KÉRDEZZ TERVEZZ PÁLYÁZZ - Pályázat vállalkozásoknak, szervezeteknek class="home blog ">
 • Tíz új európai uniós hitelprogram indul


  Tíz új európai uniós hitel- és vissza nem térítendő támogatással kombinált hitelprogram indul, a 2017 februárjától igényelhető termékek révén összesen 537 milliárd forint uniós forráshoz juthatnak hozzá a vállalkozások az MFB-pontokon keresztül – mondta Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár az NGM és a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) közös sajtótájékoztatóján.

  Rákossy Balázs kiemelte: a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban (Ginop) a pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése címén a korábbihoz, az előző uniós ciklushoz képest több mint háromszor nagyobb összegű forrás, összesen mintegy 730 milliárd forint áll rendelkezésre.

  A tíz új hitelterméket a Ginop, illetve a Versenyképes Közép-Magyarország operatív program (Vekop) keretében összesen 537 milliárdos keretösszeggel lehet igénybe venni.
  [Tovább…]

 • HISZEK Benned Sport Program – Pályázat tehetség-kiválasztást végző, alapvetően utánpótlás-nevelő egyesületek sportszakmai alapfeladatainak elvégzéséhez, szakmai programok megvalósításához

  HISZEK Benned Sport Program

  HISZEK Benned Sport Program


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága programot hirdet a hazai sportrendszer részeként működő, a helyi kis- és közepes sportegyesületek utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatai megvalósításának finanszírozása érdekében. Cél, hogy az ország bármely területén, helyi szinten integrált kis és közepes sportegyesületek tehetség-kiválasztó, utánpótlás-nevelési feladatai támogatását azzal a céllal kívánja biztosítani a Támogató, hogy a versenysport területén helyi szinten tevékenyen szerepet vállaló sportegyesületek hatékonyabb munkát végezhessenek.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A rendelkezésre álló keretösszeg 150.000.000,- forint.

  Az igényelhető támogatás mértéke maximum 8 000 000 Ft forint.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Kedvezményezettek lehetnek a sportról szóló 2004. évi I törvény rendelkezései szerint működő belföldi székhellyel rendelkező sportszervezetek. [Tovább…]

 • Nemzetiségi támogatások 2017

  A nemzetiségi civil szervezetek 2017. évi költségvetési támogatására

  A nemzetiségi civil szervezetek 2017. évi költségvetési támogatására


  A nemzetiségi támogatások célja, hogy a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi nemzetiségeket nyelvük, kulturális hagyományaik, szellemi és tárgyi örökségük méltó ápolásában segítse, és ezzel hozzájáruljon Magyarország kulturális sokszínűségének megtartásához.

  Támogatást négy kategóriában lehet igényelni:

  • a nemzetiségi civil szervezetek 2017. évi költségvetési támogatása (NEMZ-CISZ-17)
  • a nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2017. évi költségvetési támogatása (NEMZ-KUL-17)
  • nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának támogatása (NEMZ-TAB-17)
  • az anyaországi nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2016. évi költségvetési támogatása (NEMZ-PED-17)

  [Tovább…]

 • Pályázat tanoda programok támogatására

  Pályázat tanoda programok támogatására

  Pályázat tanoda programok támogatására


  Pályázat kódszáma: EFOP-3.3.1-16

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A konstrukció alapvető célja a résztvevő hátrányos helyzetű tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése és az iskolai sikeresség előmozdítása a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférésének elősegítésével extrakurrikuláris tevékenységek megvalósításán keresztül. Ennek érdekében jelen felhívás lehetőséget teremt a hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók igényeire és a helyi szükségletekre rugalmasan reagálni tudó, évek óta működő, tapasztalattal rendelkező tanodák továbbfejlesztésére és a tanodai programok megvalósítására, tapasztalataik, tudásuk megosztására.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma 106-133 db.

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 15 millió Ft, maximum 18,85 millió Ft.

  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
  [Tovább…]

 • Pályázat a mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására

  Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására

  Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására


  Pályázat kódszáma: GINOP-1.2.2-16

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000-2000 db.

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 25.000.000 Ft.

  A támogatás maximális mértéke:

  intenzitas_kapacitasbovito [Tovább…]

 • Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítésére

  Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítésére

  Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítésére


  Pályázat kódszáma: GINOP-1.2.1-16

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

  A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150-250 db.

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum 250.000.000 Ft.

  A támogatás maximális mértéke:

  intenzitas_kapacitasbovito [Tovább…]

 • Új támogatás igényelhető a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításához


  A juh- és kecskeágazat termelési hatékonyságának és jövedelmezőségének növelése, valamint a génállomány minőségi javítása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozta az apaállatok beszerzésének mezőgazdasági csekély összegű támogatását.

  A támogatást a 2017. évtől évente két kérelmezési időszakban a Magyar Államkincstárnál lehet majd igényelni a Kincstár által közzétett formanyomtatványon. Az első kérelmezési lehetőség 2017. év áprilisában lesz, amelynél a támogatás alapjául szolgáló időszak 2016. október 1-től 2017. március 31-ig terjed, tehát ebben az időszakban megvásárolt, illetve tenyésztésbe állított apaállatok után számolható el először támogatás. Egy állattartó egy támogatási időszak tekintetében egy támogatási kérelmet nyújthat be. [Tovább…]

 • Csak a 2016. december 31-ig üzembehelyezett pénztárgépek után jár a támogatás


  Eddig több mint 10 ezer pénztárgép-támogatásra jogosult vállalkozót kerestek fel személyesen az adóhivatal munkatársai. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal mindent megtesz annak érdekében, hogy az érintettek megkaphassák a kasszánként 50 ezer forintos állami támogatást. Az ugyanis csak annak jár, aki 2016. december 31-ig beszerzi az új műszaki paraméterekkel bíró pénztárgépet.

  Kasszánként 50 ezer forinttal támogatja az állam azokat a vállalkozásokat, amelyek 2016. december 31-ig beüzemelik pénztárgépüket.
  [Tovább…]

 • Támogatási forrás agrár-erdészeti rendszerek létrehozására


  A Miniszterelnökség 1,26 milliárd forint keretösszeggel hirdetett pályázatot az agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának támogatása céljából 2016. november 30-án.

  A Vidékfejlesztési Program keretében rendelkezésre álló összeg az agrár-erdészeti rendszerek létrehozásával a faji, a populáció szintű és a tájképi sokféleség megőrzését hivatott támogatni. A felhívás keretében szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszerek, illetve gyepgazdálkodással kombinált fás legelők, vagy fás kaszálók, valamint mezővédő fásítások újonnan történő létrehozására igényelhető forrás.
  [Tovább…]

 • Baromfi és sertés állatjóléti támogatások igénylése a 2017-es támogatási évre


  A 2017-es támogatási évre 2016. december 7. és 2016. december 31. között kell benyújtani a baromfi és a sertés állatjóléti támogatási kérelmeket.

  A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet, illetve a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján a kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) – ügyfél lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes – megyei kirendeltségéhez kell beadni. Figyelemmel arra, hogy 2016. december 31. munkaszüneti nap, a kérelmeket még 2017. január 2-án is postára lehet adni.

  Fontos, hogy a 2017-es támogatási évben csak az jogosult támogatás igénybevételére, aki rendelkezik elfogadott támogatási kérelemmel.
  [Tovább…]

 • Már igényelhető a pénztárgépekre a támogatás


  Már igényelhető a kasszánként 50 ezer forint támogatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, amely a 2017. január elsejétől újonnan kötelezett vállalkozásoknak jár.

  Az érintettek már kérhetik a NAV-tól a támogatást, amelynek igénybevétele gyakorlatilag semmilyen adminisztrációval nem jár. A vállalkozónak mindössze egy nyomtatványt kell benyújtania. Az adóhivatal öt napon belül visszaküldi az üzembehelyezési kódot, és azt hogy a vállalkozó jogosult a támogatásra. A NAV válaszlevele a kassza megvásárlásakor a gyakorlatban 50 ezer forintos kedvezményt ér: ennyivel kevesebbet kell majd fizetni a pénztárgépért.

  Csak az új műszaki paraméterekkel bíró pénztárgép beszerzésekor jár az 50 ezer forint összegű segítségnyújtás az államtól. Az érintett – számításaink szerint 20 ezer vállalkozás – már öt pénztárgéptípusból választhat, amelyből három hordozható kassza. Azoknak a vállalkozásoknak, akik nem állandó üzemeltetési helyen nyújtják szolgáltatásukat, – mint például a taxisok – GPS-sel ellátott, hordozható pénztárgépet kell beszerezniük.
  [Tovább…]

 • 2017-ben is nő a nemzetiségek támogatása


  Jövőre is nő a magyarországi nemzetiségeknek juttatott támogatások összege, ez 2017-ben már 8,7 milliárd forint lesz – közölte az emberi erőforrások minisztere az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottsága csütörtöki ülésén.

  Éves meghallgatásán Balog Zoltán elmondta: a nemzetiségek támogatására vonatkozó költségvetési forrás 2017-ben a 2015. évihez képest 44,5 százalékkal emelkedik.

  A miniszter kijelentette azt is, hogy a nemzetiségi szószólók intézményének létrejöttével, azaz a nemzetiségek parlamenti képviseletének 2014-es megvalósulásával “minőségi ugrás” következett be a magyarországi nemzetiségek helyzetében.

  [Tovább…]

 • Társadalmi egyeztetésen a lakóépületek energiahatékonysági pályázati felhívása


  A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) társadalmi egyeztetésre bocsátotta a lakóépületek energiahatékonyságának és a megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitelpályázati felhívását – tájékoztatta Rákossy Balázs, az NGM európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára az MTI-t csütörtökön.

  A 115 milliárd forintos hitelprogram biztosítja a lakosság épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrást a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében – tette hozzá.

  A hitel egyebek mellett igényelhető lesz a lakóingatlanok hőszigetelésére, fűtési vagy melegvíz-rendszerek korszerűsítésére, illetve napkollektoros rendszerek telepítésére is – mondta a tárca államtitkára.
  [Tovább…]

 • Új információs honlap segíti a Life Program pályázóit


  Új információs weblap támogatja az Európai Bizottság kifejezetten környezetvédelemre, természetvédelemre és a biológiai sokféleség megőrzésére biztosított pénzügyi eszközét a LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) programot, amelynek Kapacitásépítési Networking Workshopját Tóth Katalin, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg, 2016. november 22-én.

  A kétnapos budapesti szakmai találkozón a kapacitásépítési pályázatot megvalósító tagállamok megoszthatták eddig elért eredményeiket, problémáikat és azok megoldási módozatait, valamint a legjobb gyakorlatokat, miközben lehetőségük nyílt az Európai Bizottság szakembereivel történő konzultációra is.
  [Tovább…]

 • A források jelentős túligénylése miatt két vidékfejlesztési pályázat felfüggesztéséről döntött a Miniszterelnökség


  A rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt a nem mezőgazdasági tevékenységek elindítását, valamint az élelmiszeri fejlesztéseket támogató pályázati felhívások felfüggesztéséről döntött az Irányító Hatóság.
  [Tovább…]

 • Pályázat egyházak közösségépítő tevékenységének támogatására

  Pályázat egyházak közösségépítő tevékenységének támogatására

  Pályázat egyházak közösségépítő tevékenységének támogatására


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság célja az egyházak közösségépítő tevékenységének támogatása. Az Államtitkárság ennek érdekében felhívást tesz közzé a 2016. költségvetési év során megvalósuló közösségi célú programok és az ezt közvetve szolgáló beruházások támogatására, valamint az egyházi épített örökség védelmére és egyéb beruházásokra.

  TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  A kérelmező – választása szerint – a két előirányzat egyikére nyújthat be egy darab egyedi igénybejelentést:

  • EGYH-KCP-17 – Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatására
  • EGYH-EOR-17 – Egyházi épített örökség védelmére és egyéb beruházásokra

  [Tovább…]

 • Pályázat vállalatok K+F+I tevékenységének támogatására kombinált hiteltermék keretében

  Pályázat vállalatok K+F+I tevékenységének támogatására kombinált hiteltermék keretében

  Pályázat vállalatok K+F+I tevékenységének támogatására kombinált hiteltermék keretében


  Figyelem: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

  Pályázat kódszáma: GINOP-2.1.2-8.1.4-16

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

  A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett, vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban Nemzeti S3 céljaihoz és szakosodási irányaihoz.

  A nemzeti ágazati prioritások:

  • Egészséges társadalom és jólét;
  • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
  • Tiszta és megújuló energiák;
  • Fenntartható környezet;
  • Egészséges és helyi élelmiszerek;
  • Agrár-innováció;

  Intelligens technológiák:

  • fotonika, lézertechnológia
  • különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
  • bionika
  • nem gépipari fémfeldolgozás
  • elektronika és félvezető-technológia
  • korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
  • korszerű csomagolástechnikai technológiák
  • vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
  • építőipar (építőanyag-technológi ák)
  • textilipar
  • fa- és bútoripar
  • logisztika
  • kulturális és kreatív ipar

  A projekteknek agrár-, műszaki-, orvosi- vagy természettudományi szakterületen szükséges megvalósulnia.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 105 milliárd Ft, A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 140-1400 db.

  A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, hitelrészből és önrészből tevődik össze, amelyek együttesen meghatározzák a projekt elszámolható összköltségét.

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió forint, maximum 500 millió forint.

  Az igényelhető kölcsön összege minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft.
  [Tovább…]

 • Még nincs megállapodás a jövő évi béremelésekről


  A pénteki ülésen nem született megállapodás a jövő évi béremelésekről a kormány és a szociális partnerek között, jövő kedden folytatják az egyeztetést – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) ülését követően.

  A kormány ajánlata változatlan, 15 százalékos minimálbér-, 25 százalékos garantált bérminimum-emelést ajánl 2017-re, egy évvel később pedig 8 százalékos minimálbér-, és 12 százalékos bérminimum-emelést – ismertette a miniszter.


  Ha rábólintanak a tervezetre, a most 111 000 forintos bruttó minimálbér 2017-ben 127 000 forintra, a szakképzettséget igénylő munkakörökben kötelezően alkalmazandó 129 000 forintos garantált bérminimum pedig 161 000 forintra nőne.


  Hozzátette, úgy vélik, jelentős támogatás lehet a munkaadóknak a társasági adó egységesen 9 százalékra csökkentése, mivel ezzel 145 milliárd forint maradna a vállalkozásoknál jövőre.

  Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára ismertette a munkáltatói oldal javaslatát, amely szerint a társasági nyereségadó-csökkentést járulékcsökkentésre konvertálnák át.

  A munkaadók 6 százalékos járulékcsökkentést javasolnak 2017-re a 15 és 25 százalékos minimálbér- és garantált bérminimum-emelés elfogadása fejében.
  [Tovább…]

 • Pályázat filmművészeti témájú hagyományos és online folyóiratok támogatására

  Pályázat filmművészeti témájú hagyományos és online folyóiratok támogatására

  Pályázat filmművészeti témájú hagyományos és online folyóiratok támogatására


  Az NKA Filmművészet Kollégiuma pályázatot hirdet az alábbi két témakörben:

  1. pályázat hagyományos folyóiratok megjelentetésének támogatására
  2. pályázat online folyóiratok megjelentetésének támogatására

  [Tovább…]

 • Jövőre 9 százalékos lesz a vállalati nyereségadó


  Jövőre egyszámjegyű, 9 százalékos és arányos lesz a vállalati nyereségadó, ami egyaránt vonatkozik a kis- és középvállalatokra és a nagyvállalatokra – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Regionális Digitális Konferencián.

  Hozzátette, erről a szerdai kormányülésen a nemzetgazdasági miniszter előterjesztésére és a munkaadókkal tartott korábbi egyeztetések alapján döntöttek.

  (komany.hu)