejlesztő testmozgás (HEPA) és szabadidőpsort programok valósuljanak meg Magyarországon, melyek a kevésbé fejlett régiókban mind térségi és mind helyi szinten hozzájárulnak a kínálat bővüléséhez, a polgárok életminőségének javulásához, a szakmai együttműködések fokozásához, az alulról szerveződő sport és rekreációs kezdeményezések megvalósításához.

  A fenti célok teljesülésének biztosítása érdekében kiemelt cél, hogy a kevésbé fejlett régiókban:

  • az ott élő lakosság egészséges életvezetéssel összefüggő kompetenciája fejlődjön, így különösen birtokába kerüljön a rendszeres testmozgás egészségjavító, és -megtartó hatásaival összefüggő ismereteknek, készségeknek-képességeknek, attitűdöknek,
  • az ott élők minél nagyobb hányada válasszon magának olyan mozgásformát, szabadidős vagy rekreációs sporttevékenységet, melyet élethosszig gyakorolhat
  • a HEPA által érintett ágazati szakemberek, szakmai és civil szervezetek, szolgáltatók és a lakosság között mindennapos, rendszeres kapcsolat alakuljon ki, amely biztosítja az egészségvédő testmozgás népszerűsítését.
   [Tovább…]
 • Pályázat a gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatására

  Pályázat a gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatására

  Pályázat a gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatására


  Pályázat kódszáma: GINOP 1.2.7-17

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A felhívás célzottan a feldolgozóipari ágazatokban működő, fejlesztéseiket az Irinyi terv ágazataiban megvalósító, nagy növekedési potenciállal rendelkező beszállító vállalkozások komplex fejlesztéseihez nyújt támogatást, előnyben részesítve az Ipar 4.0 technológiai megoldásokat jelenleg, vagy a projekt megvalósulása révén alkalmazó vállalkozásokat.

  A felhívásra kizárólag olyan projektjavaslatok nyújthatók be, amelyek a GINOP-1.1.4-16 kódszámú projekt keretében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen minősítésre kerültek és „megfelelt” minősítést értek el.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 33,57 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-85 db.

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft.

  A támogatás maximális mértéke:

  GINOP_1_2_7_17 [Tovább…]