KÉRDEZZ TERVEZZ PÁLYÁZZ - Pályázat vállalkozásoknak, szervezeteknek class="home blog ">
 • Pályázat felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatására

  Pályázat felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatására

  Pályázat felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatására


  FIGYELEM: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

  Pályázati kódszám: GINOP-3.2.4-8.2.4-16

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Jelen Felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások számára az informatikai beruházási kiadások, illetve a teljes bekerülési és üzemeltetési költségek csökkentését lehetővé tevő, az internetalapú szolgáltatásokra, intelligens kliensek és eszközök használatára épülő üzleti cloud computing megoldások hazai piaci fejlesztését támogatja.

  A konstrukció a magyar IT alkalmazás szolgáltatók azon szegmenseit célozza elsősorban, amelyek felhőalapú megoldásaikkal olyan ágazatokat kívánnak kiszolgálni, amelyekben jelenleg informatikai ellátottság tekintetében hiátus mutatkozik, de nemzetgazdaságilag fontos szektorok. Ilyen kiemelt ágazatnak minősülnek:

  • mezőgazdaság, élelmiszeripar (TEÁOR’08 A 01-03; C 10-11))
  • járműipar (TEÁOR’08 C 29-30)
  • építőipar (TEÁOR’08 F 41-43).
  • turisztika (TEÁOR’08 I 55-56).

  A támogatás célja olyan felhőszolgáltató központok létrehozásának támogatása, amelyek professzionális informatikai

  • infrastruktúrát (Infrastucture as a Service, IaaS) és/vagy
  • platformokat (Platform as a Service, PaaS) és/vagy
  • alkalmazásokat (Software as a Service, SaaS),

  mint szolgáltatást nyújtanak mikro-, kis- és középvállalkozások számára. Ezzel elérhetővé válik a kkv szektor számára, hogy működésüket, külső és belső folyamataikat olyan infokommunikációs megoldásokkal támogassák, melyeket saját egyszeri beruházásból nem vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani, ezzel növelve a szolgáltatást igénybe vevő kkv-k hatékonyságát, csökkentve a teljes bekerülési és üzemeltetési költségeket és javítva a bruttó hozzáadott érték termelő képességét.
  [Tovább…]

 • Lezárulnak a földárverések


  A kormány lezárja a földárveréseket és az államadósság csökkentésére fordítja a várható 270 milliárd forintot – ezt tartalmazza az a törvénycsomag, amelyet Földművelésügyi Minisztérium a parlament elé terjeszt.

  A „Földet a gazdáknak program” keretében bonyolított nyilvános árverések útján minden harmadik magyar gazda – mintegy 30 ezer földműves – juthat piaci áron földtulajdonhoz, köztük több mint 1200 fiatal gazdálkodó. A 290 ezer hektár meghirdetett földterület közel 70%-a, így talál gazdára.
  [Tovább…]

 • Szeptember 30-ig regisztrálhatnak az 1%-ra igényt tartó civil szervezetek

  adó 1 százalék felajánlás cicvl szervezetek számára

  adó 1 százalék felajánlás cicvl szervezetek számára


  A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi a magánszemélyeknek, hogy befizetett adója meghatározott részének (1-1%) felhasználásáról az adóévet követő évben egy külön törvényben megjelölt kedvezményezett(ek) javára és eljárás szerint nyilatkozatban rendelkezzék.

  Ilyen kedvezményezett lehet

  • az az egyesület, alapítvány, közalapítvány, amely

   • a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel korábban alakult (bíróság általi nyilvántartásba vétel dátuma alapján)
   • belföldi székhelyű
   • nyilatkozata szerint közhasznú tevékenységet végez,
   • alapszabálya, alapító okirata szerint közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

  A magánszemély rendelkező nyilatkozatában felajánlásra kerülő összegre igényt tartó szervezetnek az adóhatóságnál kell előzetesen – elektronikus úton – regisztrálnia. A szervezet a regisztrációt követő évben válik kedvezményezetté, és regisztrációja visszavonásig érvényes.

  A regisztrációs kérelem benyújtásának határideje a rendelkező évet megelőző év szeptember 30-a.
  [Tovább…]

 • Pályázat a szórványban folyó oktatás támogatására a 2016/2017-es tanévben

  Pályázat a szórványban folyó oktatás támogatására a 2016 /2017 - es tanévben

  Pályázat a szórványban folyó oktatás támogatására a 2016 /2017 - es tanévben


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Szlovákiában és Horvátországban köznevelési (nem felsőfokú vagy felsőoktatási képzési) feladatokat ellátó, szórványterületen dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának biztosításához, utazási, valamint kollégiumi ellátási költségeihez történő hozzájárulás.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Romániai, ukrajnai, szerbiai, szlovákiai és horvátországi jogi személyiséggel rendelkező határon túli magyar nonprofit szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, társulások stb).

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 20,5 millió forint.

  Az elnyerhető támogatás alsó határa 100 ezer forint, felső határa 2 millió forint vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás 1-100% közötti.
  [Tovább…]

 • 3 pályázat levéltárak szakmai programjainak támogatására

  Pályázat levéltárak szakmai programjainak támogatására

  Pályázat levéltárak szakmai programjainak támogatására


  Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázatot hirdet az alábbi 3 témakörben:

  1. Pályázat állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére
  2. Pályázat magyar vonatkozású határon túli kultúrkincsek (hungarikák) számbavételére, és lehetőség szerint digitális másolat elkészítésére
  3. Pályázat levéltári évkönyvek és forráskiadványok közzétételére

  [Tovább…]

 • 7 pályázat a népzenei utánpótlás támogatására, színvonalas népzenei és világzenei produkciók fellépési lehetőségeinek, bel- és külföldi népszerűsítésének elősegítésére

  7 pályázat a népzenei utánpótlás támogatására, színvonalas népzenei és világzenei produkciók fellépési lehetőségeinek, bel- és külföldi népszerűsítésének elősegítésére

  7 pályázat a népzenei utánpótlás támogatására, színvonalas népzenei és világzenei produkciók fellépési lehetőségeinek, bel- és külföldi népszerűsítésének elősegítésére


  A felhívás célja lehetőséget adni, hogy a tartalmas, értékes népzenei és a népzenei hagyomány mély ismeretén alapuló világzenei szólisták és együttesek produkciói eljussanak a szélesebb közönséghez, valamint támogatni azon alkotókat és előadóművészeket, akik a legjelentősebb eséllyel bírnak színes zenei kultúránk nemzetközi jelenlétének megerősítésében, a magyar modell terjesztésében.

  Pályázati altémák:

  1. Népzenei szólisták és együttesek népszerűsítésének elősegítése, portfóliójuk kialakítása
  2. A népzenei szólisták és együttesek hazai és Kárpát-medencei jelenlétének erősítése érdekében magas színvonalú koncert(ek) megvalósításának támogatása, a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népzenei világát jellemző kulturális sokszínűség hazai és Kárpát-medencei bemutatásának elősegítése
  3. A népzenei szólisták és együttesek nemzetközi jelenlétének erősítése érdekében külföldi koncertmeghívások, turnék megvalósulásának támogatása, a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népzenei világát jellemző kulturális sokszínűség nemzetközi (magyar nyelvterületen kívüli) bemutatásának elősegítése
  4. A népzenei szólisták és együttesek nemzetközi jelenlétének erősítése érdekében külföldi szakmai vásárokon való regisztrált részvételének támogatása
  5. A népzene – különös tekintettel a táncházmozgalom zenei világa – népszerűsítését szolgáló informatív, rendszeresen jelentkező tematikus műsorok támogatása. A rádiókban és televíziókban induló, készülő vagy már futó népzenei magazin jellegű adások, népzenével foglalkozó nyomtatott és online tartalmak (pl. blogok, rovatok, színvonalas programajánlók, elemző kritikák) megjelenésének, továbbá önálló médiaműhelyek által létrehozott, elsősorban népzenei témájú produkciók támogatása
  6. Népzenei táborok, valamint más, nem népzenei főtematikájú népművészeti táborok népzenei programjainak támogatása
  7. Magyarországgal szomszédos országokban működő hivatásos magyar néptáncegyüttesek fellépéssorozatain az élő népzenei kíséret támogatása

  [Tovább…]

 • Környezetkímélő autók vásárlását támogatja a kormány


  Gazdasági érdekünk, hogy Magyarország sikeresen vegyen részt a járműgyártás előtt álló fejlődésben – fogalmazott Varga Mihály az Európai Mobilitási Hét keretében szervezett Emobility Forum 2016 konferencián.

  A nemzetgazdasági miniszter bejelentette: az eddig bevezetett ösztönzők mellett a tisztán elektromos hajtású személy- és kishaszon gépjárművek beszerzéséhez kétmilliárd forint biztosításával járul hozzá a kormány.

  Az elektromos járművek, a környezetbarát technológiák térnyerésével egyszerre leszünk részesei a klímaváltozás és a globális felmelegedés elleni küzdelemnek és teszünk gazdaságunk fejlődéséért, a munkahelyek számának emeléséért – emelte ki Varga Mihály a Magyar Elektromobilitás Szövetség és a Jedlik Ányos Klaszter budapesti rendezvényén. [Tovább…]

 • Pályázat magas művészeti szakmai színvonalú komolyzenei tervek megvalósításának támogatására

  Pályázat magas művészeti szakmai színvonalú, kizárólag komolyzenei tervek megvalósításának támogatására

  Pályázat magas művészeti szakmai színvonalú, kizárólag komolyzenei tervek megvalósításának támogatására


  Az NKA Zeneművészet Kollégium pályázatot hirdet az alábbi 6 témakörben:

  1. Komolyzenei hang- és képanyagok készítésének, terjesztésének elősegítése
  2. Komolyzenei kottakiadványok, zenetudományi, zenekritikai és zenepedagógiai művek megjelentetése
  3. Hazai előadó-művészeti civil szervezetek által alapított művészeti díjakhoz való hozzájárulás a kiemelkedő előadóművészi életutat felmutató művészek számára
  4. Nemzetközi előadó-művészeti szervezetekben való jelenlét támogatása, a 2017. évre fizetendő tagdíjhoz való hozzájárulás
  5. Alkotói támogatás hazai és határon túli magyar zeneszerzők számára új, magyar, komolyzenei művek megalkotására (nagyobb terjedelmű szimfonikus, oratorikus, kórus-, verseny- és zenés színpadi, valamint szóló- és kamarazenei művek)
  6. Kortárs magyar komolyzenei művek belföldi vagy külföldi megszólalásának és terjesztésének támogatása, kortárs egyedi hangversenyek vagy hangversenysorozatok megrendezése, kortárs koncertszerű rendezvények megvalósítása

  [Tovább…]

 • Támogatás a nehéz helyzetbe jutott tejtermelőknek


  Egy múlt héten megjelent pályázat keretében meglepő módon azokat a termelőket támogatják, akik vállalják, hogy a megtermelt és értékesített tej mennyiségét egy meghatározott időszakban bizonyos mértékig csökkentik.

  A támogatás alapjául szolgáló tejmennyiség a 2015. szeptember és 2016. március között választott 3 hónapos időszak alatt és a 2016. szeptember és 2017. március közötti azonos 3 hónapos időszakban felvásárlónak értékesített tejmennyiség különbözete.

  A minimálisan kérelmezhető, a támogatás alapját képező felvásárlónak értékesített tejmennyiség csökkentés 1500 kg lehet, és a támogatható tejmennyiség csökkentés nem lehet több mint a referencia időszakban értékesített tejmennyiség 50%-a.

  A támogatás mértéke 14 EUR/100 kg a referencia és a csökkentési időszakban leszállított nyerstej különbözetére vonatkozóan. [Tovább…]

 • Pályázat az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítására


  Pályázatot hirdetett a nemzetgazdasági miniszter az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítására, a pályázat idei keretösszege 550 millió forint – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kincstárért felelős helyettes államtitkára csütörtökön az MTI-vel.

  Berczik Ábel a közleményben azt írta, a pályázat legfőbb célja, hogy javítsa a helyi önkormányzatok gazdálkodásával összefüggő feladatellátást, hatékonyabbá téve ezzel a tőlük származó információáramlást.

  A keretösszegből 500 millió forintot az Önkormányzati pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása című pályázaton osztanak szét, támogatva ezzel az önkormányzatok közötti szolidáris tapasztalatcserét, a jó gyakorlatok megosztását annak érdekében, hogy még hatékonyabban tudják ellátni a különféle pénzügyi-gazdálkodási feladataikat. Pályázni szeptember 28-ig lehet az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül.
  [Tovább…]

 • Pályázat kulturális szempontból értéket teremtő és értéket értelmező, magyar nyelvű szépirodalmi folyóiratok támogatására

  Pályázat kulturális szempontból értéket teremtő és értéket értelmező, magyar nyelvű szépirodalmi folyóiratok támogatására

  Pályázat kulturális szempontból értéket teremtő és értéket értelmező, magyar nyelvű szépirodalmi folyóiratok támogatására


  Az NKA Szépirodalom Kollégiuma a 2016. április 6-i bírálati ülésén támogatásra nem került folyóiratok kiadói számára 2016. évi lapszámok megjelentetésére teszi közzé felhívását két altémában:

  1. Kulturális szempontból értékeket teremtő, illetve azokat értelmező, nagy hagyománnyal, valamint jelentős regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű hagyományos szépirodalmi lapok támogatása
  2. Kulturális szempontból értékeket teremtő, illetve azokat értelmező, nagy hagyománnyal, valamint jelentős regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű online szépirodalmi lapok támogatása

  [Tovább…]

 • Pályázat települések zöld területeinek megújítására a MOL Zöldövezeti Program keretében

  Pályázat települések zöld területeinek megújítására a MOL Zöldövezeti Program keretében

  Pályázat települések zöld területeinek megújítására a MOL Zöldövezeti Program keretében


  A MOL Zöldövezeti Program keretében pályázni lehet közösségi funkciójú zöld területek létesítésére, fejlesztésére és rehabilitációjára az ország egész területén.

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Mire lehet pályázni?

  • közpark, pihenőpark és kert, iskolapark létesítésére vagy rehabilitációjára;
  • esetenként speciális célcsoportok (pl. mozgáskorlátozottak) igényeit kielégítő parkok létrehozására.

  [Tovább…]

 • Információk az új típusú őstermelői igazolványról


  Sokan már megkapták új őstermelői igazolványukat és bár mindössze egyetlen plasztik kártyáról van szó, bőven el lehet veszni az adatok sokaságában. Éppen ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara készített egy tájékoztatót arról, mi mit jelöl pontosan a kártyán.

  új őstermelői igazolvány

  [Tovább…]

 • Visszatérítendő uniós támogatást kérhetnek a kkv-k Pest megyei beruházásokhoz


  Visszatérítendő támogatást igényelhetnek mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) 3,7 milliárd forint keretösszegben a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében – tájékoztatta Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára az MTI-t kedden.

  A megjelent hitelprogram célja a kkv-k olyan kapacitásbővítő beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon nem, vagy nem kellő mértékben jutnak finanszírozási forráshoz – hangsúlyozta az államtitkár.

  A beruházás helyszíne a kedvezményezettek Pest megyében bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

  Az igényelhető kölcsön kamatmentes, összege 1-50 millió forint között lehet, teljes futamideje legfeljebb 5-7 év, a szükséges saját forrás a beruházás elszámolható költségének minimum 15 százaléka.

  A hitelkérelmek október 15-étől nyújthatók be a folyósítást végző Magyar Fejlesztési Bankhoz (MFB).

  [Tovább…]

 • Csaknem 170 millió forint támogatás kiemelt művészeti célokra – Itt a döntési lista


  A professzionális színház- és táncművészeti szervezetek, illetve zenekarok és énekkarok kiemelt művészeti céljainak megvalósítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma 168,5 millió forinttal támogatja.

  A professzionális előadó-művészeti szervezetek összesen 112,3 millió Ft millió forintra pályázhattak. Ebből a határon túli színházak vendégjátékainak befogadására 25 millió, saját produkciók belföldi vendégjátékának támogatására 20 millió, külföldi vendégjátékok megvalósításának finanszírozására pedig 10 millió forint állt rendelkezésre. A független színházi társulatok kiemelkedő színvonalú produkcióinak vendégül látására 10 millió forintra pályázhattak a színházak. [Tovább…]

 • Pályázat magyar kortárs galériák külföldi nemzetközi művészeti vásárokon való jelenlétének támogatására

  Pályázat magyar kortárs galériák külföldi nemzetközi-művészeti vásárokon való jelenlétének támogatására

  Pályázat magyar kortárs galériák külföldi nemzetközi-művészeti vásárokon való jelenlétének támogatására


  Az NKA Képzőművészet Kollégiuma pályázatot hirdet a magyar kortárs képzőművészet nemzetközi jelenlétének elősegítése, a kortársművészeti magánvállalkozások nemzetközi szerepvállalásának növelése érdekében magyar kortárs galériák külföldi nemzetközi művészeti vásárokon való jelenlétének támogatására.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 13.000.000 Ft

  Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  • kortárs képzőművészeti galériát működtető Magyarországon bejegyzett jogi személy, egyéni vállalkozó

  [Tovább…]

 • Forrásbővülés a civileknél


  2014-ben a civil szervezetek összbevétele 560 milliárd forint volt, míg 2010-ben 423 milliárd. Ezen belül az állami támogatás 144 milliárdról 175 milliárdra nőtt – mondta Fülöp Attila Szombathelyen, a Civil Kerekasztal által szervezett rendezvényen.

  Az EMMI nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára kiemelte: az emberek természetes igénye a közösséghez tartozás, ez hívja életre a civil szervezeteket is. Mint mondta, minél pezsgőbb egy város civil élete, a település annál élhetőbb.

  Előadásából kiderült, hogy ezer főre vetítve az országos átlagnál jóval magasabb Vas megyében a civil szervezetek aránya. Hangsúlyozta: több forrás is rendelkezésre áll e szektor képviselői számára. Már ősszel pályázni lehet a Nemzeti Együttműködési Alapra, jövő évben újra elérhető lesz egy segítő szervezeteket támogató lehetőség, és a napokban jelent meg egy európai uniós EFOP-forrás is, amely összesen 14 milliárd forintos keretösszeggel segít a civileken – tette hozzá a helyettes államtitkár.

  (EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság) [Tovább…]

 • Pályázat megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

  Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

  Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel


  FIGYELEM: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

  Pályázati kódszám: GINOP-4.1.1-8.4.4-16

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázat hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 121,53 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1700-2800 db.

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

  Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

  A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.

  Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
  [Tovább…]

 • Pályázat vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatására

  Pályázat-vállalati-komplex-infokommunikációs-és-mobilfejlesztések-felhőalapú-online-üzleti-szolgáltatások-terjesztésének-támogatására

   Pályázat-vállalati-komplex-infokommunikációs-és-mobilfejlesztések-felhőalapú-online-üzleti-szolgáltatások-terjesztésének-támogatására


  FIGYELEM: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

  Pályázati kódszám: GINOP-3.2.2-8.2.4-16

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázat vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.

  A megvalósítandó projekt önerőből, vissza nem térítendő támogatásból és kölcsönből tevődik össze.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett 39,4 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4000 db.

  A pályázat keretében a projekt javaslatok elbírálása egyszerűsített eljárásrend keretében történik, mely alapján a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 75 millió Ft lehet, de:

  • A támogatási kérelemben tervezett fejlesztés esetén annak költsége nem haladhatja meg a Felhívás 4. számú mellékleteként (elektronikusan) megjelentetett Maximális támogatási összeg kalkulátorban (excel) a (rész)projektre és támogatási kérelmet benyújtóra vonatkozóan előállt, maximális elszámolható költségre vonatkozó értéket.
  • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése vonatkozó szolgáltatás bevezetés kapcsán a támogatást igénylőnél az egy megoldásfelhasználóra és egy hónapra vetített fejlesztési (szolgáltatási) költség nem haladhatja meg a (nettó) 40 ezer Ft-ot (számítási mód: (rész)projekt összköltsége / hónapok száma / fejlesztendő funkcionális területek száma / felhasználók száma).

  A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% önrészt köteles biztosítani.

  A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

  • A Helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 16 millió Ft.
  • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 8 millió Ft.

  A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke a GINOP 3.2.1 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható költség 40%-a, egyéb támogatást igénylő esetében 35%-a lehet.

  A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

  • A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összeg 25 millió Ft lehet.
  • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összege 12,5 millió Ft lehet.

  A kölcsön mértéke a GINOP 3.2.1 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható költség minimum 50%-a, egyéb támogatást igénylő esetében minimum 55%-a lehet.

  A visszatérítendő támogatás összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.
  [Tovább…]

 • Pályázat az infokommunikációs ágazatban működő KKV-k által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra lépésének támogatására

  Pályázat az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatására

  Pályázat az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatására


  FIGYELEM: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

  Pályázati kódszám: GINOP-3.1.2-8.2.4-16

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázat célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén segítse az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését és üzleti hasznosítását, és a már külpiaci tevékenységet folytató IKT mikro-, kis- és középvállalkozások újabb nemzetközi piacokra lépésének elősegítését.

  A megvalósítandó projekt önerőből, vissza nem térítendő támogatásból és kölcsönből tevődik össze amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10,1 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200 db.

  A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% önrészt köteles biztosítani.

  A vissza nem térítendő támogatás összege:

  • Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 25 millió Ft lehet.
  • Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% vagy a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 40 millió Ft lehet.

  A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 40 %-a lehet.

  A kölcsön összege:

  • Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 32 millió Ft lehet.
  • Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% és a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet.

  A kölcsön mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

  A visszatérítendő támogatás összege meg kell, hogy haladhatja a vissza nem térítendő támogatás összegét. [Tovább…]