KÉRDEZZ TERVEZZ PÁLYÁZZ - Pályázat vállalkozásoknak, szervezeteknek class="home blog ">
 • Az alapítvány segítő önkéntesek jelentkezését várja

  Az alapítvány segítő önkéntesek jelentkezését várja

  Az alapítvány segítő önkéntesek jelentkezését várja


  Az S.O.S. Krízis Alapítvány támogatást nyert a dm Kft „Jótettekkel egy jobb világért” pályázatán, melynek keretében lehetősége nyílik rá, hogy a zuglói intézményének (S.O.S. Krízis Alapítvány Családok Átmeneti Otthona III – 1147 Budapest, Jávorka Ádám utca 18) udvarát barátságosabbá tegyék. A támogatásból játszóteret, szabadtéri főzőhelyet szeretnének kialakítani, parkosítanak és lefestik az utcai kerítést is.

  A program megvalósításához most olyan önkéntes csapatok jelentkezésére van nagy szükségük, akik szívesen járulnának hozzá munkájukkal ahhoz, hogy az átmeneti otthonban élő családok szebb, barátságosabb környezetben éljenek, a gyermekek szabadon játszhassanak az udvaron.

  A felkérésre  jelentkezett a KÉRDEZZ TERVEZZ PÁLYÁZZ csapata is, most arra kérjük, csatlakozzon Ön is hozzánk, hogy egyetlen nap alatt barátságosabbá varázsoljuk az átmeneti otthonban élő családok környezetét!
  [Tovább…]

 • Október közepén kezdődhet az agrártámogatások előlegfizetése


  Az előző évhez hasonlóan előreláthatólag idén ősszel is október közepén elindulhat az agrártámogatások előlegfizetése – jelentette be egy pénteki gazdakonferencián az agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Jászfényszarun.

  Feldman Zsolt hangsúlyozta: bár az új uniós agrártámogatási rendszerben várhatók “finomhangolások”, maga a szisztéma nem csak több feladatot, de több lehetőséget is ad a gazdáknak.

  Kiemelte: a közösségi és nemzeti forrásokból együttesen mintegy 63 milliárd forint támogatásban részesül idén a nehéz helyzetben lévő tejágazat. Ez a segítség akár literenként 30 forinttal is kiegészítheti a termelők bevételeit, mely nem csupán az állatállomány drasztikus csökkenését akadályozza meg, de a 90 forint körüli önköltség melletti 67-68 forintos hazai átvételi árak mellett sok vállalkozásnak egyenesen a túlélést jelenti.

  Közölte: szeptemberben várhatóan több jogcímen is jelentős összegű támogatási források válnak hozzáférhetővé. Így 40 milliárd forintos agrár-környezetgazdálkodási (AKG), 18 milliárdos kertészeti gépvásárlási, 12 milliárdos fiatal gazda támogatási, valamint 4,7 milliárdos időjárási kockázatcsökkentő keret nyílik meg a termelők számára.
  [Tovább…]

 • Újabb pályázati felhívások gazdáknak


  Szeptembertől újabb, a gazdák számára jelentős pályázati felhívások megjelentetését tervezi a Miniszterelnökség. A várható támogatásokról és a Vidékfejlesztési Program aktualitásairól Dr. Mezei Dávid, agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár tartott előadást a XXV. Farmer-Expon, Debrecenben.

  A Vidékfejlesztési Program keretében ez idáig összesen harmincöt darab pályázat jelent meg. A közel 1300 milliárd forintos keretből a Miniszterelnökség mintegy 890 milliárd forintot már meghirdetett, amely a rendelkezésre álló forrás több mint kétharmada. Jelenleg a további – még több mint harminc – pályázati felhívás előkészítése és minőségbiztosítása folyik, melynek eredményeképpen az ősztől újabb kiírások megjelenésére számíthatnak a gazdálkodók. [Tovább…]

 • Pályázat “Akkreditált Klaszter” cím elnyerésére

  Pályázat akkreditált klaszter cím elnyerésére

  Pályázat akkreditált klaszter cím elnyerésére


  Pályázat kódszáma: AK-2016

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Jelen felhívás célja, hogy az elmúlt időszakban létrejött több mint 200 klaszter kezdeményezésből kiválassza azokat a hálózati együttműködéseket, amelyek magas innovációs és export tevékenységükkel, illetve az együttműködésben rejlő hatékonyságukkal képesek legyenek jelentős fejlesztési projektek megvalósítására, valamint régiós viszonylatban is kiemelkedő tevékenység elérésére.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A támogatott támogatási kérelmek várható száma 25-30 db.

  Az Akkreditált Klaszter cím odaítélésekor a klaszterek nem részesülnek közvetlen pénzügyi támogatásban, ugyanakkor a klasztertagok a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett felhívásokra benyújtott támogatási kérelmük értékelésekor a felhívásokban megszabott feltételek teljesülése esetén előnyökben részesülhetnek.

  Támogató döntést követően Akkreditációs Tanúsítvány kiállítására kerül sor a nyertes klaszter részére, amely tartalmazza az akkreditációs címhez tartozó jogokat és kötelezettségeket. [Tovább…]

 • Pályázat kulturális intézmények számára a tanulók tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapításának kompetenciafejlesztésének támogatására

  Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

  Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért


  Pályázat kódszáma: EFOP-3.3.2-16

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. Emellett a konstrukció hozzá kíván járulni a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, valamint további átfogó cél a kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, az alapellátás fejlesztése a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint.

  A konstrukcióval elérni kívánt részcélok:

  • a nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség (együttműködés) erősítése a nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően,
  • a köznevelésben résztvevő tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, tudásának és készségeinek fejlesztése nem formális és informális tanulási eszközökkel.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 167-1000 db.

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 30.000.000 Ft.

  Az egyes intézmények méretüknél fogva nem egyenlő mértékben járulnak hozzá, illetve képesek hozzájárulni a hátránykompenzáció eszközeihez. Emiatt a szervezetek között a támogatás feltételeként létrejött együttműködési megállapodások száma alapján sávosan meghatározott maximumok szerint lehet projektjavaslatot benyújtani. [Tovább…]

 • Jelentős a túligénylés a vidékfejlesztési pályázatoknál, ősszel újabb felhívások érkeznek


  A Vidékfejlesztési Program (VP) több kiírása esetében jelentős a túligénylés a pályázók részéről, a legnagyobb összegre a szarvasmarha-ágazat szereplői nyújtottak be pályázatot – mondta a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára pénteken Bonyhádon.

  Az államtitkár jelezte: az ősz folyamán több új kiírás is megjelenik, köztük a fiatal gazdák, valamint 26 milliárd forintos kerettel a termelői csoportok támogatására szolgáló pályázat, és 50 milliárd forintos kerettel két, falusi turizmus segítő pályázati forrás is megnyílik. [Tovább…]

 • Pályázat a népművészet 2017. évi szakmai tevékenységének támogatására

  Pályázat a népművészet 2017 évi szakmai tevékenységének támogatására

  Pályázat a népművészet 2017 évi szakmai tevékenységének támogatására


  Az NKA Népművészet Kollégiuma pályázatot hirdet az alábbi 2 témakörben:

  1. Pályázat megyei, országos, és nemzetközi hatókörű népművészeti: nagyrendezvények (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), kiállítások (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), fesztiválok (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), valamint szakmai konferenciák megrendezésére
  2. Pályázat országos, regionális és megyei hatókörű népművészeti (néptánc, tárgyalkotó népművészet), bentlakásos (tematikus, naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal, minimum 4 éjszaka időtartamú) táborok szakmai programjainak megvalósítására, valamint legalább megyei szintű népművészeti (néptánc, tárgyalkotó népművészet) szakmai továbbképzések lebonyolítására

  [Tovább…]

 • Pályázat óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztésének támogatására

  Pályázat óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztésének támogatására

  Pályázat óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztésének támogatására


  A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” című – EFOP-3.2.9-16 kódszámú – felhívás.

  A felhívás keretében kizárólag Család-és gyermekjóléti központok és a Család-és gyermekjóléti központok által kiszerződött feladatellátó szolgáltatók nyújthatnak be támogatási kérelmet.

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A projekt átfogó célja az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok (köztük a szociálisan hátrányos helyzetűek) szociális jólétének, életminőségének javítása az óvodai és iskolai szociális segítés feladatellátás feltételeinek megteremtésével, szakmai tartalmának, a fenntartásához és rendszerszerű elterjesztéséhez szükséges humán és pénzügyi források meghatározásával.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,7 milliárd forint.

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 18 millió Ft, maximum 40 millió Ft.

  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. [Tovább…]

 • A vártnál is nagyobb érdeklődés a “Védőháló a családokért” családügyi pályázaton


  Lezárult az Emberi Erőforrások Minisztériuma által közzétett „EFOP-1.2.1 Védőháló a családokért” kiírás pályázatainak benyújtási határideje. 1080 kérelem érkezett, több mint 40 milliárd Ft értékben. Ez mintegy hat és félszerese a rendelkezésre álló 6,2 milliárd forintos keretnek.
  [Tovább…]

 • Az NFM 1,5 milliárd forintra emelte a hűtőgépcsere pályázat keretét


  A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) az otthon melege program hűtő- és fagyasztógép-csere legutóbbi lezárt pályázatának 500 millió forint eredeti keretét 1 milliárd forinttal, 1,5 milliárd forintra emelte – jelentette be Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.

  Elmondta, a keretemelés révén valamennyi sikeres pályázó támogató okiratot fog kapni. [Tovább…]

 • Pályázat a Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének létrehozására

  Pályázat a Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének létrehozására

  Pályázat a Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének létrehozására


  A Széchenyi 2020 keretében megjelent a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című – EFOP-2.1.2-16 kódszámú – felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,5 milliárd forint.

  A felhívás keretében család- és gyermekjóléti központot fenntartó helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai, helyi nemzetiségi önkormányzatok, egyházi, civil és nonprofit szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek az EFOP-1.4.2-16 vagy az EFOP-1.4.3-16 kiírás keretében nyertes támogatási kérelemmel rendelkeznek.
  [Tovább…]

 • 40 milliárdos kormányzati támogatás borászatoknak


  A kormány döntött a borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának fejlesztésére felkínált 20 milliárd forintos támogatási keretet megduplázták, ennek keretében 40 milliárd forint összegű támogatási forrásra lehet pályázni – közölte Gál Péter sajtótájékoztatón.

  A Földművelésügyi Minisztérium (FM) eredetvédelemért felelős helyettes államtitkára elmondta: a pályázati felhívás már elérhető, és az első pályázatokat szeptember 12-én lehet beadni. A támogatás mértéke legfeljebb 45 százalék. Jelezte: egy kisebb kerettel a szőlőszerkezet-átalakítás támogatása is újra elérhetővé válik – ez a keret ugyanis tavaly kimerült. A pályázható támogatás összege 3 millió euró, több mint 900 millió forint lesz a tervek szerint.

  Pályázat a borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatására
  [Tovább…]

 • Ősszel jelennek meg a Modern vállalkozások programban igényelhető szoftverpályázatok


  Szeptember elején jelennek meg a Modern vállalkozások programban a mikro-, kis- és középvállalkozások digitális fejlesztésére igényelhető szoftverpályázatok – mondta a program szakmai vezető helyettese kedden az M1 aktuális csatornán.

  Koleszár Péter a program Vállalkozz digitálisan! projektjéről elmondta, első lépésként a projekt tanácsadó hálózatában dolgozó szakemberek helyszíni auditot hajtanak végre a vállalkozásoknál.

  Tavaszi indulása óta csaknem 700 mikro-, kis- és középvállalkozás csatlakozott a Vállalkozz digitálisan! projekthez, nyár végéig pedig további 300 vállalkozás csatlakozására számítanak.

  A projekt első részének befejezéséig, 2017 májusáig pedig további 3000 vállalkozást auditálnak majd a tanácsadó hálózat szakemberei. [Tovább…]

 • Nemzeti Kulturális Alap pályázati döntések – 2016. július


  A Nemzeti Kulturális Alap 2016 júliusában az alábbi pályázatok vonatkozásában hozta meg döntését:

  A nyertesek listája megtekinthető az egyes linkekre kattintva:

  2016. Bírálati ülés
  (döntés)
  Döntés
  (miniszteri jóváhagyás)
  Megjelentetés
  Miniszteri döntések 2016.07.01-2016.07.31 2016. 08. 06.
  Iparművészet Kollégiuma 2016. 07. 21. 2016. 08. 04. 2016. 08. 05.
  Színházművészet Kollégiuma 2016. 07. 11-12. 2016. 08. 02. 2016. 08. 05.
  Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2016. 07. 18. 2016. 08. 01. 2016. 08. 05.
  Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium 2016. 07. 18. 2016. 07. 28. 2016. 08. 05.
  Közművelődés Kollégiuma 2016. 07. 05. 2016. 08. 02. 2016. 08. 04.
  Könyvkiadás Kollégiuma, a Márai-program 6. fordulója 2016. 07. 15. 2016. 07. 28. 2016. 08. 01.
  Képzőművészet Kollégiuma 2016. 07. 12. 2016. 07. 22. 2016. 07. 26.
  Építőművészet Kollégiuma 2016. 07. 14. 2016. 07. 22. 2016. 07. 26.
  Cseh Tamás Program (meghívásos) 2016. 07. 11. 2016. 07. 22. 2016. 07. 25.
  Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium 2016. 07. 11. 2016. 07. 22. 2016. 07. 25.

  Forrás: Nemzeti Kulturális Alap

 • Óriási az érdeklődés a kültéri sportparkok iránt az önkormányzatoktól


  Óriási az érdeklődés a kültéri sportparképítési program iránt, több mint 500 kérelem érkezett eddig a helyi önkormányzatoktól, a határidő augusztus 15. – mondta Boros Anita, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkára csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

  Boros Anita hozzátette: a kérelmeket a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-hez kell beadni, azokat egy előkészítő bizottság véleményezi, majd a nemzeti fejlesztési miniszter dönt a támogatásról, várhatóan októberben. A kivitelezés így az év végén, jövő év elején indulhat meg.

  Elmondta, a program keretösszege 2016-ra 1,5 milliárd forint, jövőre 5,5 milliárd forint áll rendelkezésre.
  [Tovább…]

 • A Nemzeti Tehetség Program 2016. évi forrásaiból támogatott pályázatok


  Megszületett a döntési lista a 2016. évi Nemzeti Tehetség Program pályázatairól. A nyertesek listája letölthető innen:

  Nemzeti Tehetség Program 2016

  Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma

 • Folytatódnak a külhoni vállalkozókat és gazdálkodókat támogató programok


  Folytatódik a nemzetpolitikai célok elérését segítő tematikus évek meghirdetése, a 2017-es a tervek szerint a külhoni magyar családi gazdálkodók megerősítéséhez járul majd hozzá – mondta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára Gödöllőn, a Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetem megnyitóján.

  A Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) ötödik alkalommal rendezte meg a téma iránt érdeklődő fiatal magyar jogászok, joghallgatók és doktoranduszok számára az ötnapos programot.

  Szilágyi Péter előadásában áttekintette a nemzetpolitika intézményrendszerét és programjait, és arra emlékeztetett, hogy 2010 után új alapokra helyezték a nemzetpolitikát: törvények születtek, megalkották a közösségek gyarapodását célzó stratégiát, létrejött a nemzetpolitikai intézményrendszer, intézményes fórumok segítik a munkát és különböző programok indultak.
  [Tovább…]

 • Pályázat a társadalmi szerepvállalás erősítésére a közösségek fejlesztésével

  Pályázat a társadalmi szerepvállalás erősítésére a közösségek fejlesztésével

  Pályázat a társadalmi szerepvállalás erősítésére a közösségek fejlesztésével


  Pályázat kódszáma: EFOP-1.3.5-16

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Jelen konstrukció elsősorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést.

  A konstrukció keretében támogatható tevékenységek az EFOP céljait az alábbiak mentén támogatják:

  1. A közösségfejlesztés célja a helyi közösségek és ezeken keresztül az egyének önálló cselekvési szándékának és képességének erősítése és a közösségi konfliktusok oldása.
  2. Az önkéntesség fejlesztése keretében az önkéntesség népszerűsítése, szervezése, önkéntes programok megvalósítása, az önkéntesek és a fogadó szervezetek koordinálása, folyamatos segítése. A fiatal korosztály számára az önkéntes tevékenység az első munkatapasztalatok megszerzését is jelentheti, hozzájárulva az Európa 2020 Stratégia, a YEI és az NRP foglalkoztatási céljaihoz. Az önkéntesség keretei között az idősek tevékeny életmódjának elősegítése lehet továbbá a megfelelő válasz az idősödés kihívásaira is.
  3. Az aktív társadalmi szerepvállalást és a karitatív tevékenységek megerősítését az értékalapú társadalmi összetartást erősítő programok megvalósításával, elsősorban a különböző szocio-kulturális körülmények között élő, hátrányos helyzetű, vagy szegénységben élő csoportok társadalmi felzárkózását segítő tevékenységek támogatásával, illetve a karitatív tevékenységre való hajlandóság növelésével kívánjuk elérni.

  Célcsoport

  Közvetlen célcsoport:

  • a magyarországi kevésbé fejlett régiókban élő hátrányos helyzetben élő 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év feletti idősödő és idős személyek, akiknek életminősége a közösségi tevékenységekbe való bevonás után javul.

  Közvetett célcsoport:

  • a társadalom egésze. A konstrukció célja a helyi szükségletekre épülő, helyi lehetőségeket maximálisan kihasználó kisközösségi együttműködés, amiben a helyi közösségekbe tartozó embereken kívül az együttműködő szervezeteket, egyházak, intézményeket képviselő személyek is érintettek.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 560 – 777 db.

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 18 millió Ft, maximum 25 millió Ft.

  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
  [Tovább…]

 • Egyszerűsödött az őstermelői ügyintézés


  2016. július 22. napjával módosult a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) kormányrendelet.

  A módosítás eredményeképpen tovább egyszerűsödik az ügyintézés, több helyen intézheti az őstermelő ügyeit, átláthatóbbá vált az igazolandó és nyilatkozat köteles adatok köre és kevesebb adatot kell megadnia, valamint kevesebb dokumentumot kell magánál tartania a termelőnek. A legnagyobb változás az ideiglenes őstermelői igazolványokkal kapcsolatban történt.

  A legmarkánsabb változást az ideiglenes igazolványokkal kapcsolatos rendelkezések jelentik. A rendeletmódosítás alapján a már kiállított és a még 2016. július 31-ig kiállításra kerülő ideiglenes igazolványok 2016. szeptember 30. napjáig igazolják az őstermelői jogviszonyt. Tehát az ideiglenes igazolványokra nyomtatott július 31-i lejárati dátum figyelmen kívül hagyható, helyette automatikusan (kormányrendelet értelmében) szeptember 30-ig alkalmas az ideiglenes igazolvány az őstermelői tevékenység igazolására. Természetesen ez nem az jelenti, hogy az őstermelőnek szeptember 30. napján, illetve hatvan nap elteltével megszűnne az őstermelői jogviszonya, csupán a papír alapú, ideiglenes igazolvány nem lesz alkalmas arra, hogy igazolja őstermelői tevékenységét. [Tovább…]

 • 18 ország 65 kis- és középvállalkozását választották ki támogatásra a Horizont 2020 keretprogram új fordulójában


  18 ország 65 kis- és középvállalkozását választották ki támogatásra a Horizont 2020 keretprogram kkv-támogató eszköz legutóbbi, júniusi pályázati fordulójában. A 65 vállalkozás összesen 90 millió eurós finanszírozásban részesül. Mindegyik projekt maximum 2,5 millió eurós támogatást – az egészségügyi projektek esetében ez az összeg 5 millió eurót érhet el – fordíthat fejlesztési tevékenységére, hogy innovatív, kísérleti fázisban lévő terméke majd piacra léphessen.

  Magyarországról a budapesti ipari automatizálással foglalkozó Silex Zrt. jut uniós forráshoz ebben a fordulóban. [Tovább…]