Szeptember 30-ig regisztrálhatnak az 1%-ra igényt tartó civil szervezetek


adó 1 százalék felajánlás cicvl szervezetek számára


A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi a magánszemélyeknek, hogy befizetett adója meghatározott részének (1-1%) felhasználásáról az adóévet követő évben egy külön törvényben megjelölt kedvezményezett(ek) javára és eljárás szerint nyilatkozatban rendelkezzék.

Ilyen kedvezményezett lehet

 • az az egyesület, alapítvány, közalapítvány, amely

  • a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel korábban alakult (bíróság általi nyilvántartásba vétel dátuma alapján)
  • belföldi székhelyű
  • nyilatkozata szerint közhasznú tevékenységet végez,
  • alapszabálya, alapító okirata szerint közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A magánszemély rendelkező nyilatkozatában felajánlásra kerülő összegre igényt tartó szervezetnek az adóhatóságnál kell előzetesen – elektronikus úton – regisztrálnia. A szervezet a regisztrációt követő évben válik kedvezményezetté, és regisztrációja visszavonásig érvényes.

A regisztrációs kérelem benyújtásának határideje a rendelkező évet megelőző év szeptember 30-a.

Amennyiben a regisztrációt követően bekövetkezett változás miatt a szervezet már nem felel meg a feltételeknek, azt a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni az adóhatóságnak. Az adóhatóság a bejelentést követően törli a szervezetet a kedvezményezettek hatósági nyilvántartásából.

Az adóhatóság a szervezetet akkor is törli a nyilvántartásból, ha tudomást szerez a kedvezményezett törléséről vagy közhasznú tevékenységet nem folytató szervezetté történő átalakulásáról, továbbá arról, hogy nem felel meg a törvényben meghatározott kedvezményezettekkel szemben támasztott feltételeknek. (1996. évi CXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés)”

Mire használhatja fel a szervezet a kapott 1%-ot?

 • Közcélú tevékenységre (szervezet létesítő okiratában alaptevékenységként meghatározott)
 • Működésre, amelynek együttes összege a felhasznált összeg 25%-a, de legfeljebb 25 millió Ft lehet.
  • reklám és marketing célú tevékenységére fordított költségek együttes összege a felhasználás évében nem haladhatja meg a felhasznált összeg tíz százalékát, de legfeljebb 10 millió forintot.
 • Tartalékolhatja is a szervezet a kapott 1%-ot, az átutalást követő második év december 31-éig.

Hogyan igazolja a civil szervezet az 1% felhasználását?

A civil szervezeteknek A NAV-nál egy erre a célra létrehozott adatlapon kell az 1%-ok felhasználásáról nyilatkozniuk. A 2017-ben kiutalt 1% felhasználásáról a szervezetnek 2019. május 31-éig kell beszámolniuk a „Közlemény az adózó rendelkezése szerinti a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásról” elnevezésű adatlapon.

Mit tegyen, ha civil szervezete szeretne adó 1% kedvezményezett lenni?

1. Vizsgálja meg, hogy valóban megfelel az alapvető feltételeknek, azaz

 • szervezete egyesület, alapítvány, vagy közalapítvány
 • 2015 január 1. előtt a bírósági nyilvántartásba vétele megtörtént
 • belföldi székhellyel rendelkezik
 • közhasznú tevékenységet végez
 • közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt

2. Ellenőrizze, hogy szervezete regisztrált szervezet-e, ha igen, megfelelőek-e a rögzített adatok. Mindezt az alábbi linken teheti meg:

A 2016. rendelkező évre előzetesen regisztrált szja 1%-os civil kedvezményezettek

3. Látogasson el a NAV oldalára és töltse le a regisztrációhoz szükséges nyomtatványt, melyet itt érhet el:

16EGYREG Adatlap a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben előírt előzetes regisztráció feltételeinek igazolásához

A kérelemhez csatolni szükséges:

 • Jogerősítő záradékkal ellátott bírósági végzés a nyilvántartásba vételről szkennelt másolati példányban, amelyből megállapítható, hogy a bíróság már 2015. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vette a szervezetet.
 • Hatályos létesítő okirat szkennelt másolati példányban, amely igazolja a szervezet belföldi székhelyét, valamint azt, hogy a szervezet megfelel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) 34. § (1) bekezdésének d) pontja – ezzel összefüggésben a 2. §-ának 22. pontja – szerinti feltételnek.A szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A kitöltött, kész adatlapot a „Kapcsolat az Ügyfélkapuval” fül alatti „Elektronikus küldés Ügyfélkapun keresztül” felirat megnyomása után tudja benyújtani a NAV-nak, amennyiben a civil szervezet/intézet már érvényes ügyfélkapus regisztrációval rendelkezik a www.magyarorszag.hu oldalon.

Érvényes regisztráció esetén az ’EGYREG jelű adatlapot nem kell minden évben benyújtani, a regisztráció mindaddig érvényes, amíg a regisztrációt követően a NAV a rendelkezésére álló adatok, vagy a kedvezményezett bejelentése alapján megállapítja, hogy a szervezet már nem felel meg a törvényi feltételeknek.

A regisztrációhoz, valamint a nyomtatvány kitöltéséhez további útmutatást itt talál: EGYREG ÚTMUTATÓ

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!


FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600126.TV&celpara=#xcelparam
Fotó: GraphicStock


Szeptember 30-ig regisztrálhatnak az 1%-ra igényt tartó civil szervezetek
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 1 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *